Rozpočet obce a výkazy za uplynulý rok
 
rok příjmy v Kč výdaje v Kč
2019 13.100.000,00
15 800 000,0
28.900.000,0
2018 14.200.000,00
10.200.000,00
24.400.000,00
2017 12.274.000,00
6.390.000,00
18.664.000,00
2016 9.155.000,00
1.700.000,00
10.855.000,00
2015 9.080.100
   500.000
9.580.100
2014 8 026 400 9 676 400
2013    
2012 8 218 000 12 218 000
2011 6.503.000 11.503.000
2010  6.532.000 10.302.000

2009

7.274.100

6.584.100

2008
6.691.000 6.691.000

2007
6 045 100 5 415 100

200
6
5 613 800 5 023 800

200
5
5 003 000 3 943 000

2004
6 329 300 9 772 300

2003
7.000.280 7.952.587

2002
4.465.760 4.381.260

2001
4.023.380 3.491.230
 

Podrobné informace lze získat v úředních hodinách
na Obecním úřadě v Předměřicích nad Jizerou.

 
 Dokumenty
 

 

 

 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 19.12.2019 08:45:22