Veřejné zakázky
 
Datum zveřejnění
na úřední desce
  Datum ukončení lhůty pro podání nabídek
8.1.2019 Veřejná zakázka "Zpracování Územního plánu Předměřice nad Jizerou"
Příloha: Předmět plnění veřejné zakázky ze strany pořizovatele
 
21.1.2019
v 11:30 hod.

 

UKONČENÉ

 

5.9.2018

Výzva k podání nabídky: " Zřízení komunikace a odvodnění pro novou zástavbu 10RD v obci Předměřice nad Jizerou, vydala obec Předměřice nad Jizerou"

Přílohy:

1) Výzva a zadávací dokumentace

2) Rozpočet, výkaz výměr

3) Smlouva

Datum ukončení lhůty  pro podání nabídek je 1.10.2018 v 11:00hod

1.10.2018
v 11:00 hod.

26.6.2018 Výzva k podání nabídky "Oprava střechy Fary"
datum ukončení lhůty pro podání nabídek je 25.7.2018 v 10:00
1. Zadávací dokumentace.pdf
2. SMLOUVA O DÍLO.docx
3. 2015607 - Rekonstrukce objektu fary Předměřice nad Jizerou č.p. 29 [zadání].xls
4. D01_TZ_DPS.pdf
5. OÚ 04 krov Rozvržení1 (1).pdf
6. OÚ 04 krov Rozvržení2 (1).pdf
7. HO půdorys podkroví Rozvržení1 (1).pdf
8. HO půdorys podkroví Rozvržení2 (1).pdf
9. HO řezy Rozvržení1 (1).pdf
10. OÚ 03 půdorys 2NP Rozvržení2 (1).pdf
11. OÚ 06 pohledy Rozvržení1 (1).pdf
12. OÚ 06 pohledy Rozvržení2 (1).pdf
13. TABULKY okna.pdf
14. TABULKY klempířské.pdf
15. OÚ 05 řez Rozvržení1 (1).pdf
16. Detail protézování Model (1).pdf
25.7.2018
v 10:00 hod.

12.6.2018 Výzva k podání nabídky Nové víceúčelové hřiště v areálu ZŠ a MŠ, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Přílohy:
1)
výzva k podání nabídky.pdf
2)
Zadávací dokumentace.pdf
3)
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - stavební práce.docx
4)
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.docx
5)
Projekt, tech.zpráva.pdf
6)
Oplocení.pdf
7)
Půdorys.pdf
8)
VV 24x12.xls
Soubory ke stažení ZIP (2,5MB)
28.6.2018
v 10:00 hod

14.3.2018 Výzva k podání cenové nabídky: Hasičská zbrojnice č.p.276, post.na p.č. st. 156/2 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, úprava střešního pláště, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 17.4.2018

     
15.2.2018 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace- "Předměřice nad Jizerou, výstavba a oprava chodníků - 2.etapa", vydala obec Předměřice nad Jizerou 29.3.2018

17.1.2018 Výzva k podání nabídky, Stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Předměřice nad Jizerou, k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.p.143, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
1.3.2018 

14.7.2017 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - "Nové víceúčelové hřiště v areálu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou", vydala Obec Předměřice nad Jizerou"
 
4.9.2017

30.6.2017 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - Novostavba garáže, zpevněné plochy příjezdu a zděné oplocení pozemku u č.p.132, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
4.9.2017

 


12.6.2017 Výměna 95 ks LED svítidel pro pouliční osvětlení - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
27.6.2017

 


8.11.2016 Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: Chodník podél II/610, I.etapa, Předměřice nad Jizerou, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 22.11.2016

 


3.8.2016 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ a MŠ v Předměřicích nad Jizerou", vydala Obec Předměřice nad Jizerou 26.8.2016

 


24.2.2016 Výzva k podání nabídky - zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce chodníků podél dolní návsi v obci Předměřice nad Jizerou, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Zadávací dokumentace.doc
Příloha č 1 - krycí list.xls
Příloha č.2 - čestné prohlášení.doc
Příloha č.3 - Situační rozsah prací.jpg
14.3.2016

 


11.6.2015

 

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE „Svážíme bioodpad z obce Předměřice nad Jizerou“
 Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele: 
 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-predmerice-nad-jizerou
29.6.2015

 


  Smlouva o dílo na zakázku: "Oprava komunikace č.III/2729 -2.etapa"  
12.9.2014 Výzva k podání nabídky "Oprava komunikace č. III./2729 - 2.etapa,
 
30.9.2014
v 10,00 h

  Smlouva kupní na zakázku:"Snížení prašnosti v obci Předměřice nad Jizerou".  
11.9.2014 Oznámení o zadávacím řízení "Snížení prašnosti v obci Předměřice nad Jizerou"
 
30.9.2014
v 17,00 h

  Smlouva o dílo na zakázku: "Rekonstrukce objektu bývalé fary"  
28.8.2014 Výzva k podání nabídky -Rekonstrukce objektu bývalé fary - zpracování projektové dokumentace
Přílohy:
208 Výzva verze 20140814.doc
208 ZD verze 20140814.doc
208 Příloha č. 3 - SoD verze 2010814.doc
Příloha č. 1 - ČP.doc
Příloha č. 2 - Krycí list.doc
17.9.2014
v 17,55 h

  Smlouva o dílo na zakázku: "Nové dětské hřiště v Předměřicích nad Jizerou"  
9.6.2014
 
Výzva - Nové dětské hřiště v Předměřicich n/Jizerou,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
30.6.2014
 

  Smlouva o dílo na zakázku: "Rekonstrukce chodníků v obci Předměřice nad Jizerou"  
30.5.2014
 
Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka, č.j. 2014.157,
Lhůta pro podání nabídek  končí dne 16.6.2014 v 10.00 hodin.
 
16.6.2014
 

9.1.2014 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek- veřejná zakázka: "Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou"
 
 
10.12.2013 Protokol o otvírání obálek - veřejná zakázka na služby "Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou".
 
 
19.11.2013 Výběrové řízení - Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou - dodatečné informace -prodloužení lhůty k podání nabídky,  zveřejněno na úřední desce 26.11.2013

Výběrové řízení - Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou - dodatečné informace, zveřejněno na úřední desce 25.11.2013:
soutěžní formulář (xls)

Výběrové řízení - Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou - dodatečné informace:
celý projekt ke stažení ve formátu ZIP (98,7MB)
Krycí list nabídky - Předměřice nad Jizerou (doc)
Vzor provozní smlouvy (doc)
Žádost o dodatečné informace (doc)
Prohlídka ČOV - doplňující informace (doc)
8256-3_manuál_k_vyrovnávacímu nástroji, verze II.0.8 (pdf)
10843-2_manuál_k_soutěžnímu formuláři pro potřeby koncesního řízení, verze 1,0 (pdf)
255-2 manuál_k_finančnímu modelu, verze II.0.8 (pdf )
Faktura elektřina (pdf)
P03_Předměřice_Vykonove_ukazatele- příloha č. 3 k provozní smlouvě oprava11_11_13 (doc)
 

prodloužení lhůty k podání nabídky do 2.12. 2013
do 10,00 hodin.

 

25.10.2013 Oznámení o zahájení výběrového řízení
Zadavatel veřejné zakázky Obec Předměřice nad Jizerou, vyzývá k podání nabídky na služby „Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou “,
vydal: Obec Předměřice nad Jizerou

Přílohy:
Soutěžní_formulář_SF1.1.xls (527 kB)
Vyrovnavaci_nastroj_vII.0.9_SF1.1.xls (3 MB)
Zakladni_modul_vII.0.9_SF1.1.xls (985 kB)
I. část_KONCESNI_DOKUMENTACE_Předměřice .doc (177 kB)
II. část_koncesní dokumentace.doc (271 kB)
P01_Vymezeni_predmetu_najmu-Předměřice nad Jizerou.doc (832 kB)
P02_PŘEDMĚŘICE_Plan_financovani_obnovy kanalizace.doc (89 kB)
P03_Předměřice_Vykonove_ukazatele- 7 8 2012.doc (284 kB)
P04_Pozadavky_na_obsah_rocni_zpravy_o_prov.doc (574 kB)
P05-platební mechanismus- Předměřice nad Jizerou.doc (370 kB)
P06_Podrobnejsi_pravidla_predavani_a_p_revzeti.doc (87 kB)
P07_Pozadavky_vlastnika_na_pojisteni_koncept.doc (53 kB)
P08 Požadavky vlastníka na jistotu.doc (56 kB)
P09_Vzor_smlouvy_s_odberateli.doc (89 kB)
P10_-_priloha_c._10.doc (70 kB)
P11_Seznam_zastupcu_smluvnich_stran.doc (36 kB)
P12_Subdodavatele.doc (62 kB)
P13_Definice.doc (94 kB)
Výzva Předměřice_se záhlavím.po připomín.doc (320 kB)

Všechny soubory ke stažení ZIP
28.11.2013

11.7.2013 Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka:
"Oprava chodníků v obci Předměřice nad Jizerou", č.j. 2013.206.
12.8.2013
v 10,00 hod.

 
 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 08.01.2019 21:59:40