Elektronická úřední deska obce - archiv 2010
 
text oznámení vyvěšeno sejmutí
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích,
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
10.12.2010 30.12.2010
Upozornění vlastníkům pozemků,
Vydal: JIZA s.r.o
30.11.2010 25.7.2011s
Návrh rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na rok 2011,
vydala: Obec Předměřice nad Jizerou
23.11.2010 10.12.2010
Návrh rozpočtu Svazku obcí Dolní Pojizeří na rok 2011,
vydal Svazek obcí Dolní Pojizeří
23.11.2010 10.12.2010
Výpis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou konaného dne 11. 11. 2010
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
15.11.2010 31.12.2010
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, č.j. ZO/2010/4,
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
30.11.2010 10.12.2010
Rozpočtové opatření č. 10,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
15.11.2010 10.12.2010
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou,
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
1.11.2010 11.11.2010
Rozpočtové opatření č. 9,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
25.10.2010 11.11.2010
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU Konané ve dnech 15.10. – 16.10.2010, ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
16.10.2010 31.12.2010
Dražební vyhláška 023EX 203/09 - 33, Jiří Novák
vydal: Soudní exekutor Mgr.
12.10.2010 24.11.2010
Dražební vyhláška 023EX 203/09 -31, Jiří Novák,
vydal: Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc
12.10.2010 24.11.2010
Dražební vyhláška 023EX 203/09 -29, Jiří Novák,
vydal: Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc
12.10.2010 24.11.2010
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů,
vydal: ČEZ Distribuce, a.s
11.10.2010 15.11.2010
Rozpočtové opatření č. 8,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou 
10.10.2010 11.11.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Ladislav Zsiga,
vydal: Celní úřad Liberec
6.10.2010 22.10.2010
"Kvalifikační dokumentace pro výběr zhotovitele veřejné zakázky Předměřice nad Jizerou splašková kanalizace a ČOV"
vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
20.9.2010 19.10.2010
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: OÚ Předměřice nad Jizerou
15.9.2010 16.10.2010
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU  V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 23.9.2010 OD 20.00 Vydal: OÚ Předměřice nad Jizerou 9.9.2010 24.9.2010
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 30. září 2010
ČEZ oznamují: PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY VE ČTVRTEK 30.9.2010
6.9.2010 1.10.2010
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí, Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 1.9.2010 31.12.2010
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby,
Vydal: Obecní úřad Předměřice n/J
1.9.2010 31.12.2010
Návrh rozpočtového opatření č.7/2010
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
30.8.2010 8.9.2010
VV - oznámení o uložení zásilky, Jiří Novák
Vydal: Finanční úřad v Mladé Boleslavi
5.8.2010 23.8.2010
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 17.září 2010
ČEZ Distribuce oznamují přerušení dodávky elektřiny v obci Předměřice nad Jizerou dne 17.září 2010 v těchto lokalitách
4.8.2010 18.9.2010
Návrh rozpočtového opatření č.6/2010
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
26.7.2010 4.8.2010
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU  V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 2.8.2010OD 20.00
Vydal: OÚ Předměřice nad Jizerou
23.7.2010 3.8.2010
"Volby do Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Informace o počtu a sídle volebních okrsků"
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
21.7.2010 16.10.2010
Volby do Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou,
konané ve dnech 15. a 16. října 2010
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
9.7.2010 10.9.2010
Nařízení č. 4/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov,
vydal: Statutární město Mladá Boleslav
18.6.2010 31.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti- L.Zsiga,
vydal: Celní úřad Mladá Boleslav
11.6.2010 28.6.2010
POZVÁNKA  NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 2
4.6.2010 OD 19.30 H
Vydal: OÚ Předměřice nad Jizerou
10.6.2010 25.6.2010
P O Z V Á N K A - informativní schůzka - kanalizace ve čtvrtek 24.června 2010  v 19:30 hodin v sále Záložny v Benátkách nad Jizerou proběhne informativní schůzka určená pro občany obce Předměřice nad Jizerou a vlastníky nemovitostí v obci ohledně výstavby kanalizace.
Zájemci mohou využít dopravu autobusem. Odjezd autobusu od OÚ v Předměřicích n/J. v 19.00 hodin.
10.6.2010 25.6.2010
Návrh rozpočtového opatření č.5/2010
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
4.6.2010 25.6.2010
Závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za období 1.1.2009 - 31.12.2009
Vydal: OÚ Předměřice nad Jizerou
1.6.2010 25.6.2010
Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku hospodaření obce Předměřice nad Jizerou za rok 2009
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
1.6.2010 25.6.2010
Výzva pro vlastníky křížů ,
vydal: obec Předměřice nad Jizerou
28.5.2010 31.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti - č.j. DV/176900100000623/1 - Josef Kotík,
vydal- Celní úřad Kladno
28.5.2010 14.6.2010
Oznámení o uložení písemnosti  -č.j. DV/106300100001108/1 - Ladislav Zsiga,
vydal Celní úřad Liberec
28.5.2010 14.6.2010
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č.j. ŽP 231/2-19522/2009, Vydané Magistrátem města Mladá Boleslav- odbor životního prostředí, vydal: Magistrát města Mladá Boleslav" 24.5.2010 8.6.2010
POZVÁNKA  NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 27.5.2010 OD 20.00 H
Vydal: OÚ Předměřice nad Jizerou"
18.5.2010 28.5.2010
Závěrečný účet "Svazku obcí Dolní Pojizeří" za rok 2009,
vydal: Svazek obcí Dolní Pojizeří
12.5.2010 28.5.2010
Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
7.5.2010 31.5.2010
Návrh rozpočtového opatření č.4/2010
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
6.5.2010 28.5.2010
Oznámení o uložení písemnosti č.j. DV/106300100000566/1 - Miroslav Čermák,
Vydal: Celní úřad Liberec
27.4.2010 13.5.2010
POZVÁNKA  NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 29.4.2010 OD 20.00 H
Vydal: OÚ Předměřice nad Jizerou
20.4.2010 29.4.2010
Výzva k podání cenové nabídky na stavbu sektoru pro skok daleký na školní zahradě v Předměřicích nad Jizerou
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
18.4.2010 27.5.2010
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Poslaneské sněmovny Parlamentu ČR,
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 9.4.2010 31.5.2010
Návrh rozpočtového opatření č.3/2010
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
8.4.2010 30.4.2010
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ludmila Volfová ( nar. 1968), č.j. TP/ZR-61/2010/5,
Vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
8.4.2010 26.4.2010
Usnesení č.j.080 EX 734/09-50 - Dražební jednání - Jana Kubová, Vydal: Mgr. Martin Slavata, soudní exekutor 8.4.2010 15.4.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Václav Volf č.j.DV/177600100000412/1,
Vydal: Celní úřad Praha D5
8.4.2010 26.4.2010
Vyhláška  - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010
Vydal: FÚ Mladá Boleslav
29.3.2010 29.4.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou, č.j. ŽP 231/1-19522/2009/2 - splašková kanalizace a ČOV
Vydal: Magistrát Města Mladá Boleslav
29.3.2010 29.4.2010
Volby do zastupitelstva obce na období 2010 - 2014 - počet členů zastupitelstva
 26.3.2010 31.5.2010
Záměr prodeje automobilu PV3SM 2 valník
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou'
18.3.2010 6.4.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Ladislav Zsiga, č.j. DV/177400100000141/1
Vydal: Celní úřad Mladá Boleslav
18.3.2010 5.4.2010
POZVÁNKA NAVEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, 25.3.2010,KTERÉ SE KONÁ OD 20.00 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
16.3.2010 25.3.2010
Nařízení Státní veterinární správy č.j. 2010/875/SVS
Vydal: Státní veterinární správa
11.3.2010 10.9.2010
UPOZORNĚNÍ  - K 31.3.2010 jsou splatné poplatky na rok 2010
Vydal: OÚ Předměřice nad Jizerou'
8.3.2010 31.3.2010
Návrh rozpočtového opatření č.2
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
4.3.2010 26.3.2010
Záměr prodeje části pozemku 882/1 o výměře 11m2
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou'
4.3.2010 26.3.2010
Dražební vyhláška č.j. 080 EX 734/09-37
Vydal: Mgr. Martin Slavata, soudní exekutor
2.3.2010 15.4.2010
Oznámení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny - lokalita Kačov
Vydal: ČEZ Distribuce
12.2.2010 8.3.2010
Oznámení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
lokalita Předměřice nad Jizerou
Vydal: ČEZ Distribuce
12.2.2010 8.3.2010
 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU 11.2.2010 OD 19.30 HODIN
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
27.1.2010 12.2.2010
Oznámení č.j. TP/ZR-103A/2009/8 o možnosti převzít písemnost - Pavel Volf, nar. 1978, Předměřice nad Jizerou 103
Vydal: OÚ Předměřice nad Jizerou
25.1.2010 9.2.2010
Oznámení č.j. TP/ZR-103B/2009/8 o možnosti převzít písemnost - Václav Volf, nar. 1974, Předměřice nad Jizerou 103
Vydal: OÚ Předměřice nad Jizerou
25.1.2010 9.2.2010
Návrh rozpočtového  opatření č.1
Vydal: OÚ Předměřice nad Jizerou
21.1.2010 12.2.2010
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Pavel Volf, 1978, Předměřice nad Jizerou 103 č.j. - TP/ZR-103B/2009/6
Vydal: OÚ Předměřice nad Jizerou
6.1.2010 21.1.2010
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Václav Volf, 1974, Předměřice nad Jizerou 103 č.j. - TP/ZR-103B/2009/6
Vydal: OÚ Předměřice nad Jizerou
6.1.2010 21.1.2010
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná PF ČR
Vydal: PF ČR
4.8.2009 25.7.2011
 
 
 Archiv úřední desky
 
 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 08.09.2011 10:54:51