Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 26.1.2021 19.1.2021  
Schválené rozpočtové opatření č.13/2020 15.1.2021  
Výroční zpráva za rok 2020 13.1.2021 31.12.2021
Daň z nemovitých věcí v roce 2021 - poskytování služeb poplatníkům
Letak_NECHODTE_VOLEJTE_PODEJTE
4.1.2021  
Závěr zjišťovacího řízení_modernizace D10 modernizace, EXIT 3 – EXIT 46,Č. j.: MZP/2020/500/3017 4.1.2021 22.1.2021
Schválený rozpočet obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2021 4.1.2021  
Schválený rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na rok 2021 4.1.2021  
Zveřejnění záměru prodeje dopravního devítimístného automobilu AVIA. 28.12.2020 18.1.2021
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Odpověď na žádost
21.12.2020  
Oznámení o změně ceny vodného – Kačov 18.12.2020 31.12.2021
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 16.12.2020 od 19:00 hodin 8.12.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.12/2020 7.12.2020  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou na roky 2021 – 2024 27.11.2020  

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice n. Jizerou na období 2022-2023

27.11.2020  
Rozhodnutí HT č. 16/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 16.11.2020  
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU PRO ROKY 2021 - 2024 10.11.2020  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice n/J. na období 2022 – 2023 10.11.2020  
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020 9.11.2020  
Zahájení ZŘ_oznámení záměru „D10 modernizace, EXIT 3 – EXIT 46“
Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/EIA) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz/EIA), kód záměru OV1242. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.
6.11.2020  
Částka sbírky zákonů č. 180-20 obsahující krizová usnesení vlády 2.11.2020  
Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření sb174-20 27.10.2020  
Částka Sbírky zákonů č. 171/2020 22.10.2020  
Částka Sbírky zákonů č. 169/2020 20.10.2020  
Mimořádná opatření MDZR a manuál ČLK
Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf

Manual ČLK.jpg
20.10.2020  
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 12.10.2020  
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020 7.10.2020  

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

 

9.9.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.8/2020 6.8.2020  
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ; '
Příloha č. 1 k č. j. 33784/2020-MZE-16212

Rozdělovník k ČJ: 33784/2020-MZE-16212
3.8.2020 31.12.2022
Řád veřejného pohřebiště obce Předměřice nad Jizerou
 
13.7.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.7/2020 8.7.2020  
Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2019
Přílohy:
Finanční vypořádání dotací.pdf
Inventarizační zpráva obce.pdf
Výkazy obce za rok 2019.pdf
Výkazy ZŠ a MŠ.pdf
Zpráva Krajského úřadu - hospodaření obce za rok 2019.pdf

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce pro možnost hlasového přednesu.
17.6.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.6/2020 11.6.2020  
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., č.j. PnJ-383/2020 10.6.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.5/2020 14.5.2020  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předměřice nad Jizerou za rok 2019 27.4.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.4/2020 8.4.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - č.j. 17110/2020-MZE-16212 - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů.
OOP cj 17110_2020_Priloha c. 1.pdf
Rozdělovník.pdf – PDF, 1 MB

 
6.4.2020 31.12.2022
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., č.j. PnJ-157/2020 - Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 26.3.2020  
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.,, č.j. PnJ-226/2020 26.3.2020  
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.,, č.j. PnJ-225/2020 26.3.2020  
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., Odpověď včetně žádosti č.j. PnJ-224/2020 26.3.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.3/2020 23.3.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.2/2020 28.2.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.1/2020 7.2.2020  
Schválený rozpočet obce Předměřice nad Jizerou na rok 2020 10.1.2020  
Schválený rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na rok 2020 10.1.2020  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na roky 2021-2022 10.1.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství, č.j. 63920/2019-MZE-16212 10.12.2019  
Obecně závazná vyhláška obce Předměřice nad Jizerou č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha k OZV č. 3/2019
3.12.2019  
Obecně závazná vyhláška obce Předměřice nad Jizerou č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 3.12.2019  
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů 3.12.2019  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 - 2023 28.11.2019  
Výzva uživatelům hrobových míst, č.j. Pnj-1003/2019 20.11.2019  
ČEPS, a.s., - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků -  vedení přenosné soustavy - odstraňování a okleštění stromoví a porostů 4.11.2019  

Nedostatečně určitě zapsané osoby v KN - neznámý vlastník, č.j. UZSVM/SMB/4892/2019-SMB

Výzva
Informace pro veřejnost
Aktualizovaný seznam
16.9.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - č.j. 41508/2019-MZE-16212 9.9.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212, vydalo Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 3.4.2019 31.12.2022
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů, vydala obec Předměřice nad Jizerou 22.5.2018  
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 20.01.2021 10:19:45