Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Výběrové řízenína obsazení dvou pracovních míst referent oddělení stavebního úřadu odboru stavebního a rozvoje města MMB, vydal Magistrát města Mladá Boleslav 15.5.2017 2.6.2017
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, dne 25.5.2017 od 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ 15.5.2017  
Schválené rozpočtové opatření č.5 15.5.2017  
Návrh závěrečného účtu obce Předměřice nad Jizerou za rok 2016 včetně příloh:
1) výkazy obce k 31.12.2016 : výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu , výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha účetní závěrky, inventarizační zpráva
2) výkazy PO k 31.12.2016: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, inventarizační zpráva
3) zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
4) účetní závěrka PO za rok 2016
5) účetní závěrka Obce za rok 2016
6) finanční vypořádání za rok 2016 - tabulky
4.5.2017 26.5.2017
Veřejná vyhláška - zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy "Daň z nemovitých věcí na rok 2017" 28.4.2017 29.5.2017
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou 18.4.2017  
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Předměřice nad Jizerou.
zveřejnila Obec Předměřice nad Jizerou
7.4.2017  
Záměr prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě "U Hřiště"
zveřejnila Obec Předměřice nad Jizerou
7.4.2017  
Schválené rozpočtové opatření č.4 6.4.2017  
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - odpadové hospodářství
Odpověď na žádost
30.3.2017 31.12.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Odpověď na žádost
29.3.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.3 27.3.2017  
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - investiční plány
Odpověď na žádost
3.3.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č.2 1.3.2017  
Schválené rozpočtové opatření č.1 1.3.2017  
 Rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou pro rok 2017 1.3.2017  
Schválený rozpočet Obce Předměřice nad Jizerou pro rok 2017 1.3.2017  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předměřice nad Jizerou na období 2018 - 2020 1.3.2017  
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 15.05.2017 20:48:09