Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek č.j. SPU281236/2018/Ze, vydal Krajský pozemkový úřad 18.6.2018 19.7.2018
 Výzva k podání nabídky - Nové víceúčelové hřiště v areálu ZŠ a MŠ, vydala Obec Předměřice nad Jizerou
Přílohy:
1) výzva k podání nabídky.pdf
2) Zadávací dokumentace.pdf
3) Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - stavební práce.docx
4) Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.docx
5) Projekt, tech.zpráva.pdf
6) Oplocení.pdf
7) Půdorys.pdf
8) VV 24x12.xls
Soubory ke stažení ZIP (2,5MB)
 
12.6.2018 28.6.2018

Schválené rozpočtové opatření č.5/2018

7.6.2018  

Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., -GDPR + Odpověď na žádost
1.6.2018 31.12.2018
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů, vydala obec Předměřice nad Jizerou 22.5.2018  
Schválené rozpočtové opatření č.4/2018 9.5.2018  
Výpočet ceny vodného - VaK Mladá Boleslav 3.5.2018  
Výpočet ceny vodného -Stavokomplet spol. s r.o. 3.5.2018  
Výzva podle §65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
Výzva
Informace
Aktualizovaný seznam vlastníků
 
2.5.2018 30.6.2018

Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017,  včetně příloh:

1. Výkazy obce Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017

2. Výkazy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017
3. Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
4. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad JIzerou za rok 2017
5. Účetní závěrka obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017
6. Tabulky, finanční vypořádání dotací za rok 2017

 

27.4.2018  
Schválené rozpočtové opatření č.3/2018 16.4.2018  
Schválené rozpočtové opatření č.2/2018 8.3.2018  
Schválené rozpočtové opatření č.1/2018 8.2.2018 31.12.2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017, vydala obec Předměřice nad Jizerou 24.1.2018 31.12.2018
 
Schválený rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na rok 2018,
vydala obec Předměřice nad Jizerou
2.1.2018  

Schválený střednědobý výhled rozpočtu - Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou pro roky 2019, 2020, vydala obec Předměřice nad Jizerou
2.1.2018  
Schválený rozpočet obce Předměřice nad Jizerou na rok 2018, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 2.1.2018  
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků, vydala ČEPS, a.s. 11.12.2017  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na období 2018 - 2020 1.3.2017  
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 21.06.2018 23:18:49