Sbor pro občanské záležitosti při OÚ  v Předměřicích nad Jizerou
   
thn00005.jpg 15.11.2008
Sbor pro občanské záležitosti při OÚ v Předměřicích nad Jizerou přivítal do života nové občánky naší obce - Julinku Šimůnkovou a Adámka  Švorce.  Dětem a rodičům přejeme hodně zdraví a štěstí.
thn00009.jpg 15.11.2008
Sbor pro občanské záležitosti v letošním roce oslavil již 50 let od svého vzniku. U této příležitosti zástupci obce poděkovali dlouholetým členkám za činnost ve sboru.
thn00011.jpg 11.10.2008
Setkání šedesátiletých (ročníku 1948)
Setkání se zúčastnili i bývalí žáci Obecné školy v Předměřicích nad Jizerou a ostatní občané naší obce.
   
   
 Z historie SPOZ v Předměřicích n.J.
 
První zápis v pamětní knize sboru pochází z 11. května 1958, kdy bylo přivítáno do života společně 5 dětí. Sbor pracuje s menšími přestávkami až do současnosti. Vyhledává nové formy práce, organizuje vítání dětí do života, přivítání malých školáčků do první třídy, gratulace při jubilejních oslavách občanů, zlaté svatby v zasedací místnosti i v kruhu rodiny, provádění slavnostních zápisů stříbrných svateb, každoroční setkání 60-ti letých občanů a bývalých žáků školy apod. Tyto akce jsou kladně hodnoceny. Sbor financuje obecní úřad.

dle Hany Pavlovové

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 11.09.2011 16:47:24