Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou 18.4.2017  
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 27.4.2017 od 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ 18.4.2017 28.4.2017
ZÁPIS do MŠ Předměřice nad Jizerou se koná 11. května 2017 od 15,00 do 16,30 hodin
 
11.4.2017 12.5.2017
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Předměřice nad Jizerou.
zveřejnila Obec Předměřice nad Jizerou
7.4.2017  
Záměr prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě "U Hřiště"
zveřejnila Obec Předměřice nad Jizerou
7.4.2017  
Schválené rozpočtové opatření č.4 6.4.2017  
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - odpadové hospodářství
Odpověď na žádost
30.3.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Odpověď na žádost
29.3.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.3 27.3.2017  
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - investiční plány
Odpověď na žádost
3.3.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.2 1.3.2017  
Schválené rozpočtové opatření č.1 1.3.2017  
 Rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou pro rok 2017 1.3.2017  
Schválený rozpočet Obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2017 1.3.2017  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na období 2018 - 2020 1.3.2017  
Veřejná vyhláška č.j. 7149/ENV/17-416/630/17, Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého, vydalo Ministerstvo životního prostředí
Opatření obecné povahy
Sčítací list
15.2.2017 30.4.2017
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 21.04.2017 23:51:02