Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce, archiv 2015
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Směrnice č.1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
10.12.2015 31.12.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 10.12.2015 od 19:00 hod
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
1.12.2015 11.12.2015
ZÁMĚR PRONÁJMU budovy bez č.p. na pozemku p.č. 890/8 v k.ú. Předměřice nad Jizerou,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
19.11.2015 7.12.2015
Návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2016, vydala obec Předměřice nad Jizerou 19.11.2015 31.12.2015
Stavební povolení na stavbu "Chodník podél II/610, Předměřice nad Jizerou",
vydal Magistrát města Mladá Boleslav
12.11.2015 30.11.2015
Plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO, vydala Finanční správa 9.11.2015  31.1.2016
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 12.11.2015 od 19:00 hod
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
30.10.2015 13.11.2015
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.1/2015, kterým se vydává Soubor změn č.02 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou.
26.10.2015 11.11.2015
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č.4 územního plánu obce Tuřice,
vydal Obecní úřad Tuřice
13.10.2015 20,11.2015
Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu : "Chodník podél II/610,
Předměřice nad Jizerou, vydal Magistrát města Mladá Boleslav.
 
12.10.2015 3.11.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 20.10.2015 od 19:00 hod
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
12.10.2015 21.10.2015
10.2015 Informace pro veřejnost.docx (30 kB)
10.2015 Výzva ÚZSVM.docx (15 kB)
10.2015 Přehled vlastníků.xlsx (19 kB)
8.10.2015 31.12.2015
Záměr pronájmu budovy bez č.p. na pozemku stp.224 v k.ú. Předměřice nad Jizerou,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou"
30.9.2015 31.10.2015
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů, vydal: ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 15.9.2015 31.3.2016
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 16.9.2015 od 20:00 hod
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
7.9.2015 17.9.2015
Veřejná vyhláška - změna stanoveného záplavového území vodního toku Jizera v úseku ústí -
hranice Středočeského kraje a vodního toku Klenice v úseku ř.km 0,000-0,462
;
č.j. 115040/2015/KUSK, vydal Krajský úřad Středočeského kraje
2.9.2015 21.9.2015
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Souboru změny č. 02 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou, vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
Přílohy:
Predmerice_zm02_VP_text_201507.PDF (608 kB)
1_O1_Predmerice_leg_zm02_VP_hl_v.jpg (217 kB)
1_O1_Predmerice_zm02_hl_v_VP201507.jpg (862 kB)
2_O2_Predmerice_leg_zm02_VP_hl_v.jpg (186 kB)
2a_O2a_Predmerice_zm02_hl_v_VP201507.jpg (2 MB)
2b_O2b_Predmerice_Kacov_zm02_hl_v_VP201507.jpg (756 kB)
7_Predmerice_leg_zm02_VP_ZPF.jpg (167 kB)
7_Predmerice_zm02_TI_ZPF_VP201507.jpg (953 kB)
8_Predmerice_leg_zm02_VP_ZPF.jpg (133 kB)
8a_Predmerice_zm02_ZPF_VP201507.jpg (2 MB)
8b_Predmerice_Kacov_zm02_ZPF_VP201507.jpg (744 kB)
 
10.8.2015 22.9.2015

 

Oznámení společného jednání o návrhu Změny č.4 územního plánu obce Tuřice
vydal Obecní úřad Tuřice
5.8.2015 21.9.2015
Dražební vyhláška č.j. 067 EX 3437/09-202 - elektronická dražba nemovitých věcí v k.ú. Předměřice nad Jizerou,
vydal: soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.
28.7.2015 25.9.2015

Výzva k podání cenové nabídky na akci "Nový herní prvek na dětské hřiště"

 

24.7.2015

18.8.2015

 

 

Výzva podle §65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě,
vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech  majetkových
Přehled vlastníků.xls
Výzva ÚZSVM.doc
Informace pro veřejnost.doc
23.7.2015  31.8.2015
Záměr prodeje části pozemku p.č. 650/2 v k.ú. Předměřice nad Jizerou,
Příloha - situační plánek
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
23.7.2015 25.8.2015
Záměr prodeje části pozemku p.č. 841 v k.ú. Předměřice nad Jizerou,
Příloha - situační plánek
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
23.7.2015 25.8.2015
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek,
vydalo Ministerstvo životního prostředí
Přílohy:
Navrh_OOP_CZ02.pdf
PZKO_CZ02_final_final_.pdf
Vyhlaska_OOP_CZ02.pdf
17.7.2015 31.8.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 20.7.2015 od 20:00 hod
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
10.7.2015 21.7.2015
Veřejná vyhláška návrhu zadání Změny č.4 územního plánu obce Tuřice,
vydal Obecní úřad Tuřice
3.7.2015 1.8.2015
Veřejná nabídka - pronájem restaurace v Multifunkčním centru, U Cukrovaru 655, Benátky nad Jizerou, vydalo Město Benátky nad Jizerou
Příloha - vizualizace
18.6.2015 25.7.2015
Oznámení o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy,
týkající se změny stanovení záplavového území vodního toku Jizera v úseku ústí - hranice Středočeského kraje (říční km 0,00 až 83,00) a vodního toku Klenice (říční km 0,000 až 0,462), č.j. 084894/2015/KUSK,
Vydal Krajský úřad Středočeského kraje"
17.6.2015 7.7.2015
Záměr prodeje a odkupu pozemků v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. 2015.142,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
17.6.2015 7.7.2015
PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE „Svážíme bioodpad z obce Předměřice nad Jizerou“
vydala: Obec Předměřice nad Jizerou
 Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele: 
 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-predmerice-nad-jizerou

 

11.6.2015 29.6.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 8.6.2015 od 20:00 hod
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
28.5.2015 9.6.2015
Předměřická a.s. - zpráva majitelům zemědělských pozemků 27.5.2015 15.3.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Václav Zátka nar. 1952,
č.j. TP-ZR-2015-137-5,vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
14.5.2015 1.6.2015
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Středočeský kraj -zpřístupnění k nahlédnutí do hromadných předpisných seznamů k dani z nemovitých věcí 30.4.2015 2.6.2015
Návrh závěrečného účtu Obce Předměřice nad Jizerou za rok 2014,
Přílohami závěrečného účtu jsou:
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu obce k 31.12.2014
Výkaz zisku a ztráty obce k 31.12.2014
Rozvaha obce k 31.12.2014
Příloha účetní závěrky obce k 31.12.2014
Inventarizační zpráva obce za rok 2014
Rozvaha PO k 31.12.2014
Výkaz zisku a ztráty PO k 31.12.2014
Příloha PO k 31.12.2014
Inventarizační zpráva PO k 31.12.2014 - protokol
Tabulky finančního vypořádání dotací za rok 2014

Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Inventarizační zpráva za rok 2014
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
24.4.2015 25.5.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 11.5.2015 od 20:00 h.
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
28.4.2015 12.5.2015
Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Stará Lysá, č.j. SÚ/27283/15/Kuč,
vydal Městský úřad Lysá nad Labem"
20.4.2015 21.5.2014
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek,
vydalo Ministerstvo životního prostředí"
20.4.2015 22.6.2015
Návrh opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,
vydalo Ministerstvo životního prostředí"
20.4.2015 22.6.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek, vydalo Ministerstvo zemědělství    
Přílohy:     
Seznam obcí v povodí Dunaje.pdf                                          
Seznam obcí v povodí Odry.pdf
Seznam obcí v povodí Labe.pdf
návrh OOP NPP Dunaje.pdf
návrh OOP NPP Odry.pdf
návrh OOP NPP Labe.pdf
18198_2015-MZE-15120.pdf
1.4.2015 22.6.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 7.4.2015 od20:00 hod., vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 27.3.2015 8.4.2015
Zápis do MŠ v Předměřicích nad Jizerou se koná 16. dubna 2015,
vydala Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou
16.3.2015 17.4.2015
Veřejná nabídka pronájmu nebytových prostor, vydalo Město Benátky nad Jizerou 17.3.2015 16.4.2015
Záměr prodeje části pozemku p.č. 659/1 v k.ú. Předměřice nad Jizerou č.j. 2015.067,
Příloha: situační mapka
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
 
11.3.2015 13.4.2015
Výzva pro vyzvednutí zásilky - Martin Jakubec,
vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi
10.3.2015 23.3.2015
Nařízení č.1/2015 ze dne 19.2.2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov,
vydalo Statutární město Mladá Boleslav
4.3.2015 1.9.2015
Obecně závazná vyhláška č.1/2015,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Předměřice nad Jizerou, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2015
 
27.2.2015 1.4.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 9.3.2015 od
19:00 hod.
, vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou.

 
27.2.2015 10.3.2015
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Přílohy:
Přehled vlastníků.xls
Výzva ÚZSVM.doc
Informace pro veřejnost.doc
17.2.2015 31.7.2015
Oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu územního plánu obce Stará Lysá, č.j. SÚ/5021/15/Kuč, vydal Městský úřad Lysá nad Labem"

 
28.1.2015 26.2.2015
Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací - vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
27.2.2015 2.4.2015
Oznámení údajů o vydání územního plánu Benátky nad Jizerou a o místech k nahlížení,
vydal Magistrát města Mladá Boleslav"
26.1.2015 31.7.2015
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 5.2.2015 od 19:00 hod.
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou.
 
26.1.2015 6.2.2015
Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Stará Lysá veřejnou vyhláškou, vydal Městský úřad Lysá nad Labem 16.1.2015 26.2.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe",
vydalo: Ministerstvo životního prostředí
Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP200K,
13.1.2015 13.2.2015
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti - odstranění a okleštění stromoví 29.10.2014 31.3.2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Přílohy:
188461549_1_Přehled vlastníků.xls
úřední deska pozemky.doc
Informace pro veřejnost.doc
 
25.3.2014 31.7.2015
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2014/020204-G -tlumení a zamezení šíření varroázy včel 25.3.2014 16.2.2015
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 13.05.2018 09:26:25