Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 30.3.2017 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ 20.3.2017 31.3.2017
Nařízení státní veterinární správy, č.j. SVS/2017/028911-S 6.3.2017 31.3.2017
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016, č.j. PnJ-283/2017, vydal OÚ Předměřice nad Jizerou 3.3.2017 4.4.2017
Dražba č.p.79 a pozemku st.104 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, vydal GAVLAS Praha 2.3.2017 11.4.2017
 Rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou pro rok 2017 1.3.2017  
Schválený rozpočet Obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2017 1.3.2017  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na období 2018 - 2020 1.3.2017  
Veřejná vyhláška č.j. 7149/ENV/17-416/630/17, Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého, vydalo Ministerstvo životního prostředí
Opatření obecné povahy
Sčítací list
15.2.2017 30.4.2017
OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 14.12.2016 31.3.2017
Záměr prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě "U Hřiště"
Snímek parcely
Vydal: Obec Předměřice nad Jizerou.
9.9.2011 do odvolání
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 21.03.2017 21:25:24