Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Výzva.docx
Přehled vlastníků.xlsx
Informace pro veřejnost.docx
19.10.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.12, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 16.10.2017  
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 24.10.2017 od 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 16.10.2017 24.10.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Klára Dlouhá, bytem Předměřice nad Jizerou 43
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 
5.10.2017 23.10.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Petr Beránek, bytem Předměřice nad Jizerou 188
vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
5.10.2017 23.10.2017
ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 22.9.2017 31.12.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
21.9.2017 23.10.2017
Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy, vydalo Ministerstvo zemědělství,odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 19.9.2017 20.10.2017
Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb. - škodliví ptáci
Odpověď na žádost
28.8.2017 31.12.2017
Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb. - sociální bydlení + Odpověď na žádost 8.8.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.11, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 2.8.2017  
Schválené rozpočtové opatření č.10, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 27.7.2017  
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zpětný odběr a využití obalů z odpadů, +  Odpověď na žádost 19.7.2017 31.12.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - "Nové víceúčelové hřiště v areálu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou", vydala Obec Předměřice nad Jizerou" 14.7.2017  
Záměr propachtování pozemků, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 11.7.2017  
 Schválené rozpočtové opatření č.9, vydala obec Předměřice nad Jizerou 4.7.2017  
 Schválené rozpočtové opatření č.8, vydala obec Předměřice nad Jizerou 4.7.2017  
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - Novostavba garáže, zpevněné plochy příjezdu a zděné oplocení pozemku u č.p.132, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 30.6.2017  
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků, vydal obecní úřad 27.6.2017 21.10.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - soustava veřejného osvětlení, a odpověď na žádost. 27.6.2017  
Schválené rozpočtové opatření č.7, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 16.6.2017  
Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2016, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Příloha : Výkazy obce
Příloha:  Inventarizační zpráva
Příloha:  Výkazy ZŠ a MŠ
Příloha:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Příloha:  Protokol o schválení účetní závěrky obce, Protokol o schválení účetní závěrky  ZŠ a MŠ
Příloha: 
Tabulky vyúčtování dotací

 
12.6.2017  
Schválené rozpočtové opatření č.6, vydala obec Předměřice nad Jizerou 5.6.2017  
Schválené rozpočtové opatření č.5, vydala obec Předměřice nad Jizerou 15.5.2017  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou 18.4.2017  
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Předměřice nad Jizerou.
zveřejnila Obec Předměřice nad Jizerou
7.4.2017  
Záměr prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě "U Hřiště"
zveřejnila Obec Předměřice nad Jizerou
7.4.2017  
Schválené rozpočtové opatření č.4, vydala obec Předměřice nad Jizerou 6.4.2017  
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - odpadové hospodářství
Odpověď na žádost
30.3.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Odpověď na žádost
29.3.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.3, vydala obec Předměřice nad Jizerou 27.3.2017  
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - investiční plány
Odpověď na žádost
3.3.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.2, vydala obec Předměřice nad Jizerou 1.3.2017  
Schválené rozpočtové opatření č.1, vydala obec Předměřice nad Jizerou 1.3.2017  
 Rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou pro rok 2017 1.3.2017  
Schválený rozpočet Obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2017 1.3.2017  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na období 2018 - 2020 1.3.2017  
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 19.10.2017 21:54:34