Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce, archiv 2016
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 14.12.2016 31.3.2017
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou  13.12.2016
 
5.12.2016 14.12.2016
Dražební vyhláška - povinná Marcela Hrůzová, vydala Mgr. Lenka Brodská, exekutorský kandidát 23.11.2016 15.12.2016
Návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2017, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
vydala Obec Předměřice nad Jizerou"
22.11.2016 31.12.2016
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce, dne 22.11.2016, č.j. 2016.PnJ.370,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou"
11.11.2016 23.11.2016
Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: Chodník podél II/610, I.etapa, Předměřice nad Jizerou, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 8.11.2016 22.11.2016
 Odstávka elektřiny v obci Předměřice nad Jizerou a části obce Kačov - 15.11.2016 od 7:30 do 15:30 hodin
Plánovaná odstávka č. 110060519408
26.10.2016 15.11.2016
Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého,
č.j. 55942/ENV/16-2810/630/16, vydalo Ministerstvo životního prostředí
Přílohy:
Návrh Opatření obecné povahy
Tabulka
21.10.2016 14.11.2016
Stavební povolení (veřejná vyhláška), stavba : Předměřice nad Jizerou - výstavba a oprava chodníků na pozemcích parc.č. 882/1, 878/1 a 11/24, č.j. ODSH 253-280/2016-24/150,
vydal Magistrát města Mladá Boleslav"
5.10.2016 7.11.2016
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce - 13.10.2016, 19:00 hod, č.j.2016.PnJ.264,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
3.10.2016 14.10.2016
Výzva - seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN, vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace pro veřejnost,
Příloha - přehled vlastníků, aktualizované k 1.8.2016
22.9.2016 30.10.2016
Záměr prodeje pozemku, č.j. 2016.259, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
20.9.2016 10.10.2016
Upozornění k odstranění a okleštění stromů - ČEZ Distribuce 9.9.2016 30.11.2016
 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - Oznámení o době a místě konání voleb v obci Předměřice nad Jizerou, č.j. 2016.234, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou" 8.9.2016 9.10.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - stavba "Předměřice nad Jizerou- výstavba a oprava chodníků na pozemcích parc.č. 882/1, 878/1 a 11/24"v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. ODSH 253-280/2016-24/150, vydal Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství" 7.9.2016 27.9.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny v obci Předměřice nad Jizerou dne 14.9.2016
Seznam plánovaných odstávek
2.9.2016 15.9.2016
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce - 8.9.2016, 20:00 hod, č.j.2016.PnJ.220,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
29.8. 2016 9.9.2016
Dražební vyhláška, opakovaná dražba, č.j. 156EX 452/11-135,
vydal JUDr. Milan Makarius
24.8. 2016 21.10. 2016
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Petr Kotík, nar. 1980, č.j. TP-ZR-2016-68B-11,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
24.8. 2016 9.9.2016

"Přerušení dodávky elektřiny dne 31.8. 2016 od 7:30 do 15:00 v obci Předměřice nad Jizerou"
Dotčené lokality
23.8. 2016 1.9.2016
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ a MŠ v Předměřicích nad Jizerou", vydala Obec Předměřice nad Jizerou 3.8.2016 26.8.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 7. a 8. října 2016,
Informace o počtu a sídle volebních okrsků, č.j. 2016.PnJ.203,

vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
26.7.2016 30.9.2016
Oznámení o možnosti převzít písemnost,č.j. TP-ZR-2016-68B-9 , Kotík Petr, nar. 1980,
vydal OÚ Předměřice nad Jizerou
 8.7.2016  25.7.2016
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce - 11.7.2016, 20:00 hod, č.j.2016.PnJ.196,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
30.6.2016 12.7.2016
Elektronická evidence tržeb - informace FÚ 21.6.2016 31.12.2016
Výzva - předkládání podnětů k novému územnímu plánu, do 31.12.2016 16.6.2016 2.1.2017
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02, vydalo Ministerstvo životního prostředí.
Přílohy:
OOP_CZ02_fin_s_oduvodnenim.pdf 310 kB
Priloha_4_k_OOP_CZ02_oduvodneni_a_opatreni_final.pdf 127 kB
PZKO_CZ02_integra_final.compressed.pdf 7 MB
Priloha_3_Stanovisko_PZKO_CZ02.pdf 340 kB
Priloha_2_k_OOP_CZ02_pripominky.pdf 241 kB
 
6.6.2016 11.7.2016
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce - 7.6.2016, 20:00 hod, č.j.2016.PnJ.155,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
26.5.2016 8.6.2016
"Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání, č.j. 132 EX 23042/09-53, vydal Exekutorský úřad pro Prahu 2, JUDr. Jan Fendrych" 23.5.2016 15.7.2016
Záměr prodeje části pozemku p.č.11/24 v k.ú. Předměřice nad Jizerou,č.j. 2016.PnJ.149,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
16.5.2016 7.6.2016
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Josef Kotík, nar. 1976, Č.j.: TP-ZR-2016-68A-7
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
16.5.2016 1.6.2016
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Kotík, nar. 1980, Č.j.: TP-ZR-2016-68B-7
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
16.5.2016 1.6.2016
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Linda Stejná, nar. 1990, Č.j.: TP-ZR-2016-68D-8
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
16.5.2016 1.6.2016
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016
vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj.
29.4.2016 30.5.2016
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce - 5.5.2016, 20:00 hod, č.j.2016.PnJ.130,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
25.4.2016 6.5.2016
Elektronická dražba - nemovitosti v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. 030 EX 36405/13-59,
vydal Mgr. Jaroslav Homola
7.4.2016 9.6.2016
Návrh závěrečného účtu Obce Předměřice nad Jizerou za rok 2015,
Přílohami závěrečného účtu jsou:
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu obce k 31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty obce k 31.12.2015
Rozvaha obce k 31.12.2015
Příloha účetní závěrky obce k 31.12.2015
Inventarizační zpráva obce za rok 2015
Rozvaha PO k 31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty PO k 31.12.2015
Příloha PO k 31.12.2015
Inventarizační zpráva PO k 31.12.2015 - protokol
Tabulky finančního vypořádání dotací za rok 2015
Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Inventarizační zpráva za rok 2015
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
6.4. 2016 6.5. 2016
Záměr prodeje části pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. 2016.PnJ.115,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
Příloha: mapka
4.4. 2016 29.4.2016
Výzva k podání cenové nabídky - Novostavba garáže, zpevněné plochy příjezdu a zděné oplocení pozemku,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Přílohy:
Rozpočet 1SLE garáž+venkovní úpravy.xlsx
Rozhodnutí o umístění stavby.pdf
A. Průvodní zpráva - Garáž, Předměřice n.J-PBŘ.doc
B. Souhrnná technická zpráva - Garáž, Předměřice n.J - PBŘ.doc
C. situace_Garáž Předměřice.pdf
D. Technická zpráva - Garáž, Předměřice n.J - PBŘ.doc
23.3.2016 28.4.2016
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce - 31.3.2016, 20:00 hod, č.j.2016.PnJ.097,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
22.3.2016 1.4.2016
Zápis do MŠ v Předměřicích nad Jizerou, vydala ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou 21.3.2016 21.4.2016
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
Přehled vlastníků.xlsx
ČJ - UZSVM_SMB_1586_2016-SMB(1).pdf
Výzva ÚZSVM.docx
Informace pro veřejnost.docx

 
16.3.2016 30.4.2016
Informace Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mladé Boleslavi k období podávání daňových přiznání k daním z příjmů fyzických osob. 9.3.2016 1.4.2016
Záměr prodeje automobilů Praga V3S,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
29.2.2016 1.4.2016

Výzva k podání nabídky - zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce chodníků podél dolní návsi v obci Předměřice nad Jizerou, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Zadávací dokumentace.doc
Příloha č 1 - krycí list.xls
Příloha č.2 - čestné prohlášení.doc
Příloha č.3 - Situační rozsah prací.jpg
 

24.2.2016 14.3.2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
18.2.2016 21.3.2016
Nařízení č. 1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
12.2.2016 29.2.2016
Dražební vyhláška, č.j. 156 EX452/11-130, vydal JUDr. M.Makarius 10.2.2016 18.3.2016
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce - 11.2.2016, 19:00hod, č.j.2016.PnJ.031,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
1.2.2016 12.2.2016
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí- vyžádejte si zdarma u firmy CETIN, vydala Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 29.1.2016 15.3.2017
Veřejná vyhláška č.j. 012942/2016/KUSK , vydal Krajský úřad Středočeského kraje 29.1.2016 4.3.2016
Veřejná vyhláška- Oznámení o vydání opatření obecné povahy, Národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje, č.j. 155/2016-MZE-15120 , 148/2016-MZE-15120, 154/2016-MZE-15120, 152/2016-MZE-15120 ,
Vydalo Ministerstvo zemědělství
335733027_3_Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.pdf
335733027_2_Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry.pdf
335733027_1_Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe.pdf

 
15.1.2016 1.2.2016
Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, č.j. 90988/ENV/15, vydalo Ministerstvo životního prostředí
Opatření obecné povahy -  Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
6.1.2016 20.1.2016
Výzva podle § 65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace pro veřejnost

Přehled vlastníků.xlsx
 
1.1.2016 14.2.2016
Oznámení o skončení dokazování v rámci správního řízení ve věci změny rozhodnutí č.j. 8218/ENV/09-586/620/09-ZS20 (změněného rozhodnutím č.j. 22761/ENV/11-2988/630/11-ZS20) o povolení k provozování záchranné stanice
pro handicapované živočichy v Pátku u Poděbrad, provozované Českým svazem ochránců přírody - základní organizací 09/07 Polabí, podle § 5 odst. 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, Č.j. 92458/ENV/15-4075/630/15,
vydalo Ministerstvo životního prostředí
1.1.2016 1.2.2016
Plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO, vydala Finanční správa 9.11.2015  31.1.2016
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů, vydal: ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 15.9.2015 31.3.2016
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 13.05.2018 09:26:08