Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce, archiv 2014
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 11.12.2014 od 19:00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
1.12.2014 12.12.2014
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 
27.11.2014 31.12.2014
Záměr propachtování pozemků, č.j. 2014.405, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 21.11.2014 11.12.2014
Návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2015 13.11.2014 31.12.2014
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 20.11.2014 od 19:00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
10.11.2014 21.11.2014
Výpis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 6.11.2014 31.12.2014

 

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti - odstranění a okleštění stromoví 29.10.2014 31.3.2015
INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 6.11.2014 od 19:00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
27.10.2014 7.11.2014
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání, vydal JUDr. Petr Kocián 29.9.2014 14.11.2014
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 6.10.2014 od 18:00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
29.9.2014 7.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb
 
12.9.2014 11.10.2014
Výzva k podání nabídky "Oprava komunikace č. III./2729 - 2.etapa,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou.
12.9.2014 30.9.2014
Oznámení o zadávacím řízení "Snížení prašnosti v obci Předměřice nad Jizerou",
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
11.9.2014 1.10.2014
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 17.9.2014 od 19:00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
10.9.2014 18.9.2014
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 9.9.2014 od 18:00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou

 
1.9.2014 10.9.2014
Výzva k podání nabídky -Rekonstrukce objektu bývalé fary - zpracování projektové dokumentace
Přílohy:
208 Výzva verze 20140814.doc
208 ZD verze 20140814.doc
208 Příloha č. 3 - SoD verze 2010814.doc
Příloha č. 1 - ČP.doc
Příloha č. 2 - Krycí list.doc

 
28.8.2014 18.9.2014
Výzva- oznámení o uložení písemnosti - Jan Pauly, vydalo Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

 

27.8.2014 28.9.2014
"Veřejná vyhláška č.j. 2014.271, Soubor změny č.2 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou".
přílohy:
2014.271 VV územní plán.doc (31 kB)
Predmerice_zm02_text.PDF (569 kB)
2a_O2a_Predmerice_leg_zm02_hl_v.png (3 MB)

1_O1_Predmerice_zm02_hl_v.png (3 MB)

8a_Predmerice_zm02_ZPF.png (4 MB)
8a_Predmerice_leg_ZPF.png (814 kB)
2a_O2a_Predmerice_zm02_hl_v.png (4 MB)

 
7.8.2014 24.9.2014
Návrh opatření obecné povahy, změna ochranných pásem I. a II. stupně vodních zdrojů břehové a umělé infiltrace úpravny vody Káraný, č.j. ŽP.231/1-15122/2014,
vydal Magistrát města Mladá Boleslav.
Přílohy:
klad_mapových_listů.pdf (101 kB)
legenda.pdf (13 kB)
list_05.pdf (791 kB)
24.7.2014 29.8.2014
Zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepci "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje".

Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA:
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP169K
 
21.7.2014 17.10.2014
Zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepci "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020"

Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA:
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP125K
 
21.7.2014 17.10.2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jiří Heinecke, Předměřice nad Jizerou č.p.43, č.j. TP-ZR-2014-43-7,
vydal OÚ Předměřice nad Jizerou"
 
21.7.2014 6.8.2014
Volby do ZO - informace o počtu a sídle volebních okrsků, č.j. 2014.259,
vydal OÚ Předměřice nad Jizerou
18.7.2014 13.10.2014
Informace - volby do zastupitelstva obce, č.j. 2014.257,
vydal OÚ Předměřice nad Jizerou
18.7.2014 6.8.2014
Konkurs na obsazení ředitele(ky) MŠ Kropáčova Vrutice, vydala Obec Kropáčova Vrutice 24.6.2014 19.7.2014
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 30.6.2014 od 20:00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou

 
20.6.2014 1.7.2014
Oznámení č.j. TP-ZR-2014-43-5 o možnosti převzít písemnost, Jiří Heinecke, nar. 1950,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"

 
6.6.2014 23.6.2014
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 16.6.2014 od 20:00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
6.6.2014 16.6.2014
Výzva - Nové dětské hřiště v Předměřicich n/Jizerou,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou

 
9.6.2014 30.6.2014
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014-2018,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
30.5.2014 11.10.2014
Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka, č.j. 2014.157,
Lhůta pro podání nabídek  končí dne 16.6.2014 v 10.00 hodin.
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"

 
30.5.2014 18.6.2014
Veřejná dražební vyhláška - Miroslav Stránský, č.j. 085 EX 8423/10-250,
vydal soudní exekutor JUDr.Milan Suchánek
29.5.2014 15.7.2014
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 29.5.2014 od 20:00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou

 
20.5.2014 30.5.2014
Záměr prodeje pozemků, č.j. 2014.149,
příloha 1 - mapka
příloha 2 - mapka
vydala Obec Předměřice nad Jizerou

 
15.5.2014 30.6.2014
ZÁMĚR PRODEJE části pozemku p.č. 885/1 pozemku 885/8 a pozemku p.č. 105/20
příloha: mapka
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
9.5.2014 13.6.2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost , Jiří Heinecke, nar. 1950, č.j. TP-ZR-2014-43-3,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
 
7.5.2014 23.5.2014
Veřejná vyhláška č.j. 2333476/14/2100-14400-200796 - informace o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadných předpisů - daň z nemovitých věcí na rok 2014,
vydal FÚ pro Středočeský kraj
 
30.4.2014 2.6.2014
Oznámení č.j. TP-ZR-2014-230-7 o možnosti převzít písemnost - adresát:Stanislav Stránský roč.1993 vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 30.4.2014 16.5.2014
Oznámení č.j. TP-ZR-2014-1-61-4 o možnosti převzít písemnost - adresát: Šárka Volfová, roč. 1995, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 30.4.2014 16.5.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu,
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
25.4.2014 26.5.2014
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2014/020204-G -tlumení a zamezení šíření varroázy včel 25.3.2014 16.2.2015
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 29.4.2014 od 20:00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
18.4.2014 30.4.2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Patrik Volf, č.j. TP-ZR-2014-2-61-3
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
4.4.2014 22.4.2014
Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okrsků,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
1.4.2014 26.5.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Přílohy:
188461549_1_Přehled vlastníků.xls
úřední deska pozemky.doc
Informace pro veřejnost.doc
 
25.3.2014 31.7.2015
Veřejná nabídka pozemků č.j. 120381/2014, vydal Státní pozemkový úřad 21.3.2014 22.4.2014
Zápis do MŠ v Předměřicích nad Jizerou,
vydala Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou"
18.3.2014 18.4.2014
Oznámení č.j. TP-ZR-2014-230-5 o možnosti převzít písemnost č.j. TP-ZR-2014-230-4 - Stanislav Stránský, roč. 1993,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
18.3.2014 7.4.2014
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 27.3.2014 od 19:00hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
18.3.2014 28.3.2014
Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku hospodaření obce Předměřice nad Jizerou za rok 2013 5.3.2014 5.4.2014
Závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2013,
Přílohy k závěrečnému účtu:
1) výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu obce
2) zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
3) účetní závěrka PO za rok 2013
4) účetní závěrka Obce za rok 2013
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
5.3.2014 5.4.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádného opatření - šíření varroázy včel ve Středočeském kraji
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/015659-S

 
5.3.2014 5.4.2014
Záměr prodeje části pozemku p.č. 882/1 v k.ú.Předměřice nad Jizerou,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou"

 
27.2.2014 28.3.2014
Záměr prodeje části pozemku p.č. 882/1 a záměr odkoupení části pozemku p.č. 902/8 a p.č. 902/2 v k.ú.Předměřice nad Jizerou,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
27.2.2014 28.3.2014
Oznámení o změně termínu veřejného projednání návrhu ÚP Benátky\nad Jizerou
Oznámení řízení o návrhu územního plánu Benátky nad Jizerou a přizvání k veřejnému jednání - ZMĚNA TERMÍNU 26.3.2014
vydal Magistrát města Mladá Boleslav pod č.j. 2341/2010/OStRM"
 
12.2.2014 27.3.2014
"Veřejná vyhláška - zastavení řízení Úpravna vody Káraný - stanovení ochranných pásem, č.j. ŽP 231/2-28304/2009/Zast.,
vydal Magistrát města Mladá Boleslav"
 
11.2.2014 11.3.2014
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 20.2.2014 od 19:00hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
11.2.2014 21.2.2014
Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. TP-ZR-2014-230-3 - Stanislav Stránský, nar. 1993,
vydala Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
7.2.2014 23.2.2014
Oznámení řízení o návrhu územního plánu Benátky nad Jizerou a přizvání k veřejnému jednání 
vydal Magistrát města Mladá Boleslav pod č.j. 2341/2010/OStRM"
 
4.2.2014 12.2.2014
Veřejná vyhláška - stavební povolení - "R10 most 10-020..2 levýmost -PD opravy EMZ"
vydalo: Ministerstvo dopravy pod č.j. 476/2013-910-IPK/11
 
3.2.2014 21.2.2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013, č.j. 2014.014,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
3.2.2014 4.3.2014
Dražební vyhláška 067 EX 3437/09-136  - proti povinné Janě Kubové,
vydal JUDr. Juraj Podkonický,Ph.D, soudní exekutor
28.1.2014 28.3.2014
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje - závěr zjišťovacího řízení,
vydalo Ministerstvo životního prostředí
17.1.2014 17.2.2014
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek- veřejná zakázka: "Provozování kanalizace a ČOV v obci
Předměřice nad Jizerou"

Vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
9.1.2014 18.6.2014
 
Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. TP-ZR/2013/228-2/5 - Martin Jakubec, nar. 1992,
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
17.12.2013 2.1.2014
Protokol o otvírání obálek - veřejná zakázka na služby "Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou".
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
10.12.2013 18.6.2014
 
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 13.05.2018 09:26:40