Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Předměřice nad Jizerou č.2/2006, kterou se mění OZV č. 2/2005 o místních poplatcích

15.12.2006

30.12. 2006
Obecně závazná vyhláška obce Předměřice nad Jizerou č. 1/2006 o vyhlášení závazných částí územního plánu obce Předměřice nad Jizerou.

15.12.2006

30.12. 2006
Finanční úřad Benátky nad Jizerou - oznámení

12.12.2006

30.12. 2006

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU
DNE: 14.12.2006 OD 19.00 HODIN
6.12.2006 15.12.2006
NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ 28.11.2006 15.12.2006
USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
ze dne 9.11.2006
22.11.2006 8.12.2006
Dražební vyhláška č. DD 04/2006 o konání dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 17.11.2006 15.12.2006
Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení správního řízení ve věci pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře

15.11.2006

 15.12.2006

USNESENÍ Z  USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE
konaného dne 6.11.2006 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ
7.11.2006  24.11.2006
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU
DNE: 9.11.2006 OD 19.00 HODIN

2.11.2006

10.11.2006

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 6.11.2006 OD 19.00 HODIN

27.10.2006

8.11.2006

Výsledky voleb konaných dne 20.10.-21.10.2006
VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

23.10.2006

8.11.2006

upozornění SKUPINY ČEZ ( odstranění stromoví a porostů)

20.10.2006

15.12.2006

Veřejná vyhláška obce Kochánky

20.10.2006

24.11.2006

Usnesení - dražební vyhláška

13.10.2006

 16.11.2006

Usnesení Zastupitelstva obce Předměřice n/J ze dne 2.10.2006 11.10.2006  30.10.06
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání ÚP obce 26.9.2006 9.11.06
O Z N Á M E N Í  O  D O B Ě  A  M Í S T Ě  K O N Á N Í  V O L E B
do zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou
21.9.2006 30.10.06
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU, KTERÉ SE KONÁ V  BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 2.10.2006 OD 19.00 HODIN 21.9.2006 3.10.06
Nařízení Krajské veterinární správy pro středočeský kraj č. 17/2006 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení varroázy včel 21.9.2006 10.10.06
Návrh rozpočtového opatření 14.9.2006 3.10.06
Usnesení Zastupitelstva obce Předměřice n/J ze dne 4.9.2006 14.9.2006 3.10.06

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení návrhu zadání   změny č.1 územního plánu obce Tuřice

30.8.2006 6.10.06
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU a VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU  ČESKÉ REPUBLIKY  ve dnech 20. a 21. října 2006 a ve dnech 27.a  28. října 2006 ( případné druhé kolo voleb do Senátu ČR)
V obci Předměřice nad Jizerou je stanoven: 1 volební okrsek
 Sídlo volebního okrsku : Obecní úřad Předměřice nad Jizerou č.p. 132, zasedací místnost
25.8.2006

30.10.06

POZVÁNKA  NA VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  PŘEDMĚŘICE  NAD  JIZEROU, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO  ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH  NAD  JIZEROU
DNE:    4.9.2006     OD   19.00 HODIN

25.8.2006

5.9.2006

Oznámení o projednání návrhu územního plánu obce Skorkov 19.8.2006

3.10.06

Oznámení  o  možnosti  převzít  rozhodnutí 18.8.2006

4.9.2006

usnesení zastupitelstva obce ze dne 9.8.2006 16.8.2006

4.9.2006

záměr prodeje majetku 16.8.2006

4.9.2006

Pozemkový fond ČR - obchodní veřejná soutěž

14.8.2006

14.9.2006

Veřejná vyhláška - FÚ Benátkz n/J

7.8.2006

 23. 8. 2006

NAŘÍZENÍ
Středočeského kraje č. 4/2006
ze dne 2. srpna 2006,
kterým se zrušuje nařízení Středočeského kraje č. 3/2006
4.8.2006 20.8.2006

Zápis z jednání č. 22/2006 Rady Středočeského kraje ze dne 02.08.2006 – projednáno PER ROLLAM

2.8.2006

20.8.2006

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE  NAD  JIZEROU, KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO  ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE  9.8.2006 OD 19.00 HODIN

2.8.2006

10.8.2006

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu

27.7.2006

12.8.2006

Nařízení statutárního města Mladá Boleslav

24.7.2006

9.8.2006

HOSPODAŘENÍ OBCE  PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU k 30.6.2006

24.7.2006

9.8.2006

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ  ŠKOLY  A  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  PŘEDMĚŘICE   NAD JIZEROU k 30.6.2006

24.7.2006

9.8.2006

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU 
ze dne 10.7.2006

18.7.2006

4.8.2006
Volby do zastupitelstev obcí

12.7.2006

4.8.2006
Oznámení záměru prodeje pozemku

12.7.2006

31.7.2006

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení

11.7.2006

26.7.2006

Počet členůczastupitelstva obce pro volební období 2006-2010

9.7.2006

20.8.2006

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU KTERÉ SE KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 10.7.2006 OD 19.00 HODIN

30.6.2006

11.7.2006

Usnesení Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou ze dne 7.6.2006

13.6.2006

3.7.2006
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ

13.6.2006

3.7.2006
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU SMĚNY MAJETKU

13.6.2006

3.7.2006
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

12.6.2006

3.7.2006

NÁVRH  ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ

22.5.2006

13.6.2006

Pozvánka na veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU dne 7.6.2006

22.5.2006

13.6.2006

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU ze dne 15.5.2006

22.5.2006

13.6.2006

Oznámení záměru prodeje nemovitosti

19.5.2006

12.6.2006

Oznámení o době a místě konání voleb

10.5.2006

5.6.2006

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva OÚ Předměřice nad Jizerou dne 15.5.2006

5.5.2006

16.5.2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2005

28.4.2006

26.5.2006

Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby splaškové kanalizace v obci Předměčice n/J

20.4.2006

24.5.2006
Oznámení
Dne   24.4.2006  úřední hodiny  8.00 -  15.00
Dne   26.4.2006  úřední hodiny   7.30 -  15.00  19.00 -   20.30

19.4.2006

4.5.2006

OZNÁMENÍ
podle § 14c písm.f) zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. června 2006, ve znění předpisů pozdějších informuji o počtu a sídle volebních okrsků, a to Okrsek č.1  Předměřice nad Jizerou  - zasedací místnost obecního úřadu č.p. 132

18.4.2006

26.5.2006

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE PŘEDMĚŘICE  NAD  JIZEROU, KTERÉ  E KONÁ V BUDOVĚ OBECNÍHO  ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH  NAD  JIZEROU DNE 10.4.2006 OD 19.00  HODIN.

3.4.2006

19.4.2006

Usnesení Zastupitelstva obce Předměřice n/J z 13.3.2006

22.3.2006

19.4.2006
Oznámení záměru prodeje nemovitosti

14.3.2006

19.4.2006
Rozpočet obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2006

14.3.2006

3.4.2006
Usnesení Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou ze dne 13.2.2006

2.3.2006

3.4.2006
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU, KTERÉ SE KONÁ V  BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 13.3.2006 OD 18.00 HODIN

1.3.2006

14.3.2006

OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU  PRODEJE  NEMOVITOSTÍ

17.2.2006

14.3.2006

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU PRO ROK 2006

17.2.2006

14.3.2006

Veřejná vyhláška KÚ - Rozhodnutí

16.2.2006

 14.3.2006

rozpočet Dolní Pojizeří

14.2.2006

14.3.2006

Finanční úřad v Benátkách nad Jizerou - Veřejná vyhláška

7.2.2006

 8.3.2006
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU Ze dne 30.1.2006

7.2.2006

 8.3.2006
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou

20. 1. 2006

1. 2. 2006

Usnesení Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou ze dne 2. 1. 2006

10. 1. 2006

17.2.2006

O Z N Á M E N Í
o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů oblastí povodí zasahujících do území Středočeského kraje, k připomínkám veřejnosti
5. 1. 2006 14. 2. 2006
Usnesení Zastupitelstva obce Předměřice n/J z 13.3.2006
[  .doc, 33kb]
22.3.2006 22.4.2006
Oznámení záměru prodeje nemovitosti
[ .doc, 23kB]
14.3.2006
 
14.4.2006
Rozpočet obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2006
[ .doc, 159kB]
14.3.2006
 
14.4.2006
Usnesení Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou ze dne 13.2.2006
[ .doc, 23kB]
7.3.2006 14.4.2006

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU, KTERÉ SE KONÁ V  BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PŘEDMĚŘICÍCH NAD JIZEROU DNE: 13.3.2006 OD 18.00 HODIN

7.3.2006

7.3.2006

OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU  PRODEJE  NEMOVITOSTÍ
[ .doc, 23kB]
20.2.2006
 

14.3.2006

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU PRO ROK 2006
[ .doc, 154kB]

20.2.2006
 

14.3.2006

Veřejná vyhláška KÚ - Rozhodnutí
[ .doc, 882 kB]
17.2.2006
 

14.3.2006

rozpočet Dolní Pojizeří
[ .xls, 14 kB]
14.2.2006
 

14.3.2006

Finanční úřad v Benátkách nad Jizerou - Veřejná vyhláška
[ .pdf, 133kB]
8.2:2006
 
 8.3.2006
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU Ze dne 30.1.2006
[ .doc, 34kB]
8.2:2006
 
 8.3.2006
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou
[ .jpg, 435 kB]
20. 1. 2006
 
1.2.2006
Usnesení Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou ze dne 2. 1. 2006
[ .pdf, 101kB]
10. 1. 2006
 
17.2.2006
O Z N Á M E N Í
o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů oblastí povodí zasahujících do území Středočeského kraje, k připomínkám veřejnosti
[ .doc, 66kB]
5. 1. 2006 14. 2. 2006
 
 
 Archiv úřední desky
 
 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 08.09.2011 11:02:21