Archiv úřední desky
 
 
  Elektronická úřední deska obce, archiv 2012
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Oznámení o jednání valné hromady Honebního společenstva Kochánky
 vydalo Honební společenstvo Kochánky
19.12.2012 14.1.2013
Volba prezidenta ČR - oznámení o době a místě konání voleb
 vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
17.12.2012 14.1.2013
Obecně závazná vyhláška č.3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 14.12.2012 31.12.2012
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku ze psů, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 14.12.2012 31.12.2012
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 14.12.2012 31.12.2012
Volba prezidenta ČR - první zasedání okrskové volební komise, vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 13.12.2012 19.12.2012
Organizace správy daně z nemovitostí od 1.ledna 2013,
vydal Finanční úřad Mladá Boleslav
7.12.2012 31.1.2013 
Oznámení č.j. TP-ZR/2012-78444-9 ze dne 3.12.2012 o možnosti převzít písemnost - Marcela Zemanová, nar. 1971, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
3.12.2012 19.12.2012
Oznámení č.j. TP-ZR/2012-78333-9 ze dne 3.12.2012 o možnosti převzít písemnost - Ondřej Zeman, nar. 1993, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
3.12.2012 19.12.2012
Oznámení č.j. TP-ZR/2012-78222-9 ze dne 3.12.2012 o možnosti převzít písemnost - Václav Zeman, nar. 1992, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 3.12.2012 19.12.2012
Oznámení č.j. TP-ZR/2012-78111-9 ze dne 3.12.2012 o možnosti převzít písemnost - Václav Zeman, nar. 1971, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 3.12.2012 19.12.2012
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 13.12.2012 od 18.00 hodin 3.12.2012 14.12.2012
Rozhodnutí o umístění stavby  Základnová stanice mobilní telekomunikační sítě Vodafone 22497_A-MBPRE,
č.j. MěÚ BnJ/07044/2012/VÚP, vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou
29.11.2012 17.12.2012
Obnova katastrálního operátu  a povinnosti vlastníků nemovitostí  podle zákona o dani z nemovitostí 29.11.2012 31.1.2013 
Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
25.11.2012 28.1.2013
Záměr prodeje pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 19.11.2012 27.2.2013
Záměr prodeje části pozemku p.č. 885/1, pozemku p.č. 918 a pozemku p.č. 885/2 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, zveřejnil: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 19.11.2012 27.2.2013
Návrh rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na rok 2013
 vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
19.11.2012 27.2.2013
Oznámení č.j. TP-ZR/2012-158111-7 ze dne 13.11.2012 o možnosti převzít písemnost - Jan Dalibor, nar. 1986, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou" 14.11.2012 30.11.2012
Oznámení č.j. TP-ZR/2012-158333-7 ze dne 13.11.2012 o možnosti převzít písemnost - Dagmar Daliborová, nar. 1966, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou" 14.11.2012 30.11.2012
Oznámení č.j. TP-ZR/2012-78444-7 ze dne 30.10.2012 o možnosti převzít písemnost - Marcela Zemanová, nar. 1971, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou" 30.10.2012 16.11.2012
Oznámení č.j. TP-ZR/2012-78333-7 ze dne 30.10.2012 o možnosti převzít písemnost - Ondřej Zeman, nar. 1993, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou" 30.10.2012 16.11.2012
Oznámení č.j. TP-ZR/2012-78222-7 ze dne 30.10.2012 o možnosti převzít písemnost - Václav Zeman, nar. 1992, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou" 30.10.2012 16.11.2012
Oznámení č.j. TP-ZR/2012-78111-7 ze dne 30.10.2012 o možnosti převzít písemnost - Václav Zeman, nar. 1971, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 30.10.2012 16.11.2012
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 8.11.2012 od 19.00 hodin 30.10.2012 9.11.2012
Rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny, Blanická Bramborářská s.r.o.
č.j. MěÚ BnJ/06483/2012/VÚP
vydal: Městský úřad Benátky nad Jizerou
19.10.2012 6.11.2012
Výzva Městského úřadu Benátky nad Jizerou - základnová stanice mobilní telekomunikační sítě Vodafone
č.j. MěÚ BnJ/05145/2012-VÚP/V
16.10.2012 2.11.2012
Územní rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna na pozemku parc.č.3, č.j. MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP
vydal: Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
10.10.2012 29.10.2012
Veřejná nabídka pozemků, vydal Pozemkový fond ČR
5.10.2012 5.11.2012
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 4.10.2012 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, č.j. 2012.253 ZO
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
24.9.2012 5.10.2012
Výzva k vyzvednutí zásilky - Pavel Volf nar.1978, vydal soudní doručovatel 24.9.2012 12.10.2012
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky. 13.9.2012  
Souhlas s umístěním stavby Předměřice nad Jizerou-splaškové kanalizační přípojky, 5.část, č.j. MěÚ BnJ/05702/2012-VÚP, vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou
 
13.9.2012 22.10.2012
Souhlas s umístěním stavby Předměřice nad Jizerou-splaškové kanalizační přípojky, 4.část, č.j. MěÚ BnJ/05789/2012-VÚP, vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou 13.9.2012 22.10.2012
Souhlas s umístěním stavby Předměřice nad Jizerou-splaškové kanalizační přípojky, 3.část, č.j. MěÚ BnJ/05769/2012-VÚP, vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou 13.9.2012 22.10.2012
Souhlas s umístěním stavby Předměřice nad Jizerou-splaškové kanalizační přípojky, 2.část, č.j. MěÚ BnJ/05766/2012-VÚP, vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou 13.9.2012 22.10.2012
Souhlas s umístěním stavby Předměřice nad Jizerou-splaškové kanalizační přípojky, 1.část, č.j. MěÚ BnJ/05761/2012-VÚP, vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou 13.9.2012 22.10.2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - základová stanice mobilní telekomunikační sítě Vodafone na pozemcích parc.č. 380/8 a 870 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. MěÚ BnJ/05513/2012/VÚP, vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou

příloha
03.9.2012 19.9.2012
Oznámení o zahájení územního řízení - vrtaná studna na pozemku parc.č.3 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. MěÚ BnJ/05524/2012/VÚP, vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou

příloha
03.9.2012 19.9.2012
Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna na pozemku 98/4 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. MěÚ BnJ-03036/2012/VÚP, vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou 03.9.2012 19.9.2012
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 11.9.2012 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, č.j. 2012.246 ZO,
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
03.9.2012 12.9.2012
Územní rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny na pozemku parc.č. 709/15 v k.ú. Předměřice nad Jizerou č.j. MěÚ BnJ/03496/2012-VÚP/V, vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou 13.8.2012 30.8.2012
Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení a zveřejnění konceptu opravy výrokové části a odůvodnění rozhodnutí - úpravna vody Káraný - návrh ochranných pásem vodních zdrojů břehové a umělé infiltrace, č.j. ŽP 231/2-28304/2009/I, vydal Magistrát města Mladá Boleslav 13.8.2012 30.8.2012
Územní rozhodnutí o umístění stavby šachtová domovní studna na pozemku pp.č.30/1 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. MěÚ BnJ/03249/2012-VÚP/V, vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou 13.8.2012 30.8.2012
Návrh výroku územního rozhodnutí - umístění letní kuchyně u č.p. 256
č.j. MěÚ BnJ/04313/2012-VÚP/T, vydal: Městský úřad Benátky nad Jizerou
6.8.2012 23.8.2012
Návrh výroku územního rozhodnutí , č.j. MěÚ BnJ/04206/2012-VÚP/Š- rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna na pozemku 14/37k.ú. Předměřice nad Jizerou, vydal:Městský úřad Benátky nad Jizerou 19.7.2012 6.8.2012
Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení  a Z V E Ř E J N Ě N Í konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí Úpravna vody Káraný
Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení a zveřejnění konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí č.j. ŽP 231/2-28304/2009 ze dne 27.6.2012, vydal Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí.
3.7.2012 20.7.2012
Dražební vyhláška o elektronické dražbě , č.j. 067 EX 3437/09-75, předmětem dražby budova č.p.155 na parcele st.166, parcely st.166 a parc.70/9 v k.ú.Předměřice nad Jizerou, vydal soudní exekutor JUDr.Juraj Podkonický, Ph.D. 26.6.2012 27.7.2012
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
- vrtaná studna na pozemku stp.30/1, č.j. MěÚBnj/04073/2012/VÚP, vydal: Měst. úřad Benátky n/J.
orientační plánek
Vydal: Městský úřad Benátky nad Jizerou
26.6.2012 27.7.2012
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
- vrtaná studna na pozemku 709/15, č.j. MěÚBnj/04077/2012/VÚP, vydal: Městský úřad Benátky n/J.
orientační plánek
Vydal: Městský úřad Benátky nad Jizerou
26.6.2012 27.7.2012
Konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou,
dne 28.6.2012 od 20.00 hodin v zasedací místnosti OÚ, č.j. 2012.210 ZO.
19.6.2012 29.6.2012
Oznámení o přijetí do MŠ ve školním roce 2012/2013,
Vydala: Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou
24.5.2012 30.6.2012
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 24.5.2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, č.j. 2012.180 ZO,
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
15.5.2012 25.5.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Příloha
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
27.4.2012 28.5.2012
Záměr pronájmu pozemků, č.j. 2012.129,
Vydala: Obec Předměřice nad Jizerou
25.4.2012 25.5.2012
Záměr prodeje části pozemků 533/4 a 533/8 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. 2012.128,
Vydala: Obec Předměřice nad Jizerou
25.4.2012 25.5.2012
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.1/2012, kterým se vydává Soubor změn č.01 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou,
Vydala:Obec Předměřice nad Jizerou
23.4.2012 9.5.2012
Nový závlahový systém na fotbalovém hřišti v Předměřicích nad Jizerou - výzva k podání cenové nabídky 20.4.2012 25.5.2012
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2012 , č.j. 70963/12/048962202736,
Vydal: Finanční úřad v Mladé Boleslavi
16.4.2012 16.5.2012
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 19.4.2012 od 20.00 hodin v zasedací místnosti OÚ, č.j. 2012.100 ZO
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
10.4.2012 20.4.2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna na pozemku p.č.98/4 k.ú.Předměřice nad Jizerou, č.j.: MěÚ BnJ/02216/2012/VÚP,
Vydal:Městský úřad Benátky nad Jizerou
30.3.2012 16.4.2012
Posuzování vlivu na životní prostredí podle zákona c. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých souvisejících zákonu,ve znení pozdejších predpisu – zahájení zjištovacího rízení ke koncepci „Program rozvoje územního obvodu Stredoceského kraje – aktualizace 2011“
Vydalo: Ministerstvo životního prostředí
14.3.2012 14.4.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, č.j. OO-33/2010-207,
Vydal: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
14.3.2012 14.4.2012
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 15.3.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ, č.j. 2012.061 ZO
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
5.3.2012 16.3.2012
Soubor změn č.01 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou
 • Odůvodnění souboru změn č. 01 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou
  Grafické přílohy:
  1_legenda_Predm_zm01
  1_O1_Predmerice_hlv_zm01
  2_legenda_Predm_zm01
  2a_O2a_Predmerice_hlv_zm01
  2b_O2b_Kacov_hlv_zm01
  7_legenda_zpf_zm01

  7_Predmerice_zpf_zm01
  8_legenda_zpf_zm01
  8a_Predmerice_zpf_zm01
  8b_Kacov_zpf_zm01

Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
 

17.2.2012 26.3.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předměřice nad Jizerou za rok 2011
vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
14.2.2012 19.3.2012
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou, č.j. 2012.038 ÚP"
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
10.2.2012 26.3.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
10.2.2012 15.3.2012
ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI POZEMKU p.č. 11/24 v k.ú. Předměřice nad Jizerou o výměře 17m²
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
Přílohy: geometrický plánek 1, geometrický plánek 2
10.1.2012 27.1.2012
Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna Předměřice nad Jizerou, Kačov na pozemku parc.č. 325/3 v k.ú. Předměřice nad Jizerou č.j. MěÚ BnJ/07176/2011/VÚP,
Vydal - Městský úřad Benátky nad Jizerou.
 
3.1.2012 19.1.2012
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 2.2.2012 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, č.j. 2012.029
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
24.1.2012 3.2.2012
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí,
Vydal Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav .
16.12.2011 17.2.2012
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 13.05.2018 09:27:04