Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
 


budova obecního úřadu

Kontakty

e-mail info@predmericenadjizerou.cz
telefon 326 313 525, 326 313 608
mobil 724 072 606 (krizová řízení)
IDDS va4bx7b
 

 Úřední hodiny podatelny

pondělí 7.00 - 11.30   12.30 - 17.00
středa 7.00 - 11.30   12.30 - 15.30
 
Adresa úřadu Obecní úřad,  Předměřice nad Jizerou 132,
294 74 Předměřice nad Jizerou
Telefonní číslo: 326 313 525, 326 313 608
Mobil pro krizové situace: 724 072 606 (krizová řízení)
Číslo faxu: 326 313 525
Číslo datové schránky:  
E-mail: info@predmericenadjizerou.cz
Adresa webu: http://www.predmericenadjizerou.cz
Číslo účtu pro případné platby: 6425181/0100  Komerční banka Ml. Boleslav
IČ:  00238473
 
 Úřední hodiny a kontakty:
Starosta obce: Ing. Klement Florian
  úřední hodiny pondělí 15.00 - 17.00, v ostatní dny po předešlé dohodě
  e-mail: info@predmericenadjizerou.cz
  telefon: 326 313 608
  mobil: 603 268 520
Místostarostka obce: Věra Dohnalová
  úřední hodiny pondělí 15.00 - 17.00, v ostatní dny po předešlé dohodě
  e-mail: info@predmericenadjizerou.cz
  telefon: 326 313 608
  mobil: 737 141 571
Hospodářka/účetní obce: Hana Bláhová
  úřední hodiny pondělí  7.00 - 11.30   12.30 - 17.00
středa   7.00 - 11.30   12.30 - 15.30
  e-mail: info@predmericenadjizerou.cz
  telefon: 326 313 525
  fax: 326 313 525
 
 Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích:
Starosta obce: Ing. Klement Florian
Místostarostka obce: Věra Dohnalová
Výbory:  
  Finanční výbor: předseda:  Ing. Blažena Máslíková
  Kontrolní výbor: předseda:  Mgr. Roman Honzík
   
Hospodářka/účetní obce: Hana Bláhová
Kronikář obce: Jitka Volfová, Předměřice nad Jizerou č.p.265
 Agendy obecního úřadu:
Na úřadě obce Předměřice nad Jizerou můžete vyřídit na kontaktním místě Czech POINT:
 • výpis z katastru nemovitostí
 • ověřené výstupy z katastru nemovitostí
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z bodového registru řidičů
 • výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
 • přijetí podání podle živnostenského zákona
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových

Dále:

 • poplatky za pronájem hrobového místa
 • nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • návrhy na vyhlášení místního referenda
 • oznámení o konání veřejně přístupných akcí
 • přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • žádosti k instalování kamerového systému
 • žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
 • poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
 • poplatky za užívání veřejného prostranství
 • poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • poplatky ze psů
 • žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
 
 Informace
 

Kontaktní místo Czech POINT na Obecním úřadě v Předměřicích nad Jizerou

 
  Místní poplatky  
Místní poplatky 2016
Poplatky za svoz odpadů
650,- Kč/osoba s trvalým pobytem v obci/rok,
650,- Kč/rekreační objekt v k.ú. Předměřice nad Jizerou/rok,

Poplatek ze psů 70,- Kč/ za 1 psa

Poplatky ze psů a za odpad jsou splatné do 31.3.2016.
Poplatky můžete hradit v hotovosti na obecním úřadu v Předměřicích nad Jizerou v úředních hodinách nebo převodem na účet obce
u KB Mladá Boleslav číslo účtu: 6425181 / 0100 variabilní symbol: 
Obec Předměřice nad Jizerou – 2015111+číslo popisné 

Část obce Kačov -2015222+číslo popisné 
Příklad V.S.: Dům č.p.999 v obci Kačov: 2015222999

 

 
 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 20.11.2018 20:26:41