Elektronická úřední deska obce - archiv 2007
 
text oznámení vyvěšeno sejmutí
Nabídka pozemků k pronájmu na LV10002 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 8.10. 2007  
Oznámení o možnosti převzít písemnost - M. Faltis 28.12.2007 14.1.2008
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Doležal 21.12.2007 14.1.2008
NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ č. 20 / 2007
o mimořádných veterinárních opatřeních
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí
19.12.2007  
Veřejná zakázka malého rozsahu 19.12.2007 21.1.2008
Oznámení o možnosti převzít písemnost - M. Faltis 6.12.2007 27.12.2007
Oznámení o možnosti převzít písemnost - J. Doležal 4.12.2007 20.12.2007
Z Á P I S
ZN 9/2007 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
Konaného dne 1.11.2007 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ
3.12.2007 19.12.2007
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Ing. Z. Wolfová 27.11.2007 27.12.2007
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - M. Faltis 27.11.2007 27.12.2007
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU
21.11.2007 30.11.2007
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání 16.11.2007 13.12.2007
Rozpočtové opatření č.5 13.11.2007 29.11.2007
Upozornění pro majitele a uživatele pozemků na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

... úřední deska
23.10. 2007  
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
Konaného dne 27.9.2007 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ
23.10. 2007 16.11. 2007
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU

DNE: 1.11.2007 OD 19.00 HODIN
23.10. 2007 2.11. 2007
NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 4 10.10. 2007 2.11. 2007
Nabídka pozemků k pronájmu na LV10002 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 8.10. 2007  
Oznámení záměru prodat nemovitost - pozemek 3.10. 2007

20.10. 2007

Posuzování vlivů na životní prostředí - Lisovna plastů ALUKROM 3.10. 2007

20.10. 2007

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU konaného dne 26.7.2007 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ 17.9. 2007 23.10. 2007

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ  SE  KONÁ  V  BUDOVĚ  OBECNÍHO  ÚŘADU  V PŘEDMĚŘICÍCH  NAD  JIZEROU
DNE:    27.9.2007     OD   19.00 HODIN

17.9. 2007 3.10. 2007
Návrh rozpočtového opatření č.3 pro rok 2007 3.9. 2007

20.9. 2007

Ministerstvo životního prostředí - Lisovna plastů ALUKROM, Benátky nad Jizerou 16.8. 2007 16.9. 2007
Návrh rozpočtového výhledu na období 2008-2011 a Návrh úpravy rozpočtového výhledu na rok 2007 24.7. 2007 16.9. 2007
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU
DNE: 26.7.2007 OD 19.00 HODIN
16.7. 2007

27.7. 2007

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU konaného dne 28.6.2007 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ 16.7. 2007 16.9. 2007
Nabídka pozemků k pronajmutí na LV 10002 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 3.7. 2007 3.10. 2007
Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - VaK 3.7. 2007 3.10. 2007
Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné pro rok 2006 - VaK 3.7. 2007 3.10. 2007
P O Z V Á N K A  
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU

DNE 28.6.2007 OD 19.00 HODIN
18.6. 2007

29.6. 2007

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU konaného dne 31.5.2007 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ 13.6. 2007

20.7. 2007

Návrh rozpočtového opatření č.2 pro rok 2007 25.5. 2007

20.7. 2007

POZVÁNKA  NA  VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU 23.5. 2007

1.6. 2007

ZÁPIS ZN4/2007 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU konaného dne 26.4.2007 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

U S N E S E N Í
 ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
ze dne 26.4.2007
15.5. 2007

1.6. 2007

Závěrečný účet obce
je občanům k dispozici na úřední desce a v kanceláři obecního úřadu.
15.5. 2007

1.6. 2007

Nabídka pozemků k pronájmu na LV10002 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 9.5. 2007

20.7. 2007

záměr prodeje pozemku parc.č. 835 7.5. 2007 25.5. 2007
záměr pronájmu pozemku parc.č.370 7.5. 2007 25.5. 2007
Usnesení - dražební vyhláška, Volf

2.5. 2007

1.6. 2007

Podniky povodí - výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody

23.4. 2007

3.10. 2007
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU

DNE: 26.4.2007 OD 19.00 HODIN

18.4. 2007

3.5.2007

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU konaného dne 29.3.2007 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

18.4. 2007

9.5.2007

Návrh rozpočtového opatření

10.4.2007

3.5.2007

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU

DNE: 29.3.2007 OD 19.00 HODIN

21.3. 2007

3.4.2007

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.2.2007

22.2. 2007

21.3. 2007
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Předměřice nad Jizerou za rok 2006

22.2. 2007

21.3. 2007
Policie ČR Mladá Boleslav
upozorňuje na zřízení stránek PČR okresního ředitelství Mladá Boleslav na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Na těchto stránkách, které jsou na webové adrese: http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=37328, naleznete důležité kontakty a řadu zajímavých informací. Cílem těchto stránek je přiblížit občanům činnost Policie ČR na Mladoboleslavsku.

8.2. 2007

21.3. 2007
Z Á P I S
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
konaného dne 25.1.2007 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

5.2. 2007

22.2. 2007

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU
DNE: 15.2.2007 OD 19.00 HODIN

31.1. 2007

16.2. 2007

Návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou na rok 2007

31.1. 2007

16.2. 2007

O z n á m e n í   z á m ě r u   p r o d a t   n e m o v i t o s t

Obec Předměřice nad Jizerou v souladu s §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje tímto záměr obce prodat na základě usnesení zastupitelstva obce č .1/2007 ze dne 25.1.2007 pozemek parcelní číslo 14/5 o výměře 428 m² v k.ú.Předměřice nad Jizerou
( označení pozemku dle geometrického plánu pro změnu hranic pozemku č. 313-76/2006).

Zájemci mohou doručit své připomínky do 15.2.2007na adresu obce Předměřice nad Jizerou.

26.1. 2007

13.2. 2007

Vyhláška o zápisu žáků do 1. třídy základní školy
Zápis žáků do první třídy Základní školy a mateřské školy v Předměřicích nad Jizerou se koná 7. února 2007 od 13.00 do 16.00 hod. Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1.9.2000 do 31.8.2001 a dětí. kterým byla odložena školní docházka. Náhradní zápis 12.2.2007 od 13.00 do 14.00.

22.1. 2007

13.2. 2007

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU

18.1. 2007

26.1. 2007

informace o kvalitě vody - VaK Ml. Boleslav

18.1. 2007

13.2. 2007

Obecně závazná vyhláška obce Předměřice nad Jizerou Č.1/2006
O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU

15.1. 2007

26.1. 2007

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU MLADÁ BOLESLAV

10.1. 2007

16.2. 2007

Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ
pověření výkonu činnosti odborného lesního hospodáře

3.1.2007

 18.1. 2007

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU konaného dne 14.12.2006 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

3.1.2007

18.1. 2007

 
 
 Archiv úřední desky
 
 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 08.09.2011 11:00:23