Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Veřejná vyhláška, hromadný předpis k nahlédnutí, vydal Finanční úřad pro Středočeský kraj 11.4.2018 11.5.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce - 19.4.2018 ve 20:00 v zasedací místnosti OÚ 10.4.2018 19.4.2018
Zápis do do mateřské školy se koná 3. května 2018 od 15,00 do 16,30 hodin v prostorách mateřské školy. 4.4.2018 4.5.2018

Návrh závěrečného účtu obce Předměřice nad Jizerou ze rok 2017,  včetně příloh:

1. Výkazy obce Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017

2. Výkazy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017
3. Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
4. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad JIzerou za rok 2017
5. Účetní závěrka obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017
6. Tabulky, finanční vypořádání dotací za rok 2017
 

27.3.2018 27.4.2018
 Zápis do 1.třídy - ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou 20.3.2018 11.4.2018
Výzva k podání cenové nabídky: Hasičská zbrojnice č.p.276, post.na p.č. st. 156/2 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, úprava střešního pláště, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 14.3.2018 17.4.2018
Schválené rozpočtové opatření č.2/2018 8.3.2018  
Schválené rozpočtové opatření č.1/2018 8.2.2018 31.12.2018
Oznámení o společném jednání o návrhu změny č.1 územního plánu Stará Lysá,
vydal Městský úřad Lysá nad Labem
21.2.2018 15.4.2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017, vydala obec Předměřice nad Jizerou 24.1.2018 31.12.2018
 
Schválený rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na rok 2018,
vydala obec Předměřice nad Jizerou
2.1.2018  

Schválený střednědobý výhled rozpočtu - Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou pro roky 2019, 2020, vydala obec Předměřice nad Jizerou
2.1.2018  
Schválený rozpočet obce Předměřice nad Jizerou na rok 2018, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 2.1.2018  
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků, vydala ČEPS, a.s. 11.12.2017  
Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2016, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Příloha : Výkazy obce
Příloha:  Inventarizační zpráva
Příloha:  Výkazy ZŠ a MŠ
Příloha:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Příloha:  Protokol o schválení účetní závěrky obce, Protokol o schválení účetní závěrky  ZŠ a MŠ
Příloha:  Tabulky vyúčtování dotací

 
12.6.2017  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na období 2018 - 2020 1.3.2017  
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 10.04.2018 23:11:19