Podpořené projekty obce Předměřice nad Jizerou
 
PODPOŘENÉ  PROJEKTY  V ROCE  2020

PROJEKT „Bezpečná doprava Předměřice nad Jizerou“

Na projekt „Bezpečná doprava Předměřice nad Jizerou“ byla poskytnuta finanční podpora z EU.
Předmětem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010597 je vybudování bezbariérových chodníků v obci Předměřice nad Jizerou a tím zajištění bezpečnosti dopravy v obci. Bezbariérové chodníky pak umožní bezpečný pohyb pohyb i osobám se sníženou schopností pohyblivosti a rovněž tak i osobám se sníženou schopností orientace.
 
 

 PODPOŘENÉ  PROJEKTY  V ROCE  2015

Nový zametací stroj pořízený z dotace Operačního programu Životního prostředí v rámci projektu "Snížení prašnosti v obci Předměřice nad Jizerou"

 

 AKCE  ROKU  2011

Název akce

Předměřice nad Jizerou – splašková kanalizace a ČOV

Realizace projektu

4/2011- 1/2013

Poskytovatel podpory

SFŽP ČR

Celkové výdaje na projekt

94.804.938,--

Podpora – příspěvek z ERDF/FS

68.440.158,--

Spolufinancování ze zdrojů SR

  4.025 892,--

Zdroje žadatele na realizaci projektu celkem

22.338.887,--

 

PODPOŘENÉ  PROJEKTY  V ROCE  2010

Název akce

Hasiči – školení a plovoucí čerpadlo

Podporu poskytl

Středočeský kraj

Celkové náklady

38.260,--

Získaná dotace

14.860,--

Vlastní náklady

23.400,--

 

Název akce

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Podporu poskytl

Středočeský kraj

Celkové náklady

3.585,--

Získaná dotace

3.585,--

Vlastní náklady

       0,--

 

Název akce

Dálkařský sektor pro děti ZŠ a MŠ v Předměřicích nad Jizerou

Podporu poskytl

Ministerstvo pro místní rozvoj– Program obnovy venkova

Celkové náklady

164.628,--

Získaná dotace

114.000,--

Vlastní náklady

  50.628,--

Slavnostní otevření sektoru pro skok do dálky
ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE
 

 PODPOŘENÉ  PROJEKTY  V ROCE  2009

Název akce

Pomník „Pohřeb v Karpatech“ v Předměřicích n/J. – zhotovení pamětní desky se jmény občanů padlých v I.sv.válce

Podporu poskytl

Středočeský kraj – Obnova drobných památek

Celkové náklady

  66.997,--

Získaná dotace

  35.000,--

Vlastní náklady

  31.997,--

 

Název akce

CZECH POINT

Podporu poskytl

Vybaveno z prostředků IOP za podpory Evropské Unie a Centra regionálního rozvoje

Celkové náklady

23.239,50,--

Získaná dotace

19.753,--

Vlastní náklady

  3.486,50

 

 PODPOŘENÉ  PROJEKTY  V ROCE  2008

Název akce

Výměna oken na budově obecního úřadu

Podporu poskytl

Středočeský kraj – Program obnovy venkova

Celkové náklady

189.001,--

Získaná dotace

  94.470,--

Vlastní náklady

  94.531,--

 

Název akce

 Obnova na zajištění lesních porostů

Podporu poskytl

Středočeský kraj

Celkové náklady

60.600,--

Získaná dotace

52.200,--

Vlastní náklady

  8.400,--

 

Název akce

Rekonstrukce  objektu školy na víceúčelový objekt č.p.50- splácení úroků z úvěru

Podporu poskytl

Středočeský kraj – Program obnovy venkova

Celkové náklady

90.102,40

Získaná dotace

41.540,--

Vlastní náklady

48.562,40

 

Název akce

CZECH POINT

Podporu poskytl

Ministerstvo vnitra

Celkové náklady

52.000,--

Získaná dotace

52.000,--

Vlastní náklady

         0,--

 

Název akce

Altánek pro děti na školní zahradě

Podporu poskytl

Ministerstvo pro místní rozvoj– Program obnovy venkova

Celkové náklady

162.000,--

Získaná dotace

113.000,--

Vlastní náklady

  49.000,--

Slavnostní otevření altánku na školní zahradě.
 

 PODPOŘENÉ  PROJEKTY  V ROCE  2007

Název akce

Máme si kde hrát? Prolézačky, houpačky a kolotoč na školní zahradě

Podporu poskytl

Ministerstvo pro místní rozvoj – program obnovy venkova

Celkové náklady

132.644,--

Získaná dotace

  91.000,--

Vlastní náklady

  41.644,--

 

Název akce

Oprava chodníku k prodejně

Podporu poskytl

Středočeský kraj – Program obnovy venkova

Celkové náklady

  348.342,70

Získaná dotace

  121.000,--

Vlastní náklady

  227.342,70

 

Název akce

Rekonstrukce  objektu školy na víceúčelový objekt č.p.50- splácení úroků z úvěru

Podporu poskytl

Středočeský kraj – Program obnovy venkova

Celkové náklady

121.526,40

Získaná dotace

  85.000,--

Vlastní náklady

  36.526,40

 

PODPOŘENÉ  PROJEKTY  V ROCE  2006

Název akce

Rekonstrukce  objektu školy na víceúčelový objekt č.p.50- splácení úroků z úvěru

Podporu poskytl

Středočeský kraj – Program obnovy venkova

Celkové náklady

151.650,60

Získaná dotace

106.000,--

Vlastní náklady

  45.650,60

 

Název akce

Oprava požární nádrže

Podporu poskytl

Ministerstvo financí –Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

Celkové náklady

207.513,--

Získaná dotace

200.000,--

Vlastní náklady

    7.513,--

 

Název akce

Zařízení na úpravu vody pro základní a mateřskou školu

Podporu poskytl

Středočeský kraj – Program obnovy venkova

Celkové náklady

164.202,--

Získaná dotace

  67.000,--

Vlastní náklady

  97.202,--

 

PODPOŘENÉ  PROJEKTY  V ROCE  2005

Název akce

Rekonstrukce sportovního areálu –úprava terénu a instalace dětských prolézaček

Podporu poskytl

Středočeský kraj – Program obnovy venkova

Celkové náklady

100.300,--

Získaná dotace

  50.000,--

Vlastní náklady

  50.300,--

 

Název akce

Obnova fasády na hasičské zbrojnici

Podporu poskytl

Středočeský kraj – Program obnovy venkova

Celkové náklady

132.200,--

Získaná dotace

  65.000,--

Vlastní náklady

  67.200,--

 

Název akce

Obnova místních komunikací

Podporu poskytl

Středočeský kraj – Program obnovy venkova

Celkové náklady

138.635,--

Získaná dotace

  41.000,--

Vlastní náklady

  97.635,--

 
 Medializace projektu
 

 


 


 


Ministerstvo financí –Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

 

 

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 20.01.2020 21:38:41