Elektronická úřední deska obce, archiv 2011
 
text oznámení vyvěšeno sejmutí
Dražební vyhláška č.j. 50 E 881/2010-42 - proti povinnému Lukáš Pelikán, Skorkov ,
Vydal: Okresní soud v Mladé Boleslavi.
7.12.2011 13.1.2012
Rozhodnutí č.j.  MěÚ BnJ/06936/2011/VÚP  o umístění stavby Předměřice -knn, parc.č. 98/1,6, L.Černý
Vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou
16.12.2011 2.1.2012
Návrh k výroku územního rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny na pozemku parc.č. 745/7 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. MěÚ BnJ/06449/2011/VÚP,
Vydal: Městský úřad Benátky nad Jizerou.
30.11.2011 16.12.2011
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, 8.12.2011
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
29.11.2011 9.12.2011
Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, 30.11.2011, vydal: Obec Předměřice nad Jizerou 23.11.2011 1.12.2011
Rozpočtové opatření RO 9 ,
vydal Obec Předměřice nad Jizerou
22.11.2011 8.12.2011
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna na pozemku 325/3 v k.ú. Předměřice nad Jizerou 
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, Ing. Jana Válková, č.j. MěÚ BnJ/06423/2011/VÚP.
17.11.2011 17.12.2011
Návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2012.
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
15.11.2011 11.12.2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Předměřice -knn, parc.č. 98/1,6 L.Černý, č.j. MěÚ BnJ/05747/2011-VÚP/V
Vydal: Městský úřad Benátky nad Jizerou.
7.11.2011 23.11.2011
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č.j. 438/2011/ÚmB,
Vydala Obec Brodce"  od 1.11.2011 do 30.12.2011
1.11.2011 30.12.2011
Exekuční příkaz č.j. 025 Ex 12313/10-11 - Marcela Zemanová
Vydal: soudní exekutor JUDr.Grosam
1.11.2011 30.12.2011
Oznámení společného jednání o návrhu Změny č.1 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou, dne 29.11.2011 v 9:00 hodin,
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
1.11.2011 31.12.2011
Územní plán obce - soubor změn č.01 ÚPO Předměřice nad Jizerou
Vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
1.11.2011 30.12.2011
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou se koná 10.11.2011
Vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
1.11.2011 11.11.2011
Rozpočtové opatření RO 8 ,
vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
25.10.2011 10.11.2011
Dražební vyhláška - č.j. 50E 881/2010-35, Lukáš Pelikán" 
Vydal: ČR – Okresní soud v Mladé Boleslavi
24.10.2011 28.11.2011
Záměr prodeje části pozemku 863/3 v k.ú. Předměřice nad Jizerou o výměře 6m2
Vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
13.10.2011 10.11.2011
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou se koná 6.10.2011
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou.
27.9.2011 7.10.2011
Rozpočtové opatření RO 7
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
19.9.2011 6.10.2011
Záměr prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě "U Hřiště"
Snímek parcely
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou.
9.9.2011 7.4.2017
Rozpočtové opatřeni RO 6
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
20.8.2011 8.9.2011
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, 8.9.2011
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
9.8.2011 8.9.2011
Závěrečný účet Svazku obcí Dolní Pojizeří za rok 2011,
Vydal Svazek obcí Dolní Pojizeří
3.8.2011 8.9.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - oplocení pozemku 636/7 v k.ú. Předměřice n/J., č.j. MěÚ BnJ/03101/2011-VÚP/Š,
vydal: Městský úřad Benátky nad Jizerou
22.7.2011 7.8.2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 3.8.2011 od 8,00 do 16,00, Předměřice nad Jizerou.
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
 20.7.2011 3.8.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna na pozemku parc.č. 683/8 v k.ú Předměřice nad Jizerou, č.j. MěÚ BnJ/02448/2011-VÚP/Š,
Vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou
 18.7.2011 3.8.2011
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, 28.7.2011 od 20.00 hodin
Vydal: Obec Předměřice
 18.7.2011 29.7.2011
Rozpočtové opatřeni:
RO 5 - od 3.7.2011 do 28.7.2011
3.7.2011 28.7.2011
Zahájení územního řízení č.j. MěÚ BnJ/03101/2011-VÚP/Š - oplocení areálu drůbežárny,
vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou
22.6.2011 22.7.2011
Usnesení - dražební vyhláška č.j. 103 Ex 02262/09-34,Josef Kotík
vydal Exekutorský úřad Přerov
14.6.201 30.6.2011
Exekuční příkaz č.j. 094 EX 02534/08-006 - Pavel Jůza,
vydal: Mgr. Martin Tunkl,soudní exekutor
27.5.2011 27.6.2011
Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny - č.j. MěÚ BnJ/02449/2011-VÚP/V
vydal: Městský úřad Benátky nad Jizerou
31.5.2011 15.6.2011
MěÚ BnJ/02448/2011-VÚP/Š - zahájení územního řízení- vrtaná studna na pozemku 683/8 v k.ú. Předměřice nad Jizerou,
vydal Městský úřed Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
26.5.2011  15.6.2011
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou - 9.6.2011 od 20.00 hodin v budově OÚ ,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
30.5.2011 10.6.2011
Rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny na pozemku 75/1 v k.ú. Předměřice nad Jizerou č.j. MěÚ BnJ/01638/2011-VÚP/T, vydal: Městský úřad Benátky nad Jizerou 23.5.2011 10.6.2011
Závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za období 1.1.2010 - 31.12.2010,
Vydala: Obec Předměřice nad Jizerou.
20.5.2011 20.6.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předměřice nad Jizerou za rok 2010, vydal: Obec Předměřice nad Jizerou "
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
19.5.2011 19.6.2011
Rozpočtové opatřeni:
RO 4 - od 16.5.2011 do 9.6.2011
16.5.2011 9.6.2011
 Oznámení návrhu zadání Změny č.1 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou,
vydal OÚ Předněřice nad Jizerou
9.5.2011 12.6.2011
Usnesení - dražební vyhláška, č.j. 080 EX 2381/08-42,
vydal Mgr.Martin Slavata, soudní exekutor
9.5.2011 20.6.2011
 
" Hřbitov v Předměřicích nad Jizerou - odstranění náhrobků,
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou"
3.5.2011 31.12.2011
 
Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby - vrtané studny na pozemku st.p.14/6 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. MěÚ BnJ/01811/20011-VÚP/V , vydal: Městský úřad Benátky n/Jiz. 3.5.2011 19.5.2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny na pozemku st.p.4/2 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. MěÚ BnJ/01315/2011-VÚP/N, vydal: Městský úřad Benátky nad Jizerou". 3.5.2011 19.5.2011
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou - 5.5.2011 od 20.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Předměřice nad Jizerou,
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
20.4.2011 6.5.2011
Rozhodnutí o umístění stavby Předměřice nad Jizerou - TS,kNN drůbežárna, č.j. MěÚ BnJ/01159/2011-VÚP/N ,
vydal: Městský úřad Benátky nad JIzerou
19.4.2011 9.5.2011
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  - vrtaná studna, č.j. MěÚ BnJ/01638/2011-VÚP/T
vydal: Městský úřad Benátky nad Jizerou
18.4.2011 3.5.2011
Rozpočtové opatřeni:
RO 3 - od 15.4.2011 do 5.5.2011
15.4.2011 5.5.2011
Oznámení o uložení písemnosti - Ladislav Zsiga, č.j.DV/177400110000047/1,
vydal Celní úřad Mladá Boleslav
15.4.2011 2.5.2011
Oznámení o uložení písemnosti - Ladislav Zsiga, č.j. DV/177400110000046/1,
vydal Celní úřad Mladá Boleslav
15.4.2011 2.5.2011
Oznámení o uložení písemnosti - Ladislav Zsiga,
vydal Celní úřad Děčín
14.4.2011 2.5.2011
Exekuční příkaz - č.j. 080 EX 2381/08-12, Václav Volf
vydal: Mgr.Martin Slavata, soudní exekutor
14.4.2011 2.5.2011
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2011
ode dne 14.04.2011 do dne 16.05.2011 je v budově Finančního úřadu v Mladé Boleslavi kancelář č. dveří 209 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 77558/11,

Přílohy: informační letáky pro poplatníky daně z nemovitosti
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
Informace k zasílání složenek pro platby daně! z nemovitostí od roku 2011
Vydal: Finanční úřad Mladá Boleslav.
11.4.2011 16.05.2011
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání , č.j. MěÚ BnJ/01315/2011-VÚP/N, Miloslav Volf, vrtaná studna
Vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
25.3.2011 11.4.2011
Závěrečný účet Svazku obcí Dolní Pojizeří za rok 2010,
Vydal :Svazek obcí Dolní Pojizeří
23.3.2011 23.4.2011
Zápis do MŠ Předměřice nad Jizerou 20. dubna 2011
Vydal: Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou 
18.3.2011 21.4.2011
Veřejná vyhláška , č.j.048199/2011/KUSK, kterou se oznamuje zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje Sč. kraje,
Vydal: Středočeský kraj
14.3.2011 2.5.2011
 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 24.3.2011 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Předměřice nad Jizerou
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
14.3.2011 25.3.2011
Oznámení - č.j. MěÚ BnJ/01319/2011/VÚP Předměřice n/Jiz. - TS, kNN drůbežárna, ČEZ Distribuce, a.s.,
Vydal: Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
11.3.2011 28.3.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Jiří Novák, nar. 1971, Předměřice nad Jizerou 132,
Vydal: Finanční úřad v Mladé Boleslavi
3.3.2011 21.3.2011
Rozpočtové opatřeni:
RO 1 - od 1.3.2011 do 24.3.2011
RO 2 - od 1.3.2011 do 24.3.2011
1.3.2011 24.3.2011
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Předměřice nad Jizerou - splašková kanalizace a ČOV - technický dozor investora
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
23.2.2011 12.3.2011
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Předměřice nad Jizerou - splašková kanalizace a ČOV - autorský dozor
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
23.2.2011 12.3.2011
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 24.2.2011 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Předměřice nad Jizerou
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
11.2.2011 25.2.2011
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb.,
Vydal : Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
26.1.2011 31.3.2011
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, č.j. 2011.015 ZO
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
11.1.2011 21.1.2011
Dražební vyhláška 023EX 203/09-43 - Jiří Novák,
vydal soudní exekutor Mgr. J.Franc
25.11.2010 20.1.2011
Dražební vyhláška 023EX 203/09-44 - Jiří Novák,
vydal soudní exekutor Mgr. J.Franc
25.11.2010 20.1.2011
Dražební vyhláška 023EX 203/09-45 - Jiří Novák,
vydal soudní exekutor Mgr. J.Franc
25.11.2010 20.1.2011
Hřbitov Předměřice nad Jizerou - výzva k uzavření nájemní smlouvy,
vydal OÚ Předměřice nad Jizerou".
6.4.2009 6.4.2011
Metodický pokyn č.1/2010, č.j. 31501/2010-10000,
Vydalo: Ministerstvo zemědělství
9.12.2010 25.7.2011
Upozornění vlastníkům pozemků,
Vydal: JIZA s.r.o
30.11.2010 25.7.2011
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná PF ČR
Vydal: PF ČR
4.8.2009 25.7.2011
 
 
 Archiv úřední desky
 
 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 21.04.2017 23:54:45