Veřejné zakázky
 
Datum zveřejnění
na úřední desce
  Datum ukončení lhůty pro podání nabídek
14.3.2018 Výzva k podání cenové nabídky: Hasičská zbrojnice č.p.276, post.na p.č. st. 156/2 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, úprava střešního pláště, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 17.4.2018
     
15.2.2018 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace- "Předměřice nad Jizerou, výstavba a oprava chodníků - 2.etapa", vydala obec Předměřice nad Jizerou 29.3.2018
     

 

UKONČENÉ

 
17.1.2018 Výzva k podání nabídky, Stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Předměřice nad Jizerou, k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.p.143, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
1.3.2018 

14.7.2017 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - "Nové víceúčelové hřiště v areálu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou", vydala Obec Předměřice nad Jizerou"
 
4.9.2017

30.6.2017 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - Novostavba garáže, zpevněné plochy příjezdu a zděné oplocení pozemku u č.p.132, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
4.9.2017

 


12.6.2017 Výměna 95 ks LED svítidel pro pouliční osvětlení - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
27.6.2017

 


8.11.2016 Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: Chodník podél II/610, I.etapa, Předměřice nad Jizerou, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 22.11.2016

 


3.8.2016 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ a MŠ v Předměřicích nad Jizerou", vydala Obec Předměřice nad Jizerou 26.8.2016

 


24.2.2016 Výzva k podání nabídky - zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce chodníků podél dolní návsi v obci Předměřice nad Jizerou, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Zadávací dokumentace.doc
Příloha č 1 - krycí list.xls
Příloha č.2 - čestné prohlášení.doc
Příloha č.3 - Situační rozsah prací.jpg
14.3.2016

 


11.6.2015

 

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE „Svážíme bioodpad z obce Předměřice nad Jizerou“
 Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele: 
 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-predmerice-nad-jizerou
29.6.2015

 


  Smlouva o dílo na zakázku: "Oprava komunikace č.III/2729 -2.etapa"  
12.9.2014 Výzva k podání nabídky "Oprava komunikace č. III./2729 - 2.etapa,
 
30.9.2014
v 10,00 h

  Smlouva kupní na zakázku:"Snížení prašnosti v obci Předměřice nad Jizerou".  
11.9.2014 Oznámení o zadávacím řízení "Snížení prašnosti v obci Předměřice nad Jizerou"
 
30.9.2014
v 17,00 h

  Smlouva o dílo na zakázku: "Rekonstrukce objektu bývalé fary"  
28.8.2014 Výzva k podání nabídky -Rekonstrukce objektu bývalé fary - zpracování projektové dokumentace
Přílohy:
208 Výzva verze 20140814.doc
208 ZD verze 20140814.doc
208 Příloha č. 3 - SoD verze 2010814.doc
Příloha č. 1 - ČP.doc
Příloha č. 2 - Krycí list.doc
17.9.2014
v 17,55 h

  Smlouva o dílo na zakázku: "Nové dětské hřiště v Předměřicích nad Jizerou"  
9.6.2014
 
Výzva - Nové dětské hřiště v Předměřicich n/Jizerou,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
30.6.2014
 

  Smlouva o dílo na zakázku: "Rekonstrukce chodníků v obci Předměřice nad Jizerou"  
30.5.2014
 
Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka, č.j. 2014.157,
Lhůta pro podání nabídek  končí dne 16.6.2014 v 10.00 hodin.
 
16.6.2014
 

9.1.2014 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek- veřejná zakázka: "Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou"
 
 
10.12.2013 Protokol o otvírání obálek - veřejná zakázka na služby "Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou".
 
 
19.11.2013 Výběrové řízení - Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou - dodatečné informace -prodloužení lhůty k podání nabídky,  zveřejněno na úřední desce 26.11.2013

Výběrové řízení - Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou - dodatečné informace, zveřejněno na úřední desce 25.11.2013:
soutěžní formulář (xls)

Výběrové řízení - Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou - dodatečné informace:
celý projekt ke stažení ve formátu ZIP (98,7MB)
Krycí list nabídky - Předměřice nad Jizerou (doc)
Vzor provozní smlouvy (doc)
Žádost o dodatečné informace (doc)
Prohlídka ČOV - doplňující informace (doc)
8256-3_manuál_k_vyrovnávacímu nástroji, verze II.0.8 (pdf)
10843-2_manuál_k_soutěžnímu formuláři pro potřeby koncesního řízení, verze 1,0 (pdf)
255-2 manuál_k_finančnímu modelu, verze II.0.8 (pdf )
Faktura elektřina (pdf)
P03_Předměřice_Vykonove_ukazatele- příloha č. 3 k provozní smlouvě oprava11_11_13 (doc)
 

prodloužení lhůty k podání nabídky do 2.12. 2013
do 10,00 hodin.

 

25.10.2013 Oznámení o zahájení výběrového řízení
Zadavatel veřejné zakázky Obec Předměřice nad Jizerou, vyzývá k podání nabídky na služby „Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou “,
vydal: Obec Předměřice nad Jizerou

Přílohy:
Soutěžní_formulář_SF1.1.xls (527 kB)
Vyrovnavaci_nastroj_vII.0.9_SF1.1.xls (3 MB)
Zakladni_modul_vII.0.9_SF1.1.xls (985 kB)
I. část_KONCESNI_DOKUMENTACE_Předměřice .doc (177 kB)
II. část_koncesní dokumentace.doc (271 kB)
P01_Vymezeni_predmetu_najmu-Předměřice nad Jizerou.doc (832 kB)
P02_PŘEDMĚŘICE_Plan_financovani_obnovy kanalizace.doc (89 kB)
P03_Předměřice_Vykonove_ukazatele- 7 8 2012.doc (284 kB)
P04_Pozadavky_na_obsah_rocni_zpravy_o_prov.doc (574 kB)
P05-platební mechanismus- Předměřice nad Jizerou.doc (370 kB)
P06_Podrobnejsi_pravidla_predavani_a_p_revzeti.doc (87 kB)
P07_Pozadavky_vlastnika_na_pojisteni_koncept.doc (53 kB)
P08 Požadavky vlastníka na jistotu.doc (56 kB)
P09_Vzor_smlouvy_s_odberateli.doc (89 kB)
P10_-_priloha_c._10.doc (70 kB)
P11_Seznam_zastupcu_smluvnich_stran.doc (36 kB)
P12_Subdodavatele.doc (62 kB)
P13_Definice.doc (94 kB)
Výzva Předměřice_se záhlavím.po připomín.doc (320 kB)

Všechny soubory ke stažení ZIP
28.11.2013

11.7.2013 Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka:
"Oprava chodníků v obci Předměřice nad Jizerou", č.j. 2013.206.
12.8.2013
v 10,00 hod.

 
 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 14.03.2018 21:32:40