Elektronická úřední deska obce - archiv 2008
 
text oznámení vyvěšeno sejmutí
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Miloš Láhner 15.12.2008  31.12.2008
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V  BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU
DNE: 18.12.2008 OD 19.00 HODIN
9.12.2008 19.12.2008
Zápis z jednání zastupitelstva obce - 30.10.2008 30.11.2008 31.12.2008
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - č.j.4251/2008-VÚP 28.11.2008 14.12.2008
Návrh rozpočtového opatření č. 5 28.11.2008 15.12.2008
 Návrh rozpočtového opatření č. 4  25.11.2008 12.12.2008
Dražební vyhláška - Pavel Fečo 25.11.2008 6.1.2009
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V  BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU  27.11.2008 OD 19.00 HODIN 19.11.2008 28.11.2008
Nabídka pozemků k pronájmu  uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 12.11.2008 9.2.2009
Návrh rozpočtového opatření č.3 6.11.2008 27.11. 2008
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18.11.2008 4.11.2008 19.11.2008
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.9.2008 31.10.2008 15.11.2008
 Návrh rozpočtu Svazku obcí Dolní Pojizeří na rok 2009 22.10.2008 22.11.2008
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 30.10..2008 OD 20.00 H
20.10.2008 31.10.2008
Svoz nebezpečných odpadů 13.10.2008 2.11.2008
Nabídka pozemků určených k převodu
Pozemkovým fondem ČR
10.10.2008 10.11.2008
Vakcinace lišek 2.10.2008 30.11.2008
STE - výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů pro majitele a uživatele pozemků 1.10.2008 15.11.2008
Oznámení o místě a době konání voleb 2008 23.9.2008 20.10.2008

Výměna občanských průkazů

11.9.2008 28.11.2008
POZVÁNKA  NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OÚ V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 4.9.2008 OD 20.00 HODIN 22.8.2008 5.9.2008
Z Á P I S  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU 6/2008 - Datum jednání: 26.6.2008 22.8.2008 15.9.2008
Návrh rozpočtového opatření č.2 15.8..2008 4.9.2008
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Haspeklo, 1985 24.7.2008 9.8.2008
 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Haspeklo, 1985 7.7.2008 23.7.2008
 Z Á P I S  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
ZN: 5/2008 - datum jednání: 29.5.2008
25.6.2008 11.7.2008
 Z Á P I S  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
ZN: 4/2008 - datum jednání: 24. 4.2008
25.6.2008 11.7.2008
Veřejná vyhláška - Miroslav Čermák 25.6.2008 26.7.2008
POZVÁNKA  
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v budově obecního úřadu v Předměřicích nad Jizerou
DNE: 26.6.2008 OD 20.00 HODIN
17.6.2008 27.6.2008
" Návrh rozpočtového opatření č.1 " 10.6.2008 26.6.2008
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zdeněk Haspeklo, nar. 1953   26.5.2008 11.6.2008
  Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Haspeklo, nar.1985   26.5.2008 11.6.2008
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 20.5.2008 20.5.2008 30.5.2008
Závěrečný účet mikroregionu Dolní Pojizeří za rok 2007 13.5.2008  13.6.2008 
Závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou
za období 1.1.-31.12.2007
25.4.2008 29.5.2008
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 24.4.2008 OD 19.00 H
16.4.2008 25.4.2008
Z Á P I S ZN: 3/2008 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU ze dne 27.3.2008 16.4.2008 2.5.2008
Veřejná vyhláška - kolaudační rozhodnutí pro stavbu: Příčná spojka 400kV Čechy Střed - Bezděčín 7.4.2008 23.4.2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2007 1.4.2008 1.5.2008

Oznámení o uložení písemnosti - T.Pokorný
1.4.2008 17.4.2008

Vyměření daně z nemovitosti na rok 2008
31.3.2008 17.5.2008
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
ZN: 2/2008
Datum jednání: 28.2.2008
Místo konání: zasedací místnost OÚ Předměřice nad Jizerou
31.3. 2008 15.4. 2008
Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj . 21.3. 2008 11.4. 2008
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 27.3.2008 OD 19.00 HODIN 11.3. 2008 28.3.08
Nařízení KVSS č.5-2008 (Varroáza) 11.3. 2008 31.3. 2008
ZÁPIS  ZN10/2007  ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU konaného dne 29.11.2007 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
ZN: 1/2008 Datum jednání: 10.1.2008
27.2. 2008 14.3. 2008
= Z Á M Ě R =
Z M Ě N A   Ú Z E M N Í H O   P L Á N U
OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU č.1
28.2. 2008 15.5.2008
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 28.2.2008 OD 19.00 HODIN
 
20.2. 2008 29.2. 2008
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU PRO ROK 2008 29.1. 2008 20.2. 2008
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Jan Doležal, nar.1965 21.1.2008 6.2.2008
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Michal Faltis, nar. 1961 16.1.2008 1.2.2008
Záměr prodeje - nemovitého majetku" 15.1.2008 4.2.2008
OZV -1/2008, Požární řád obce 14.1.2008 30.1.2008
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 10.1.2008 OD 19.00 HODIN
 
3.1.2008 11.1.2008
 
 
 Archiv úřední desky
 
 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 08.09.2011 10:58:25