Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb., žádost + odpověď č.j. Pnj-157/2020 21.2.2020 31.12.2020
Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb., žádost + odpověď č.j. Pnj-156/2020 21.2.2020 31.12.2020
Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb., žádost + odpověď č.j. Pnj-155/2020 21.2.2020 31.12.2020
Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb., žádost + odpověď č.j. Pnj-154/2020 21.2.2020 31.12.2020
Výroční zpráva za rok 2019, č.j. PnJ-077/2020 27.1.2020 31.12.2020
Veřejná vyhláška - Návrh Územního plánu Předměřice nad Jizerou, č.j. PnJ-048/2020
Odůvodnění pro společné jednání, textová část.pdf
pred_výrok_SJ.pdf – P
N1_výkres základního členění území.pdf
N2_hlavní výkres.pdf
N3_výkres VPS+VPO.pdf
O1_koordinační výkres.pdf
O2_výkres širších vztahů.pdf
O3_výkres předpokl. záborů PF.pdf

 
17.1.2020 6.3.2020
Schválený rozpočet obce Předměřice nad Jizerou na rok 2020 10.1.2020  
Schválený rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na rok 2020 10.1.2020  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na roky 2021-2022 10.1.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství, č.j. 63920/2019-MZE-16212 10.12.2019  
Obecně závazná vyhláška obce Předměřice nad Jizerou č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha k OZV č. 3/2019
3.12.2019  
Obecně závazná vyhláška obce Předměřice nad Jizerou č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 3.12.2019  
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů 3.12.2019  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 - 2023 28.11.2019  
Výzva uživatelům hrobových míst, č.j. Pnj-1003/2019 20.11.2019  
ČEPS, a.s., - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků -  vedení přenosné soustavy - odstraňování a okleštění stromoví a porostů 4.11.2019  
Informace dle zákona 106/1999Sb., PnJ-964/2019 16.10.2019  
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19.9.2019  

Nedostatečně určitě zapsané osoby v KN - neznámý vlastník, č.j. UZSVM/SMB/4892/2019-SMB

Výzva
Informace pro veřejnost
Aktualizovaný seznam
16.9.2019  
Informace dle zákona 106/1999Sb., PnJ830/2019 9.9.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - č.j. 41508/2019-MZE-16212 9.9.2019 31.12.2022

Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2018
2.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
3. Výkaz zisku a ztráty.pdf
4. Rozvaha.pdf
5. Příloha.pdf
6.Inventarizační zpráva.pdf
7. údaje o projektech partnerství.pdf
8. Údaje o poskytnutých garancích.pdf
9. Výkazy ZŠ a MŠ.pdf
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
11. Vyúčtování dotací.pdf
12. Inventarizační zpráva ZŠ.pdf
 

5.6.2019  
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212, vydalo Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 3.4.2019 31.12.2022
Žádost o upozornění veřejnosti - ČEPS, a.s.- odstranění stromoví a porostů
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Mapka
19.9.2018  
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů, vydala obec Předměřice nad Jizerou 22.5.2018  
Výpočet ceny vodného - VaK Mladá Boleslav 3.5.2018  
Výpočet ceny vodného -Stavokomplet spol. s r.o. 3.5.2018  
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků, vydala ČEPS, a.s. 11.12.2017  
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 23.02.2020 20:25:10