Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství, č.j. 63920/2019-MZE-16212 10.12.2019  
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2019, č.j. PnJ-1081/2019 9.12.2019 18.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Předměřice nad Jizerou č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha k OZV č. 3/2019
3.12.2019  
Obecně závazná vyhláška obce Předměřice nad Jizerou č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 3.12.2019  
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů 3.12.2019  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na roky 2021-2022 29.11.2019  
 Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na rok 2020 29.11.2019  
Návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou na rok 2020 29.11.2019  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 - 2013 28.11.2019  
Výzva uživatelům hrobových míst, č.j. Pnj-1003/2019 20.11.2019  
Záměr pronájmu pozemku p.č.380/8 v k.ú. Předměřice nad Jizerou 18.11.2019  
Schválené rozpočtové opatření č.11/2019 11.11.2019  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro roky 2020 - 2023 4.11.2019 29.11.2019
ČEPS, a.s., - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků -  vedení přenosné soustavy - odstraňování a okleštění stromoví a porostů 4.11.2019  
Informace dle zákona 106/1999Sb., PnJ-964/2019 16.10.2019  
Schválené rozpočtové opatření č.10/2019 10.10.2019  
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19.9.2019  

Nedostatečně určitě zapsané osoby v KN - neznámý vlastník, č.j. UZSVM/SMB/4892/2019-SMB

Výzva
Informace pro veřejnost
Aktualizovaný seznam
16.9.2019  
Informace dle zákona 106/1999Sb., PnJ830/2019 9.9.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - č.j. 41508/2019-MZE-16212 9.9.2019 31.12.2022
Schválené rozpočtové opatření č.9/2019 3.9.2019  
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Zátka Václav 5.8.2019  
Schválené rozpočtové opatření č.8/2019 30.7.2019  
Schválené rozpočtové opatření č.7/2019 9.7.2019  
Schválené rozpočtové opatření č.6/2019 6.6.2019  
Schválené rozpočtové opatření č.5/2019 3.6.2019  

Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2018
2.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
3. Výkaz zisku a ztráty.pdf
4. Rozvaha.pdf
5. Příloha.pdf
6.Inventarizační zpráva.pdf
7. údaje o projektech partnerství.pdf
8. Údaje o poskytnutých garancích.pdf
9. Výkazy ZŠ a MŠ.pdf
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
11. Vyúčtování dotací.pdf
12. Inventarizační zpráva ZŠ.pdf
 

5.6.2019  
Schválené rozpočtové opatření č.4/2019 15.5.2019  

 Výpočet ceny vodného a stočného - VaK Mladá Boleslav

29.4.2019 31.12.2019
Schválené rozpočtové opatření č.3/2019 10.4.2019  
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212, vydalo Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 3.4.2019 31.12.2022

Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., kácení stromů, žádost + odpověď

18.3.2019 31.12.2019
Schválené rozpočtové opatření č.2/2019 4.3.2019  
Schválené rozpočtové opatření č.1/2019 4.2.2019  
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 8.1.2019 31.12.2019
Rozhodnutí KHS - používání nejakostní pitné vody, Kvalita vody v samostatném vodovodu Kačov 8.1.2019 31.12.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou 2020, 2021, 2022 31.12.2018  
Schválený rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice n/J. pro 2019 31.12.2018  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou pro roky 2020, 2021, 2022. 31.12.2018  
Schválený rozpočet obce Předměřice nad Jizerou na rok 2019 31.12.2018  
Výpočet cen pro vodné 2019 - VaK Mladá Boleslav a.s. 20.12.2018 31.12.2019
Žádost o upozornění veřejnosti - ČEPS, a.s.- odstranění stromoví a porostů
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Mapka
19.9.2018  
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů, vydala obec Předměřice nad Jizerou 22.5.2018  
Výpočet ceny vodného - VaK Mladá Boleslav 3.5.2018  
Výpočet ceny vodného -Stavokomplet spol. s r.o. 3.5.2018  
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků, vydala ČEPS, a.s. 11.12.2017  
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 09.12.2019 20:55:41