Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Předměřice nad Jizerou
 

 
Místní poplatky

Obec Předměřice nad Jizerou vydala novou OZV 1/2016, na základě které změnila výši poplatku "za svoz odpadů" pro osoby s trvalým pobytem i pro majitele rekreačních objektů. Oproti předcházejícím rokům bude tedy poplatek SNÍŽEN o 100 Kč za každého poplatníka.
Snížením ceny chce zastupitelstvo obce poděkovat občanům za skutečnost, že se v roce 2016 aktivně zapojili do třídění odpadů (bioodpady, plasty, sklo, papír, apod.).

Poplatky za svoz odpadů:
550,- Kč/osoba s trvalým pobytem v obci/rok,
550,- Kč/rekreační objekt v k.ú. Předměřice nad Jizerou/rok.

Poplatek ze psů:
70,- Kč/ pes.

Poplatky ze psů a za odpad jsou splatné do 31.3.2017 a můžou být uhrazeny v hotovosti na obecním úřadu v Předměřicích nad Jizerou v úředních hodinách nebo převodem na účet obce u KB Mladá Boleslav - číslo účtu: 6425181/0100 variabilní symbol:

Obec Předměřice nad Jizerou – 2017111+číslo popisné
Část obce Kačov -2017222+číslo popisné
(Příklad V.S.: Dům č.p.35 v obci Kačov: 201722235)
 
KANALIZACE - PLATBA STOČNÉHO

Výše stočného:
120,--Kč - osoba žijící v obci za měsíc, 200,--Kč - rekreační objekt za měsíc
Stočné může být hrazeno:
- v hotovosti na obecním úřadě (pondělí a středa, v ostatní dny jen po předešlé dohodě)
- převodem na účet 6425 181/0100. v.s. – číslo popisné, počet osob
Příklad v.s. :č.p.110, 4 osoby  = 1104
- složenkou


Upozornění:
1. Majitelé nepřipojených nemovitostí na kanalizační řad jsou povinni předkládat čtvrtletně od 1.1.2013 (vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.) na OÚ doklad o likvidaci tekutého odpadu z jímek. Pokud takto neučiní, je obec povinna toto oznámit vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Mladá Boleslav.

 

 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 22.05.2018 23:04:11