Samospráva obce Předměřice nad Jizerou
 
Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
 
Zastupitelstvo obce: Florian Klement Ing.
Bláha Miroslav
Šimůnek Čestmír Ing.
Roudnický Luboš
Krátký Václav
Haspeklo Jaroslav
Benčeková Věra
Honzík Roman Mgr.
Dohnalová Věra

 
 Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích:
Starosta obce: Ing. Klement Florian
Místostarosta obce: Miroslav Bláha
Výbory:  
  Finanční výbor: předseda:  Ing. Čestmír Šimůnek, tel. 724 607 223 
členové:    Luboš Roudnický, Václav Kohout
  Kontrolní výbor: předseda:  Václav Krátký
členové:    Václav Štenc, Jaroslav Haspeklo
   
 
 
 Informace
 
 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 09.11.2014 23:56:02