Pověřené úřady pro obec Předměřice nad Jizerou
 

obec s rozšířenou působností (ORP): Mladá Boleslav

obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Benátky nad Jizerou

Správní úřady s působností pro obec Předměřice nad Jizerou:
Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
Agentura pro zemědělství a venkov Mladá Boleslav
Celní úřad Mladá Boleslav
Celní ředitelství Praha
Czech POINT - Městský úřad Benátky nad Jizerou
Czech POINT - Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
Exekutorský úřad Mladá Boleslav - Mgr. Martin Slavata, soudní exekutor
Finanční úřad v Mladé Boleslavi
Finanční ředitelství v Praze
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Mladá Boleslav
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Mladá Boleslav
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
Krajské státní zastupitelství v Praze
Krajské vojenské velitelství Praha
Krajský soud v Praze
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor sociálních věcí
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad

Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor dopravně-správních agend
Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor školství
Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor životního prostředí
Magistrát města Mladá Boleslav - Správní odbor
Magistrát města Mladá Boleslav - Živnostenský úřad

Městský úřad Benátky nad Jizerou
Městský úřad Benátky nad Jizerou - Matrika
Městský úřad Benátky nad Jizerou - Stavební úřad

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
Notářská komora v Praze
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Oblastní inspektorát ČIŽP Praha
Obvodní báňský úřad v Kladně
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Okresní státní zastupitelství Mladá Boleslav
OSSZ Mladá Boleslav
Pozemkový fond ČR - Krajské pracoviště pro Středočeský kraj
Pozemkový fond ČR - Odloučené pracoviště Mladá Boleslav
Pozemkový úřad Mladá Boleslav
Statutární město Kladno - Odbor správní
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Středočeský kraj
Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Státní plavební správa - pobočka Praha
Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
Technická inspekce - pobočka Praha
ÚZIS-Regionální pracoviště Praha
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav - SSP Benátky nad Jizerou
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav - SSP
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav
Vrchní soud v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
Český hydrometeorologický ústav - pobočka Praha
Český statistický úřad Hl.m. Praha
Český statistický úřad Středočeský kraj (sídlo Praha)
 
 
 
 


 
 Rychlé odkazy
  

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 10.07.2013 23:22:21