Archiv úřední desky
 
 
  Elektronická úřední deska obce, archiv 2013
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. TP-ZR/2013/228-2/5 - Martin Jakubec, nar. 1992,
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
17.12.2013 2.1.2014
Protokol o otvírání obálek - veřejná zakázka na služby "Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou".
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
10.12.2013 18.6.2014
 
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 16.12.2013 od 18:30 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
6.12.2013 17.12.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu "R10 most 10-020..2 levý most-PD opravy EMZ", vydalo Ministerstvo dopravy

 

28.11.2013 16.12.2013
"Posuzování vlivů na životní prostředí „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“, č.j. 75708/ENV/13, vydalo Ministerstvo ŽP
pozn.: vyjádření můžete zasílat do 9.12.2013"
28.11.2013 28.12.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu "R10 most 10-020..2 levý most-PD opravy EMZ", vydalo Ministerstvo dopravy - Oprava textu 29.11.2013 16.12.2013
Výběrové řízení - Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou - dodatečné informace -prodloužení lhůty k podání nabídky
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
26.11.2013 5.12.2013
Výběrové řízení - Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou - dodatečné informace:
soutěžní formulář (xls)
25.11.2013 5.12.2013
Výběrové řízení - Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou - dodatečné informace:
celý projekt ke stažení ve formátu ZIP (98,7MB)
Krycí list nabídky - Předměřice nad Jizerou (doc)
Vzor provozní smlouvy (doc)
Žádost o dodatečné informace (doc)
Prohlídka ČOV - doplňující informace (doc)
8256-3_manuál_k_vyrovnávacímu nástroji, verze II.0.8 (pdf)
10843-2_manuál_k_soutěžnímu formuláři pro potřeby koncesního řízení, verze 1,0 (pdf)
255-2 manuál_k_finančnímu modelu, verze II.0.8 (pdf )
Faktura elektřina (pdf)
P03_Předměřice_Vykonove_ukazatele- příloha č. 3 k provozní smlouvě oprava11_11_13 (doc)
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
19.11.2013 5.12.2013
Návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2014,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
13.11.2013 13.12.2013
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Václav Jakubec, č.j. TP-ZR/2013/228-1/3,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
12.11.2013 29.11.2013
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Martin Jakubec, č.j. TP-ZR/2013/228-2/3,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
12.11.2013 29.11.2013
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 5.11.2013 od 19.00 hodin
 
27.10.2013 6.11.2013
Oznámení o zahájení výběrového řízení
Zadavatel veřejné zakázky Obec Předměřice nad Jizerou, vyzývá k podání nabídky na služby „Provozování kanalizace a ČOV v obci Předměřice nad Jizerou “,
vydal: Obec Předměřice nad Jizerou

Přílohy:
Soutěžní_formulář_SF1.1.xls (527 kB)
Vyrovnavaci_nastroj_vII.0.9_SF1.1.xls (3 MB)
Zakladni_modul_vII.0.9_SF1.1.xls (985 kB)
I. část_KONCESNI_DOKUMENTACE_Předměřice .doc (177 kB)
II. část_koncesní dokumentace.doc (271 kB)
P01_Vymezeni_predmetu_najmu-Předměřice nad Jizerou.doc (832 kB)
P02_PŘEDMĚŘICE_Plan_financovani_obnovy kanalizace.doc (89 kB)
P03_Předměřice_Vykonove_ukazatele- 7 8 2012.doc (284 kB)
P04_Pozadavky_na_obsah_rocni_zpravy_o_prov.doc (574 kB)
P05-platební mechanismus- Předměřice nad Jizerou.doc (370 kB)
P06_Podrobnejsi_pravidla_predavani_a_p_revzeti.doc (87 kB)
P07_Pozadavky_vlastnika_na_pojisteni_koncept.doc (53 kB)
P08 Požadavky vlastníka na jistotu.doc (56 kB)
P09_Vzor_smlouvy_s_odberateli.doc (89 kB)
P10_-_priloha_c._10.doc (70 kB)
P11_Seznam_zastupcu_smluvnich_stran.doc (36 kB)
P12_Subdodavatele.doc (62 kB)
P13_Definice.doc (94 kB)
Výzva Předměřice_se záhlavím.po připomín.doc (320 kB)

Všechny soubory ke stažení ZIP
 
25.10.2013 28.11.2013
Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. TP-ZR/2013/228-2/1D - Martin Jakubec
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
3.10.2013 21.10.2013
Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. TP-ZR/2013/228-1/1D - Václav Jakubec
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
3.10.2013 21.10.2013
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 10.10.2013 od 19.00 hodin
 
3.10.2013 11.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25.a 26.10.2013:
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
30.9.2013 29.10.2013
Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání Souboru změn č.02 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou, č.j. 2013.396, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
grafická příloha predmerice-z02.png
Zadání_Z2_PnJ.doc
Zadání-oznámení_Z2-PnJ-úřední deska.doc
24.9.2013 29.10.2013
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
23.9.2013 31.12.2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25.a 26.10.2013:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
20.9.2013 25.10.2013
Záměr prodeje části pozemků p.č. 58/7 a p.č. 871 a záměr odkoupení části pozemků p.č. 912, p.č. 58/9, p.č. 58/1 v k.ú. Předměřice nad Jizerou,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
5.9.2013 6.10.2013
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 12.9.2013 od 20.00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
3.9.2013 13.9.2013
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 12.8.2013 od 21.00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
2.8.2013 13.8.2013
Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka: "Oprava chodníků v obci Předměřice nad Jizerou", č.j. 2013.206.
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
11.7.2013 12.8.2013
Zrušení nouzového stavu ve Středočeském kraji s účinností od 24.00 hodin dne 28.6.2013
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
1.7.2013 15.7.2013
Vyhláška - určení data úmrtí Davida Sobo, č.j. 25 Ne 3001/2013-13,
vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi
17.6.2013 3.9.2013
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí, č.j. MěÚ BnJ/03217/2013/VÚP,
Příloha - plánek
Vydal Městský úřad Benátky n/J.
13.6.2013 30.6.2013
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 20.6.2013 od 20.00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
10.6.2013 21.6.2013
Veřejná vyhláška- Usnesení o přerušení vodoprávního řízení ve věci stanovení ochranných pásem vodních zdrojů, č.j. ŽP 231/1-28304/2009/Us/I
Vydal: Magistrát města Mladá Boleslav
7.6.2013 8.7.2013
Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2013/033429-S Mimořádné veterinární opatření - varroáza včel
Vydal: Státní veterinární správa
6.6.2013 31.12.2013
Vyhlášen nouzový stav vládou ČR od na dobu od 21:00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání . 3.6.2013 1.7.2013
Veřejná dražební vyhláška - č.j. 085 EX 8423/10-118 proti povinnému Miroslav Stránský
Vydal: soudní exekutor JUDr.Milan Suchánek
28.5.2013 23.7.2013
Veřejná dražební vyhláška -č.j. 085 EX 8423/10-117 proti povinnému Miroslav Stránský
Vydal: soudní exekutor JUDr.Milan Suchánek
28.5.2013 23.7.2013
Exekuční příkaz -č.j. 085 EX 8423/10-15 proti povinnému Miroslav Stránský
Vydal: soudní exekutor JUDr.Milan Suchánek
28.5.2013 23.7.2013
Exekuční příkaz-č.j. 085 EX 8423/10-16 proti povinnému Miroslav Stránský
Vydal: soudní exekutor JUDr.Milan Suchánek
28.5.2013 23.7.2013
Záměr prodeje pozemků, č.j. 2013.109,
vydal OÚ Předměřice nad Jizerou
27.5.2013 20.6.2013
Průzkum kotlíkové dotace KÚSK
Anketa týkající se výměny starého kotle za nový nízkoemisní kotel
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
22.5.2013 4.6.2013
Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy v Předměřicích nad Jizerou pro školní rok 2013-2014, vydala Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou 21.5.2013 21.6.2013
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 16.5.2013 od 20.00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
6.5.2013 17.5.2013
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2013, č.j. 2097380/13/2100-14400-200796
Vydal Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2013 30.5.2013
Veřejná vyhláška - odstranění reklamních zařízení , č.j. 190/2013-120-STSP/28,  
vydalo Ministerstvo dopravy
Příloha k č.j.: 190/2013-120-STSP/28
 
25.4.2013 10.5.2013
Rozhodnutí o 8 odvoláních proti stanovení upravených ochranných pásem vodních zdrojů ÚV Káraný, č.j. 037846/2013/KUSK,
Vydal:Krajský úřad Středočeského kraje
18.4.2013 20.5.2013
Přerušení dodávky elektřina - 2.5.2013 od 8:00 do 17:00 v části obce Kačov a v obci Předměřice nad Jizerou po levé straně hlavní silnice od OÚ směr Benátky
Vydal: ČEZ Distribuce, a
11.4.2013 2.5.2013
Zápis do MŠ v Předměřicích nad Jizerou- 23.4.2013 od 15:00 do 16:00 hod
Vydal: Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou
25.3.2013 24.4.2013
Veřejná vyhláška - výzva k vyjádření k podanému odvolání č.j. ŽP 231/1-6326/2013,
Odvolání TL-PHARMA, s.r.o.
Odvolání TJ SOKOL Kochánky
Odvolání Jana Sejkorová
Odvolání Město Benátky nad Jizerou
Odvolání Pharm. Dr. Daniela Lašáková
Odvolání Josef Horák
Odvolání Gabriela Dvořáková
vydal Magistrát města Mladá Boleslav
14.3.2013 17.4.2013
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 21.3.2013 od 18.00 hodin
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
12.3.2013 22.3.2013
Územní rozhodnutí o umístění stavby studny a vodovodní přípojky na pozemku 727/25 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. MěÚ BnJ/06490/2012-VÚP/Š,
vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou
11.3.2013 29.3.2013
Konkurzní řízení na ředitele MŠ Kochánky,
vydal OÚ Kochánky
7.3.2013 3.4.2013
č.j. 003 EX 3583/07-53, Usnesení o nařízení elektronické dražby proti povinnému Wolfová Zuzana,Ing.
vydal:Exekutorský kandidát Mgr. Erik Smola, pověřený soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem
6.3.2013 24.4.2013
Závěrečný účet Obce Předměřice nad Jizerou za rok 2012
Přílohy k závěrečnému účtu:
1) příloha účetní závěrky
2) rozvaha obce
3) výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu obce
4) přehled o peněžních tocích
5) výkaz zisku a ztráty
6) Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předměřice nad Jizerou za rok 2012.
7) celkový inventarizační zápis o majetku obce k 31.12.2012
8) rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou
9) informace OÚ
 
27.2.2013 22.3.2013
Veřejná vyhláška - výzva k vyjádření k podanému odvolání,č.j. ŽP 231/1-3072/2013,
vydal Magistrát města Mladá Boleslav
Text odvolání
25.2.2013 15.3.2013
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012,
Vydal: Obecní úřad Předměřice n/J.
22.2.2013 24.3.2013
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Josef Zalabák, nar.1972, č.j.TP-ZR/2012-262-8,
Vydal:Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
20.2.2013 11.3.2013
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 21.2.2013 od 18.00 hodin
vydal Obec Předměřice nad Jizerou
12.2.2013 21.2.2013
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -studna a vodovodní přípojka na pozemku 727/25, č.j.:MěÚ BnJ/00743/2013/VÚP,
Příloha - mapka
Vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou
5.2.2013 22.2.2013
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č.j. ŽP 231/2-28304/2009/II. o stanovení ochranného pásma vodního zdroje I.a II.stupně vodních zdrojů břehové a umělé infiltrace,
vydal: Magistrát města Mladá Boleslav
Mapy:
Káraný_12_2012_klad_listu
Kárany_12_2012_vykr_01
Kárany_12_2012_vykr_02
Kárany_12_2012_vykr_03
Kárany_12_2012_vykr_04
Kárany_12_2012_vykr_05
Kárany_12_2012_vykr_06
Kárany_12_2012_vykr_07
Kárany_12_2012_vykr_08
Kárany_12_2012_vykr_09
Kárany_12_2012_vykr_10
Kárany_12_2012_vykr_11
23.1.2013 14.2.2013
Volba prezidenta ČR - oznámení o době a místě konání II. kola voleb
 vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
15.1.2013 28.1.2013
Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. TP-ZR/2012-78111-11, Zeman Václav, nar.1971
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
15.1.2013 31.1.2013
Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. TP-ZR/2012-78222-11, Zeman Václav, nar.1992
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
15.1.2013 31.1.2013
Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. TP-ZR/2012-78333-11, Zeman Ondřej, nar.1993
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
15.1.2013 31.1.2013
Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. TP-ZR/2012-78444-11, Zemanová Marcela, nar.1971
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
15.1.2013 31.1.2013
Výzva pro vyzvednutí zásilky Okresního soudu v Mladé Boleslavi, Pavel Volf nar. 1978,
vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi
2.1.2013 18.1.2013
Oznámení č.j. TP-ZR/2012-262-6 o možnosti převzít písemnost, Josef Zalabák, nar.1972,
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
2.1.2013 18.1.2013
Oznámení o jednání valné hromady Honebního společenstva Kochánky
 vydalo Honební společenstvo Kochánky
19.12.2012 14.1.2013
Volba prezidenta ČR - oznámení o době a místě konání voleb
 vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
17.12.2012 14.1.2013
Organizace správy daně z nemovitostí od 1.ledna 2013,
vydal Finanční úřad Mladá Boleslav
7.12.2012 31.1.2013 
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků v ochranném pásmu  vedení 400kV 29.11.2012 31.3.2013
Obnova katastrálního operátu  a povinnosti vlastníků nemovitostí  podle zákona o dani z nemovitostí 29.11.2012 31.1.2013 
Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
25.11.2012 28.1.2013
Záměr prodeje pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 19.11.2012 27.2.2013
Záměr prodeje části pozemku p.č. 885/1, pozemku p.č. 918 a pozemku p.č. 885/2 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, zveřejnil: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 19.11.2012 27.2.2013
Návrh rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na rok 2013
 vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
19.11.2012 27.2.2013
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 13.05.2018 09:26:57