Elektronická úřední deska obce, soupis zveřejněných dokumentů 2018
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Schválené rozpočtové opatření č.12/2018 31.12.2018 7.3.2019
Schválené rozpočtové opatření č.11/2018 17.12.2018 7.3.2019
 Záměr pronájmu části pozemku č.st.157 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. PnJ-1153/2018 12.12.2018 31.12.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 13.12.2018, č.j. PnJ-1130/2018 4.12.2018 14.12.2018
Rozhodnutí - společné povolení - "Chodník podél II/610, II etapa, Předměřice nad Jizerou", vydal Magistrát města Mladá Boleslav, č.j. ODSH-253-280/2018-24/143 13.11.2018 31.12.2018
Výpis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou konaného dne 5.11.2018 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Předměřice nad Jizerou 6.11.2018 31.12.2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou - 19.11.2018, č.j. PnJ-1084/2018 8.11.2018 20.11.2018
Schválené rozpočtové opatření č.10/2018 30.10.2018 7.3.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou pro roky 2020, 2021, 2022. 29.10.2018 31.12.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou pro roky 2020, 2021, 2022. 29.10.2018 31.12.2018
Návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2019 29.10.2018 31.12.2018
Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy pro rok 2019 29.10.2018 31.12.2018
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018, vydal zeměměřičský úřad 29.10.2018 6.12.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou pro adresáta Aneta Růžičková,
vydal OÚ Předměřice nad Jizerou
29.10.2018 15.11.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou pro adresáta Roman Růžička, 
vydal OÚ Předměřice nad Jizerou
29.10.2018 15.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, 5.11.2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 24.10.2018 5.11.2018
Schválené rozpočtové opatření č.9/2018 16.10.2018 7.3.2019
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Předměřice nad Jizerou 15.10.2018 16.11.2018
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Předměřice nad Jizerou.
6.10.2018 7.11.2018
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), vydal Státní pozemkový úřad 4.10.2018 22.10.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou pro adresáta Aneta Růžičková, vydal OÚ Předměřice nad Jizerou 2.10.2018 18.10.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou pro adresáta Roman Růžička, vydal OÚ Předměřice nad Jizerou 2.10.2018 18.10.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 1.10.2018, č.j. PnJ-925/2018 24.9.2018 2.10.2018
h Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Chodník podél II/610, II. etapa, Předměřice nad Jizerou, vydal Magistrát města Mladá Boleslav, č.j. ODSH 253-280/2018-24/143v 19.9.2018 4.10.2018
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 17.9.2018 15.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou a do Senátu Parlamentu ČR, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 11.9.2018 15.10.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce  20.9.2018, č.j. PnJ-861/2018 10.9.2018 20.9.2018

Schválené rozpočtové opatření č.8/2018

6.9.2018 7.3.2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 6.9.2018 14.9.2018

Výzva k podání nabídky: " Zřízení komunikace a odvodnění pro novou zástavbu 10RD v obci Předměřice nad Jizerou, vydala obec Předměřice nad Jizerou"

Přílohy:

1) Výzva a zadávací dokumentace

2) Rozpočet, výkaz výměr

3) Smlouva

Datum ukončení lhůty  pro podání nabídek je 1.10.2018 v 11:00hod

5.9.2018 1.10.2018
Nařízení Statutárního města Mladá Boleslav č.2/2018, vydala Rada města Mladá Boleslav - odvolání zákazu vstupu do lesních porostů 4.9.2018 8.10.2018
Veřejná vyhláška - o vyměření místního poplatku za rok 2015, vydal městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 30.8.2018 1.10.2018
Nařízení 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 30.8.2018 17.9.2018

Schválené rozpočtové opatření č.7/2018

10.8.2018 7.3.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 1.8.2018 25.10.2018
Nařízení Statutárního města Mladá Boleslav č.1/2018 - Zákaz vstupu do lesů.  30.7.2018 25.10.2018

Schválené rozpočtové opatření č.6/2018

24.7.2018 7.3.2019
Zveřejnění seznamu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce a potřebného počtu podpisů na peticích, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 10.7.2018 8.10.2018
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018, vydala Krajská hygienická stanice 26.6.2018 23.8.2018

Výzva k podání nabídky "Oprava střechy Fary"
datum ukončení lhůty pro podání nabídek je 25.7.2018 v 10:00
1. Zadávací dokumentace.pdf
2. SMLOUVA O DÍLO.docx
3. 2015607 - Rekonstrukce objektu fary Předměřice nad Jizerou č.p. 29 [zadání].xls
4. D01_TZ_DPS.pdf
5. OÚ 04 krov Rozvržení1 (1).pdf
6. OÚ 04 krov Rozvržení2 (1).pdf
7. HO půdorys podkroví Rozvržení1 (1).pdf
8. HO půdorys podkroví Rozvržení2 (1).pdf
9. HO řezy Rozvržení1 (1).pdf
10. OÚ 03 půdorys 2NP Rozvržení2 (1).pdf
11. OÚ 06 pohledy Rozvržení1 (1).pdf
12. OÚ 06 pohledy Rozvržení2 (1).pdf
13. TABULKY okna.pdf
14. TABULKY klempířské.pdf
15. OÚ 05 řez Rozvržení1 (1).pdf
16. Detail protézování Model (1).pdf
26.6.2018 25.7.2018
 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 2.7.2018 od 20:00 hodin, č.j. PnJ-592/2018 22.6.2018 2.7.2018
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek č.j. SPU281236/2018/Ze, vydal Krajský pozemkový úřad 18.6.2018 19.7.2018
 Výzva k podání nabídky - Nové víceúčelové hřiště v areálu ZŠ a MŠ, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Přílohy:
1) výzva k podání nabídky.pdf
2) Zadávací dokumentace.pdf
3) Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - stavební práce.docx
4) Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.docx
5) Projekt, tech.zpráva.pdf
6) Oplocení.pdf
7) Půdorys.pdf
8) VV 24x12.xls
Soubory ke stažení ZIP (2,5MB)
 
12.6.2018 28.6.2018

Schválené rozpočtové opatření č.5/2018

7.6.2018 7.3.2019

Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., -GDPR + Odpověď na žádost
1.6.2018 31.12.2018
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018-2022, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 1.6.2018 8.10.2018
Zahájení aktualizace BPEJ, vydal Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 250495/2018/Ze 25.5.2018 11.6.2018
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, Předměřická a.s., "Sklad na produkty rostlinné výroby"
č.j. MěÚ BnJ/03429/2018/VÚP, vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou 
21.5.2018 6.6.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce, 31.5.2018 od 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, č.j. PnJ-462/2018 21.5.2018 31.5.2018
Schválené rozpočtové opatření č.4/2018 9.5.2018 7.3.2019
Výzva podle §65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
Výzva
Informace
Aktualizovaný seznam vlastníků
 
2.5.2018 30.6.2018
Nabídka pozemků k pronájmu, vydal Státní pozemkový úřad 2.5.2018 1.6.2018

Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017,  včetně příloh:

1. Výkazy obce Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017

2. Výkazy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017
3. Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
4. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad JIzerou za rok 2017
5. Účetní závěrka obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017
6. Tabulky, finanční vypořádání dotací za rok 2017

 

27.4.2018 6.6.2019
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí do hromadných předpisů - daň z nemovitých věcí na rok 2018, vydal Finanční úřad pro Středočeský kraj 27.4.2018 28.5.2018
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, Sklad na produkty rostlinné výroby, vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou. 24.4.2018 10.5.2018
Schválené rozpočtové opatření č.3/2018 16.4.2018 7.3.2019
Veřejná vyhláška, hromadný předpis k nahlédnutí, vydal Finanční úřad pro Středočeský kraj 11.4.2018 11.5.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce - 19.4.2018 ve 20:00 v zasedací místnosti OÚ 10.4.2018 19.4.2018
Zápis do do mateřské školy se koná 3. května 2018 od 15,00 do 16,30 hodin v prostorách mateřské školy. 4.4.2018 4.5.2018

Návrh závěrečného účtu obce Předměřice nad Jizerou ze rok 2017,  včetně příloh:

1. Výkazy obce Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017

2. Výkazy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017
3. Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
4. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad JIzerou za rok 2017
5. Účetní závěrka obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017
6. Tabulky, finanční vypořádání dotací za rok 2017

 

27.3.2018 27.4.2018
 Zápis do 1.třídy - ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou 20.3.2018 11.4.2018
Výzva k podání cenové nabídky: Hasičská zbrojnice č.p.276, post.na p.č. st. 156/2 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, úprava střešního pláště, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 14.3.2018 17.4.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 22.3.2018 od 19:00hod. 12.3.2018 23.3.2018
Schválené rozpočtové opatření č.2/2018 8.3.2018 7.3.2019
Oznámení o společném jednání o návrhu změny č.1 územního plánu Stará Lysá,
vydal Městský úřad Lysá nad Labem
21.2.2018 15.4.2018
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace- "Předměřice nad Jizerou, výstavba a oprava chodníků - 2.etapa", vydala obec Předměřice nad Jizerou
 
15.2.2018 29.3.2018
Oznámení - veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Benátky nad Jizerou. 14.2.2018 13.3.2018
Oznámení - veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Benátky nad Jizerou. 14.2.2018 13.3.2018
Schválené rozpočtové opatření č.1/2018 8.2.2018 7.3.2019
Nabídka pozemků k pronájmu, vydal Státní pozemkový úřad 7.2.2018 10.3.2018
VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s. 6.2.2018 31.3.2018
Výsledky volby prezidenta v obci Předměřice nad Jizerou. 29.1.2018 2.3.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Vojtěch Kuba, nar. 1998, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 24.1.2018 12.2.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jana Kubová, nar. 1969, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 24.1.2018 12.2.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Antonín Kuba, nar. 1969, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 24.1.2018 12.2.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce - dne 8.2.2018 od 19:00 h

30.1.2018 9.2.2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017, vydala obec Předměřice nad Jizerou 24.1.2018 31.12.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích II. a III. třídy, vydal Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství 18.1.2018 6.2.2018
Výzva k podání nabídky, Stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Předměřice nad Jizerou, k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.p.143, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 17.1.2018 1.3.2018

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta ČR.
15.1.2018 29.1.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Benátky,
vydal Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Č.j. 61328/2017/OPLOO/luka
5.1.2018 5.2.2018
 
Schválený rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na rok 2018,
vydala obec Předměřice nad Jizerou
2.1.2018 7.3.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu - Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou pro roky 2019, 2020, vydala obec Předměřice nad Jizerou
2.1.2018 7.3.2019
Schválený rozpočet obce Předměřice nad Jizerou na rok 2018, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 2.1.2018 7.3.2019
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jana Kubová, nar. 1969, Předměřice nad Jizerou 155,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
14.12.2017 2.1.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Antonín Kuba, nar. 1969, Předměřice nad Jizerou 155,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
14.12.2017 2.1.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Vojtěch Kuba, nar. 1998, Předměřice nad Jizerou 155,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
14.12.2017 2.1.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Petr Beránek, nar. 1965, Předměřice nad Jizerou 188,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
14.12.2017 2.1.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Klára Dlouhá, nar. 1990, Předměřice nad Jizerou 43,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
14.12.2017 2.1.2018
 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
13.12.2017 15.1.2018
Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
9.11.2017 29.1.2018
Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2016, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Příloha : Výkazy obce
Příloha:  Inventarizační zpráva
Příloha:  Výkazy ZŠ a MŠ
Příloha:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Příloha:  Protokol o schválení účetní závěrky obce, Protokol o schválení účetní závěrky  ZŠ a MŠ
Příloha:  Tabulky vyúčtování dotací

 
12.6.2017 27.4.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na období 2018 - 2020 1.3.2017 7.3.2019
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 05.11.2019 22:39:08