Elektronická úřední deska obce - archiv 2009
 
text oznámení vyvěšeno sejmutí
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH N. JIZEROU
DNE: 7.1.2010 OD 19.30 HODIN
Vydal: OBECNÍ ÚŘAD PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
29.12.2009 8.1.2009
Rozhodnutí č.j. MěÚ BnJ/3959/2009-VÚP/N - kabelové vedení knn pro 10 RD, obec Předměřice
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby
22.12.2009 7.1.2010
Veřejná vyhláška - Oznámení Finančního úřadu v Mělníce  o uložení písemnosti č.j. 80686/09/043940203810 - Pavel Volf, nar.28.2.1978
Vydal: Finanční úřad v Mělníce
22.12.2009 7.1.2010
Oznámení o možnosti převzít písemnost TP/ZR-103A/2009/4 - Henno Daniel Hadewijg R. Rom ( nar.1973)
Vydal: OBECNÍ ÚŘAD PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
21.12.2009 6.1.2010
Oznámení o možnosti převzít písemnost TP/ZR-103B/2009/4 - Henno Daniel Hadewijg R. Rom ( nar.1973)
Vydal: OBECNÍ ÚŘAD PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
21.12.2009 6.1.2010
VV 29910/2009/VP/SC - oznámení o místě uložení písemnosti - Tomáš Kopecký
Vydal: MěÚ Lovosice, odbor ekonomický
16.12.2009 4.1.2009
Dražební vyhláška - F.Polák, Polana, č.j. 40 E 652/2006-72"
Vydal: OSSZ
7.12.2009 19.12.2009
Oznámení o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Václav Volf , nar. 1974
Vydal: OBECNÍ ÚŘAD PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
2.12.2009 18.12.2009
Oznámení o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Pavel Volf , nar. 1978
Vydal: OBECNÍ ÚŘAD PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
2.12.2009 18.12.2009
Uzavření pracoviště Finančního úřadu MB v Benátkách nad Jizerou
Vydal: Finanční úřad v Mladé Boleslavi
23.11.2009 19.10.2010
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ DNE: 26.11.2009 OD 19.30 HODIN
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
16.11.2009 26.11.2009
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - kabelové vedení knn pro 10RD, obec Předměřice nad Jizerou - č.j. MěÚ BnJ/3959/2009-VÚP/N
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby
6.11.2009 23.11.2009
Návrh rozpočtu obce na rok 2010
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
5.11.2009 27.11.2009
Záměr pronájmu pozemku 14/2 a 14/3 v k.ú.Předměřice nad Jizerou
Vydal: Obec Předměřice
2.11.2009 27.11.2009
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE:
5.11.2009 OD 19.30 H
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
27.10.2009 6.11.2009
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím - katastr
Vydal: PF ČR
23.10.2009 23.11.2009
Záměr pronájmu bytu č.1 v č.p.50
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
15.10.2009 15.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti - č.j. DV/206300090002898/1 - Václav Volf, č.p.103
Vydal: Celní úřad Ústí nad Labem
13.10.2009 29.10.2009
 Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 323029/09/010515108927- SF Petrol Trans, s.r.o
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 10
6.10.2009 22.10.2009
Oznámení o uložení písemnosti -  Ladislav Zsiga, č.j. DV/177400090000500/1
Vydal: Celní úřad Mladá Boleslav
30.9.2009 16.10.2009
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 1.10.2009 OD 19.30 H
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
23.9.2009 2.10.2009
Volby do Parlamentu ČR - poskytnutí informace o počtu a sídle vol.okrsků
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
9.9.2009 15.9.2009
Návrh rozpočtového opatření č.2 / 2009
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
10.8.2009  4.9.2009
OZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU
DNE: 3.9.2009 OD 19.30 HODIN
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
10.8.2009 4.9.2009
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná PF ČR
Vydal: PF ČR
4.8.2009 25.7.2011
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
v úterý 11. srpna 2009 od 8,00 do 15.00 hodin
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
27.7.2009 11.8.2009
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Novák Jiří,nar. 1971, bytem Předměřice nad Jizerou 196
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
20.7.2009 5.8.2009
Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. MěÚ BnJ/1582/2009-VÚP/F
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby
15.7.2009 31.7.2009
Obecně závazná vyhláška č.1/2009, kterou se stanovuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
25.6.2009 27.7.2009
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím
Vydal: PF ČR
22.6.2009 22.7.2009
Oznámení o uložení písemnosti č.j. DV/177500090000497/1- Ladislav Zsiga, Předměřice nad Jizerou 29
Vydal: Celní úřad Kolín
17.6.2009  3.7.2007
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU
DNE: 25.6.2009 OD 19.30 HODIN
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
16.6.2009 26.6.2009
Návrh rozpočtového opatření č.1 / rok 2009
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
8.6.2009 25.6.2009
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Novák nar. 1971, Předměřice nad Jizerou 196, č.j. TP/ZR-196/2009/4
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
8.6.2009 24.6.2009
Výsledky voleb do EP za obec Předměřice nad Jizerou
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
8.6.2009  3.7.2007
Vyhláška - prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Čj.:MěÚ BnJ/1582/2009-VÚP/F
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby
5.6.2009 21.6.2009
Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - č.j. MěÚ BnJ/1135/2009-VÚP/F
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou
29.5.2009 14.6.2009
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU
DNE: 28.5.2009 OD 19.30 HODIN

Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
19.5.2009 28.5.2009
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
13.5.2009 8.6.2009
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - SF PETRO TRANS, s.r.o.,
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 10
7.5.2009 25.5.2009
Závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za období 1.1.2008 -31.12.2008
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
6.5.2009 29.5.2009
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná PF ČR
Vydal: PF ČR
6.5.2009 4.8.2009
NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PRO SČ KRAJ
č. 3 / 2009
o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí
Vydal: KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO SČ KRAJ
30.4.2009 30.5.2009
Usnesení o opakované dražbě - č.p.14 Kačov
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
28.4.2009 17.6.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - vrtané studny pro zásobování vodou 24 bytů a 10 rodinných domů na pozemnku parc.č.1/7 v k.ú.Předměřice nad Jizerou
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou
22.4.2009 8.5.2009
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU  29.4.2009 OD 20.00 HODIN
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
20.4.2009 30.4.2009
Elektronická evidence pálení
Vydal: HZS Sč kraje
17.4.2009 17.5.2009
Volby do Evropského parlamentu - Informace o termínu a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
15.4.2009 8.6.2009
Zahájení územního řízení č.j. MěÚ BnJ/1135/2009- VÚP/F - změna vjezdu na pozemky
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou
10.4.2009 26.4.2009
Hřbitov Předměřice nad Jizerou - výzva k uzavření nájemní smlouvy,
vydal OÚ Předměřice nad Jizerou".
6.4.2009 6.4.2011
Informace – očkování lišek proti vzteklině pomocí letecky kladených návnad, které obsahují očkovací látku.
Vydal: Úřad města Mladá Boleslav
6.4.2009 25.5.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna a vodovodní přípojka  Předměřice nad Jizerou 143 č.j. 124/2009-VÚP/N
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou
26.3.2009 11.4.2009
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009
Vydal: Finanční úřad v Mladé Boleslavi
24.3.2009 30.4.2009
Oznámení o uložení písemností - Ladislav Zsiga, 22.1.1968
rozhodnutí z 9.10.2006  - xxxx944
Vydal: Celní úřad Mladá Boleslav - Kosmonosy
24.3.2009 9.4.2009
Oznámení o uložení písemností - Ladislav Zsiga, 22.1.1968
rozhodnutí z 19.10.2006  - xxxx1064
Vydal: Celní úřad Mladá Boleslav - Kosmonosy
24.3.2009 9.4.2009
Oznámení o uložení písemností - Ladislav Zsiga, 22.1.1968
rozhodnutí z 20.10.2006  - xxxx1087
Vydal: Celní úřad Mladá Boleslav - Kosmonosy
24.3.2009 9.4.2009
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU
DNE: 26.3.2009 OD 19.00 HODIN
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
19.3.2009 27.3.2009
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. TP/ZR-66/1/2009/7- adresát: Ladislav Čech, nar. 1986, Předměřice nad Jizerou 66
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou
19.3.2009 4.4.2009
Nařízení Státní veterinární správy - vakcinace proti katarální horečce ovcí na území ČR v roce 2009
Vydal: Státní veterinární správa
10.3.2009 30.4.2009
Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. TP/ZR-66/1/2009/5 - Ladislav Čech ( nar. 1986)
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
2.3.2009 18.3.2009
Dražební vyhláška č.j. 103 Ex 09136/05-36 na nemovitosti v obci Předměřice nad Jizerou
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
24.2.2009 15.4.2009
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - č.j. 617/2009-VÚP/N - vrtaná studna na pozemku p.č. 1/7 v k.ú.Předměřice nad Jizerou
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou
24.2.2009 12.3.2009
Oznámení o zahájení územního řízení - vrtaná studna
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou
12.2.2009 16.3.2009
Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Předměřice nad Jizerou za rok 2008
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
10.2.2009 15.3.2009
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
DNE: 19.2.2009 OD 19.00 HODIN
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
10.2.2009 20.2.2009
Nabídka pozemků k pronájmu  uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Vydal: Pozemkový fond ČR
9.2.2009 6.5.2009
Informace o kvalitě vody pro Předměřice nad Jizerou
Vydal: Centrum laboratoří
9.2.2009 9.6.2009
UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE PODNIKAJÍCÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ
Vydal:
Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Mladá Boleslav
9.2.2009 30.4.2009
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ladislav Čech, nar.1986
Vydal: OBECNÍ ÚŘAD PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
9.2.2009 24.2.2009
Oznámení záměru pronájmu nemovitostí
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
29.1.2009 16.2.2009
Oznámení o možnosti převzít písemnost- rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Miloš Láhner, nar. 1953
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
22.1.2009 8.2.2009
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 29.1.2009
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
21.1.2009 30.1.2009
Návrh rozpočtu obce Předměřice n/J.pro rok 2009
Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
18.1.2009 19.2.2009
Rozhodnutí - veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. 4251/2008 - VÚP
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou
15.1.2009 1.2.2009
Oznámení o možnosti převzít písemnost : Výzva účastníkům řízení k uplatnění práv vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí -
Miloš Láhner
 Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
2.1.2009 18.1.2009
Nabídka pozemků k pronájmu  uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Vydal: Pozemkový fond ČR
12.11.2008 9.2.2009
 
 
 Archiv úřední desky
 
 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 08.09.2011 10:56:22