Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 21.2.2019 od 19:00 hod, č.j. PnJ-205/2019 11.2.2019  22.2.2019
Oznámení o vstupu na pozemek 888/25 k.ů. Předměřice nad Jizerou, vydal JETCON spol. s r.o. 7.2.2019 31.3.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, 21.1.2019 od 19:00 hod, č.j. PnJ-046/2019 9.1.2019 22.1.2019
Veřejná zakázka "Zpracování Územního plánu Předměřice nad Jizerou"
Příloha: Předmět plnění veřejné zakázky ze strany pořizovatele
Datum ukončení lhůty pro podání nabídek: 21.1.2019 v 11:30 hod.
8.1.2019 22.1.2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 8.1.2019 31.12.2019
Rozhodnutí KHS - používání nejakostní pitné vody, Kvalita vody v samostatném vodovodu Kačov 8.1.2019 31.12.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Šarlota Marhanová,  č.j. PnJ-040/2019

7.1.2019 23.1.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Aneta Růžičková, č.j. PnJ-037/2019

7.1.2019 23.1.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Roman Růžička, č.j. PnJ-038/2019

7.1.2019 23.1.2019
Schválený rozpočet obce Předměřice nad Jizerou na rok 2019 31.12.2018  
Schválené rozpočtové opatření č.12/2018 31.12.2018  
Schválené rozpočtové opatření č.11/2018 17.12.2018  
Schválené rozpočtové opatření č.10/2018 29.10.2018  
Schválené rozpočtové opatření č.9/2018 16.10.2018  
Žádost o upozornění veřejnosti - ČEPS, a.s.- odstranění stromoví a porostů
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Mapka
19.9.2018  

Schválené rozpočtové opatření č.8/2018

6.9.2018  

Schválené rozpočtové opatření č.7/2018

10.8.2018  

Schválené rozpočtové opatření č.6/2018

24.7.2018  

Schválené rozpočtové opatření č.5/2018

7.6.2018  
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů, vydala obec Předměřice nad Jizerou 22.5.2018  
Schválené rozpočtové opatření č.4/2018 9.5.2018  
Výpočet ceny vodného - VaK Mladá Boleslav 3.5.2018  
Výpočet ceny vodného -Stavokomplet spol. s r.o. 3.5.2018  

Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017,  včetně příloh:

1. Výkazy obce Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017

2. Výkazy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017
3. Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
4. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad JIzerou za rok 2017
5. Účetní závěrka obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017
6. Tabulky, finanční vypořádání dotací za rok 2017

 

27.4.2018  
Schválené rozpočtové opatření č.3/2018 16.4.2018  
Schválené rozpočtové opatření č.2/2018 8.3.2018  
Schválené rozpočtové opatření č.1/2018 8.2.2018  
 
Schválený rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na rok 2018,
vydala obec Předměřice nad Jizerou
2.1.2018  

Schválený střednědobý výhled rozpočtu - Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou pro roky 2019, 2020, vydala obec Předměřice nad Jizerou
2.1.2018  
Schválený rozpočet obce Předměřice nad Jizerou na rok 2018, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 2.1.2018  
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků, vydala ČEPS, a.s. 11.12.2017  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na období 2018 - 2020 1.3.2017  
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 11.02.2019 21:17:08