Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace- "Předměřice nad Jizerou, výstavba a oprava chodníků - 2.etapa", vydala obec Předměřice nad Jizerou
 
15.2.2018 29.3.2018
Oznámení - veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Benátky nad Jizerou. 14.2.2018 13.3.2018
Oznámení - veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Benátky nad Jizerou. 14.2.2018 13.3.2018
Nabídka pozemků k pronájmu, vydal Státní pozemkový úřad 7.2.2018 10.3.2018
VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s. 6.2.2018 31.3.2018
Výsledky volby prezidenta v obci Předměřice nad Jizerou. 29.1.2018 2.3.2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017, vydala obec Předměřice nad Jizerou 24.1.2018 31.12.2018
Výzva k podání nabídky, Stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Předměřice nad Jizerou, k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.p.143, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 17.1.2018 1.3.2018
 
Schválený rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na rok 2018,
vydala obec Předměřice nad Jizerou
2.1.2018  

Schválený střednědobý výhled rozpočtu - Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou pro roky 2019, 2020, vydala obec Předměřice nad Jizerou
2.1.2018  
Schválený rozpočet obce Předměřice nad Jizerou na rok 2018, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 2.1.2018  
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků, vydala ČEPS, a.s. 11.12.2017  
Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2016, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Příloha : Výkazy obce
Příloha:  Inventarizační zpráva
Příloha:  Výkazy ZŠ a MŠ
Příloha:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Příloha:  Protokol o schválení účetní závěrky obce, Protokol o schválení účetní závěrky  ZŠ a MŠ
Příloha:  Tabulky vyúčtování dotací

 
12.6.2017  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na období 2018 - 2020 1.3.2017  
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 16.02.2018 22:26:13