Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků, vydal obecní úřad 27.6.2017 21.10.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - soustava veřejného osvětlení, a odpověď na žádost. 27.6.2017  
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 29.6.2017 od 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ,
vydala  Obec   Předměřice nad Jizerou
16.6.2017 30.6.2017
Schválené rozpočtové opatření č.7, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 16.6.2017  
Výměna 95 ks LED svítidel pro pouliční osvětlení - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,
vydala Obec Předměřice nad Jizerou
 
12.6.2017 27.6.2017
Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2016, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Příloha : Výkazy obce
Příloha:  Inventarizační zpráva
Příloha:  Výkazy ZŠ a MŠ
Příloha:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Příloha:  Protokol o schválení účetní závěrky obce, Protokol o schválení účetní závěrky  ZŠ a MŠ
Příloha: 
Tabulky vyúčtování dotací

 
12.6.2017  
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa "referent odboru správy majetku a rozvoje města,
vydalo Město Benátky nad Jizerou
6.6.2017 15.7.2017
Schválené rozpočtové opatření č.6 5.6.2017  
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Přílohy:
Aktualizovaný seznam vlastníků
Informace pro veřejnost
1.6.2017 31.8.2017
Schválené rozpočtové opatření č.5 15.5.2017  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou 18.4.2017  
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Předměřice nad Jizerou.
zveřejnila Obec Předměřice nad Jizerou
7.4.2017  
Záměr prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě "U Hřiště"
zveřejnila Obec Předměřice nad Jizerou
7.4.2017  
Schválené rozpočtové opatření č.4 6.4.2017  
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - odpadové hospodářství
Odpověď na žádost
30.3.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Odpověď na žádost
29.3.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.3 27.3.2017  
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - investiční plány
Odpověď na žádost
3.3.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.2 1.3.2017  
Schválené rozpočtové opatření č.1 1.3.2017  
 Rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou pro rok 2017 1.3.2017  
Schválený rozpočet Obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2017 1.3.2017  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na období 2018 - 2020 1.3.2017  
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 27.06.2017 23:14:33