Samospráva obce Předměřice nad Jizerou
 
Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
 
Zastupitelstvo obce: Florian Klement Ing.
Dohnalová Věra
Haspeklo Jaroslav
Máslíková Blažena Ing.
Honzík Roman Mgr.
Ježek Martin
Volf Petr
Benčeková Věra
Pavlík Michal

 
 Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích:
Starosta obce: Ing. Klement Florian, tel. 603 268 520
Místostarostka obce: Věra Dohnalová, tel. 737 141 571
Výbory:  
  Finanční výbor: předseda:  Ing. Blažena Máslíková
  Kontrolní výbor: předseda:  Mgr. Roman Honzík
   
 
 
 Informace
 
 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 20.11.2018 20:27:50