Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Částka Sbírky zákonů č. 169/2020 20.10.2020  
Mimořádná opatření MDZR a manuál ČLK
Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf

Manual ČLK.jpg
20.10.2020  
Rozhodnutí hejtmanky č. 8/2020 o vykonávání péčee o děti a mládež za nouzového stavu
Informace k usnesení vlády
14.10.2020 31.12.2020
Částka Sbírky zákonů č. 166/2020, obsahující krizová usnesení vlády ze dne 12.10.2020 13.10.2020 31.12.2020
Částka Sbírky zákonů č. 162 obsahující krizová usnesení usnesení vlády vydaných v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2​, která byla přijata na jednání vlády dne 8. 10. 2020. 12.10.2020 31.12.2020
Nařízení KHS č. 8/2020 12.10.2020 31.12.2020
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 12.10.2020  
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020 7.10.2020  
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky – VZ- Chodník podél silnice III. třídy
 
23.9.2020 26.10.2020
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky – VZ- Celoplošná oprava místní komunikace Předměřice nad Jizerou 23.9.2020 26.10.2020

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

 

9.9.2020  
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje - Vyrozumění členů OVK. 5.9.2020 26.10.2020
Výzva a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Celoplošná oprava místní komunikace Předměřice nad Jizerou".
Příloha: Zadávací dokumentace ke stažení ZIP 6MB
4.9.2020 26.10.2020
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise. 3.9.2020 26.10.2020
Výzva - vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků.xlsx
Informace pro veřejnost.docx
31.8.2020 31.12.2020
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 11/1 o výměře cca 46,6m v k.ú. Předměřice nad Jizerou.
Geometrický plán
27.8.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.8/2020 6.8.2020  
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ; '
Příloha č. 1 k č. j. 33784/2020-MZE-16212

Rozdělovník k ČJ: 33784/2020-MZE-16212
3.8.2020 31.12.2022
Řád veřejného pohřebiště obce Předměřice nad Jizerou
 
13.7.2020  
Výzva a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu - "Pořízení nového dopravního automobilu"
datum ukončení lhůty pro podání nabídek : 30.7.2020, 10:00hodin
Příloha:
Priloha_1-Kryci_list.doc
Priloha_2-Cestne_prohlaseni.docx
TP_DA_Předměřice nad Jizerou_SČK.pdf
10.7.2020 26.10.2020
Schválené rozpočtové opatření č.7/2020 8.7.2020  

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 30.6.2020 v 19:00 hodin

22.6.2020 1.7.2020
Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2019
Přílohy:
Finanční vypořádání dotací.pdf
Inventarizační zpráva obce.pdf
Výkazy obce za rok 2019.pdf
Výkazy ZŠ a MŠ.pdf
Zpráva Krajského úřadu - hospodaření obce za rok 2019.pdf

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce pro možnost hlasového přednesu.
17.6.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.6/2020 11.6.2020  
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., č.j. PnJ-383/2020 10.6.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.5/2020 14.5.2020  
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 19.5.2020 12.5.2020 20.5.2020
Kalkulace cen stočného za kalendářní rok 2019 - Stavokomplet spol. s r.o. 4.5.2020 31.12.2020

Kalkulace cen vodného za kalendářní rok 2019 - VaK Mladá Boleslav a.s.

28.4.2020 31.12.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předměřice nad Jizerou za rok 2019 27.4.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.4/2020 8.4.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - č.j. 17110/2020-MZE-16212 - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů.
OOP cj 17110_2020_Priloha c. 1.pdf
Rozdělovník.pdf – PDF, 1 MB

 
6.4.2020 31.12.2022
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020
Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest
Mimořádné-opatření-prodloužení-zákazu-maloobchodního-prodeje
Mimořádné-opatření-prodloužení-nařízení-omezeného-provozu-OVM-a-SO
31.3.2020 26.10.2020
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., č.j. PnJ-157/2020 - Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 26.3.2020  
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.,, č.j. PnJ-226/2020 26.3.2020  
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.,, č.j. PnJ-225/2020 26.3.2020  
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., Odpověď včetně žádosti č.j. PnJ-224/2020 26.3.2020  
Schválené rozpočtové opatření č.3/2020 23.3.2020  
Oznámení o zahájení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. 20.3.2020 26.10.2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020, Nařízení o zákazu pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest od 18:00 dne 18.3.2020 do odvolání platí na území Středočeského kraje. 18.3.2020 26.10.2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 1/2020, Nařízení o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. 18.3.2020 26.10.2020
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - oprava fasády obecního úřadu Předměřice n. Jizerou
Přílohy:
Zadávaci_dokumentace.pdf
TECHNICKÁ ZPRÁVA - OPRAVA FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU.pdf
Příloha_2-položkový rozpočet.xlsx
Priloha_1-Kryci_list.doc
Priloha_3-Cestne_prohlaseni.docx
Priloha_4-Navrh_SoD.docx
Situace.pdf
1..pdf
2..pdf
3..pdf
4..pdf›
5..pdf
6..pdf
7..pdf
8..pdf
9..pdf
10..pdf
11..pdf
12..pdf
 
10.3.2020 26.10.2020
Schválené rozpočtové opatření č.2/2020 28.2.2020  
Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb., žádost + odpověď č.j. Pnj-157/2020 21.2.2020 31.12.2020
Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb., žádost + odpověď č.j. Pnj-156/2020 21.2.2020 31.12.2020
Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb., žádost + odpověď č.j. Pnj-155/2020 21.2.2020 31.12.2020
Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb., žádost + odpověď č.j. Pnj-154/2020 21.2.2020 31.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č.1/2020 7.2.2020  
Výroční zpráva za rok 2019, č.j. PnJ-077/2020 27.1.2020 31.12.2020
Schválený rozpočet obce Předměřice nad Jizerou na rok 2020 10.1.2020  
Schválený rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na rok 2020 10.1.2020  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na roky 2021-2022 10.1.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství, č.j. 63920/2019-MZE-16212 10.12.2019  
Obecně závazná vyhláška obce Předměřice nad Jizerou č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha k OZV č. 3/2019
3.12.2019  
Obecně závazná vyhláška obce Předměřice nad Jizerou č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 3.12.2019  
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů 3.12.2019  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 - 2023 28.11.2019  
Výzva uživatelům hrobových míst, č.j. Pnj-1003/2019 20.11.2019  
ČEPS, a.s., - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků -  vedení přenosné soustavy - odstraňování a okleštění stromoví a porostů 4.11.2019  
Informace dle zákona 106/1999Sb., PnJ-964/2019 16.10.2019  
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19.9.2019 26.10.2020

Nedostatečně určitě zapsané osoby v KN - neznámý vlastník, č.j. UZSVM/SMB/4892/2019-SMB

Výzva
Informace pro veřejnost
Aktualizovaný seznam
16.9.2019  
Informace dle zákona 106/1999Sb., PnJ830/2019 9.9.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - č.j. 41508/2019-MZE-16212 9.9.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212, vydalo Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 3.4.2019 31.12.2022
Žádost o upozornění veřejnosti - ČEPS, a.s.- odstranění stromoví a porostů
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Mapka
19.9.2018 26.10.2020
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů, vydala obec Předměřice nad Jizerou 22.5.2018  
Výpočet ceny vodného - VaK Mladá Boleslav 3.5.2018 26.10.2020
Výpočet ceny vodného -Stavokomplet spol. s r.o. 3.5.2018 26.10.2020
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 21.10.2020 00:20:48