Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce, soupis zveřejněných dokumentů 2017
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
  Schválené rozpočtové opatření č.15, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 22.12.2017 31.12.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jana Kubová, nar. 1969, Předměřice nad Jizerou 155,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
14.12.2017 2.1.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Antonín Kuba, nar. 1969, Předměřice nad Jizerou 155,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
14.12.2017 2.1.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Vojtěch Kuba, nar. 1998, Předměřice nad Jizerou 155,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
14.12.2017 2.1.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Petr Beránek, nar. 1965, Předměřice nad Jizerou 188,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
14.12.2017 2.1.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Klára Dlouhá, nar. 1990, Předměřice nad Jizerou 43,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
14.12.2017 2.1.2018
 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
13.12.2017 15.1.2018
Schválené rozpočtové opatření č.14, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 13.12.2017 31.12.2017
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 21.12.2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 13.12.2017 22.12.2017
Volba prezidenta ČR - První zasedání okrskové volební komise, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 13.12.2017 22.12.2017
 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 12.12.2017 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 4.12.2017 13.12.2017
Veřejná vyhláška, návrh zadání Územního plánu Předměřice nad Jizerou, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
Příloha:
Návrh zadání Územního plánu Předměřice nad Jizerou
20.11.2017 31.12.2017
 Vyhláška v opatrovnické věci zemřelého Josefa Korce, vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi 20.11.2017 22.12.2017

Záměr bezúplatného převodu pozemků, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
20.11.2017 15.12.2017
Záměr směny pozemků 1/2 a 1/17 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, vydala obec Předměřice nad Jizerou 16.11.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.13, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 13.11.2017 31.12.2017
Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
9.11.2017 29.1.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, č.j. 66595/2017-MZE-16212,
vydalo Ministerstvo zemědělství"
Přílohy:
rozdělovník
příloha
9.11.2017 31.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
8.11.2017 31.12.2017

Návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2018,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
8.11.2017 13.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 - Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
8.11.2017 31.12.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Petr Beránek, bytem Předměřice nad Jizerou 188,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
3.11.2017 20.11.2017 
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Antonín Kuba, bytem Předměřice nad Jizerou 155,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
3.11.2017 20.11.2017 
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Vojtěch Kuba, bytem Předměřice nad Jizerou 155,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
3.11.2017 20.11.2017 
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Klára Dlouhá, Předměřice nad Jizerou 43,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
3.11.2017 20.11.2017 
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jana Kubová, Předměřice nad Jizerou 155 
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
3.11.2017 20.11.2017 
Nabídka pozemků k pronájmu, vydal Státní pozemkový úřad 1.11.2017 5.12.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Předměřice nad Jizerou 23.10.2017 31.12.2017
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Výzva.docx
Přehled vlastníků.xlsx
Informace pro veřejnost.docx
19.10.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.12, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 16.10.2017 31.12.2017
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 24.10.2017 od 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 16.10.2017 24.10.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Klára Dlouhá, bytem Předměřice nad Jizerou 43
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
5.10.2017 23.10.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Petr Beránek, bytem Předměřice nad Jizerou 188
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
5.10.2017 23.10.2017
ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 22.9.2017 31.12.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
21.9.2017 23.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
20.9.2017 26.9.2017
Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy, vydalo Ministerstvo zemědělství,odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 19.9.2017 20.10.2017
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 19.9.2017 od 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 11.9.2017 20.9.2017
Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb. - škodliví ptáci
Odpověď na žádost
28.8.2017 31.12.2017
Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb. - sociální bydlení + Odpověď na žádost 8.8.2017 31.12.2017
Nabídka pozemků k pronájmu, vydal Státní pozemkový úřad
PŘÍLOHA KE ZVEŘEJNĚNÍ NABÍDKY POZEMKŮ K PRONÁJMU
4.8.2017 8.9.2017
Přidělení uvolněného družstevního bytu 2+1, Předměřice nad Jizerou 228, vydalo OSBD Mladá Boleslav 4.8.2017 28.8.2017
Schválené rozpočtové opatření č.11, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 2.8.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.10, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 27.7.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zpětný odběr a využití obalů z odpadů, +  Odpověď na žádost 19.7.2017 31.12.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - "Nové víceúčelové hřiště v areálu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou", vydala Obec Předměřice nad Jizerou" 14.7.2017 4.9.2017
Záměr propachtování pozemků, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 11.7.2017 25.9.2017
 Schválené rozpočtové opatření č.9, vydala obec Předměřice nad Jizerou 4.7.2017 31.12.2017
 Schválené rozpočtové opatření č.8, vydala obec Předměřice nad Jizerou 4.7.2017 31.12.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - Novostavba garáže, zpevněné plochy příjezdu a zděné oplocení pozemku u č.p.132, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 30.6.2017 4.9.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků, vydal obecní úřad 27.6.2017 21.10.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - soustava veřejného osvětlení, a odpověď na žádost. 27.6.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.7, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 16.6.2017 31.12.2017
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 29.6.2017 od 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ,
vydala  Obec   Předměřice nad Jizerou
16.6.2017 30.6.2017
Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2016, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Příloha : Výkazy obce
Příloha:  Inventarizační zpráva
Příloha:  Výkazy ZŠ a MŠ
Příloha:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Příloha:  Protokol o schválení účetní závěrky obce, Protokol o schválení účetní závěrky  ZŠ a MŠ
Příloha:  Tabulky vyúčtování dotací

 
12.6.2017 27.4.2018
Výměna 95 ks LED svítidel pro pouliční osvětlení - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
12.6.2017 27.6.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa "referent odboru správy majetku a rozvoje města,
vydalo Město Benátky nad Jizerou
6.6.2017 15.7.2017
Schválené rozpočtové opatření č.6, vydala obec Předměřice nad Jizerou 5.6.2017 31.12.2017
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Přílohy:
Aktualizovaný seznam vlastníků
Informace pro veřejnost
1.6.2017 31.8.2017
Schválené rozpočtové opatření č.5, vydala obec Předměřice nad Jizerou 15.5.2017 31.12.2017
Výběrové řízenína obsazení dvou pracovních míst referent oddělení stavebního úřadu odboru stavebního a rozvoje města MMB, vydal Magistrát města Mladá Boleslav 15.5.2017 2.6.2017
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 25.5.2017 od 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ 15.5.2017 26.5.2017
Návrh závěrečného účtu obce Předměřice nad Jizerou za rok 2016 včetně příloh:
1) výkazy obce k 31.12.2016 : výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu , výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha účetní závěrky, inventarizační zpráva
2) výkazy PO k 31.12.2016: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, inventarizační zpráva
3) zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
4) účetní závěrka PO za rok 2016
5) účetní závěrka Obce za rok 2016
6) finanční vypořádání za rok 2016 - tabulky
4.5.2017 26.5.2017
Veřejná vyhláška - zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy "Daň z nemovitých věcí na rok 2017" 28.4.2017 29.5.2017
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou 18.4.2017 31.12.2017
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 27.4.2017 od 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ 18.4.2017 28.4.2017
ZÁPIS do MŠ Předměřice nad Jizerou se koná 11. května 2017 od 15,00 do 16,30 hodin
 
11.4.2017 12.5.2017
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Předměřice nad Jizerou.
zveřejnila Obec Předměřice nad Jizerou
7.4.2017 31.12.2017
Záměr prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě "U Hřiště"
zveřejnila Obec Předměřice nad Jizerou
7.4.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.4, vydala obec Předměřice nad Jizerou 6.4.2017 31.12.2017
ZÁPIS do 1. třídy ZŠ Předměřice nad Jizerou se koná 12. dubna 2017 od 14 hodin
 
6.4.2017 13.4.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - odpadové hospodářství
Odpověď na žádost
30.3.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Odpověď na žádost
29.3.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.3, vydala obec Předměřice nad Jizerou 27.3.2017 31.12.2017
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 30.3.2017 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ 20.3.2017 31.3.2017
Nařízení státní veterinární správy, č.j. SVS/2017/028911-S 6.3.2017 31.3.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - investiční plány
Odpověď na žádost
3.3.2017 31.12.2017
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016, č.j. PnJ-283/2017, vydal OÚ Předměřice nad Jizerou 3.3.2017 4.4.2017
Dražba č.p.79 a pozemku st.104 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, vydal GAVLAS Praha 2.3.2017 11.4.2017
Schválené rozpočtové opatření č.2, vydala obec Předměřice nad Jizerou 1.3.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.1, vydala obec Předměřice nad Jizerou 1.3.2017 31.12.2017
 Rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou pro rok 2017 1.3.2017 31.12.2017
Schválený rozpočet Obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2017 1.3.2017 31.12.2017
Rozpočtový výhled na rok 2017 - úprava 1.3.2017 31.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou 1.3.2017 30.3.2017
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na období 2018 - 2020 1.3.2017 7.3.2019
Veřejná vyhláška č.j. 7149/ENV/17-416/630/17, Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého, vydalo Ministerstvo životního prostředí
Opatření obecné povahy
Sčítací list
15.2.2017 30.4.2017
Valná hromada honebního společenstva Raštice, vydalo HS Raštice 15.2.2017 27.2.2017
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 23.2.2017 od 19:00hod. 13.2.2017 24.2.2017
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 26.1.2017 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ 16.1.2017 27.1.2017
Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy PTAČÍ CHŘIPKY
Přílohy:
Mapa s vyznačenými pásmy
Sčitací list - drobnochovatelé
SVS_2017_003844_S_Narizeni_KVSS_aviarni_influenza
10.1.2017 15.3.2017
OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 14.12.2016 31.3.2017
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí- vyžádejte si zdarma u firmy CETIN, vydala Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 29.1.2016 15.3.2017
Předměřická a.s. - zpráva majitelům zemědělských pozemků 27.5.2015 15.3.2017
Záměr prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě "U Hřiště"
Snímek parcely
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou.
9.9.2011 7.4.2017
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 17.06.2019 23:25:04