Mateřská škola
ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM
MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDMĚŘICÍCH n/J

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ
OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM
 
OBSAH

1. Identifikační údaje
2. Charakteristika školy
3. Podmínky vzdělávání
5. Organizace vzdělávání – přijímání dětí
6. Vnitřní řád školy
7. Školní řád
8. Organizace dne v MŠ
9. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
10. Charakteristika vzdělávacího programu
11. Září – Já a moje okolí
13. Říjen – Já a podzim
14. Listopad – Já a podzimní čarování
15. Prosinec – Já a nejkrásnější svátky roku
16. Leden – Já člověk
17. Únor – Já a zima
19. Březen – Já a svět kolem mě
21. Duben – Já a probouzející se příroda
23. Květen – Já a jarní doprava
25. Červen – Já a léto
28. Plán evaluace
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Základní škola a mateřská škola, Předměřice n/J 143, 29474, telefon 323 313 107
Zřizovatel – obecní úřad, telefon 326 313 525
Ředitel – Mgr. Jiří Horák, telefon 326 313 391
Vedoucí učitelka – Marie Landová
 
 
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola byla otevřena l. září 1994 v prostorách bývalého bytu v základní škole. Budova se nachází na vesnici uprostřed zahrady poskytuje dětem vhodné prostředí a sportovní využití během celého dne. MŠ je jednotřídní a v současné době má stanovenu kapacitu 23 dětí. V roce 2004 byla školka sloučena se školou základní a stala se její součástí. Novým ředitelem byl jmenován Mgr Jiří Horák a vedoucí učitelkou p. Marie Landová.
Do školy jsou přijímány děti od tří let a jsou nejenom z Předměřic, ale i z Tuřic, Sobětuch a Kochánek. Škola je moderně vybavena a průběžně se dovybavuje a obnovuje. Součástí školy je i výdejna jídla. Obědy se dováží ze školní kuchyně v Brodcích a svačiny se připravují přímo v MŠ.
Ke škole patří i zahrada, která je poměrně rozlehlá a je využívána i dětmi ze základní školy. MŠ má k dispozici na zahradě pískoviště, houpačky, skluzavku a hřiště. Po obdržení dotací od státu na podzim r. 2008 byla, za pomocí rodičů, zahrada dovybavena dětskými prolézačkami, kolotočem a různými druhy houpaček. S další získané dotace jsme si pořídili zahradní altán, který bude sloužit všem dětem i ze základní školy. Zahrada, tak bude moc být užívána i za nepříznivého počasí.
Tím, že se mateřská škola stala součástí základní školy ještě více se prohloubila spolupráce s našimi staršími kamarády. Vzájemné návštěvy jsou pravidelné a samozřejmé i vzájemné účasti na pořádaných akcích.
Spolupráce s rodiči probíhá při každodenním styku, při schůzkách i různých oslavách v MŠ. Rodiče se také mohou podílet na každodenní práci, na akcích pořádaných školou, ale i na tvorbě plánů a mohou uplatňovat své názory a nápady
 
 
ORGANIZACE DNE V MŠ


- 6.15 hod příchod dětí do školky, ranní hry, individuální péče, jazykové chvilky
- 8.00 hod ranní pohybové cvičení
- hygiena, svačina, příprava na zájmovou činnost
- zájmová činnost dětí
- 9.30 hod příprava na pobyt venku, pobyt venku
- 11.30 hod hygiena, oběd
- 12.15 hod hygiena, odpočinek, náhradní program pro děti které nespí
- hygiena, odpolední svačina
- 14.30 hod odpolední zájmové činnosti, hry dle zájmu dětí ve třídě, venku


Tento režim je pouze orientační. Činnosti a jejich rozvržení se plně podřizuje potřebám dětí a situaci v té době.
 
 
CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU


Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
Při sestavování vlastního vzdělávacího programu jsme vycházeli z Rámcového programu předškolního vzdělávání, ale i z polohy školy – vesnická mateřská škola. Nabízíme standardní péči o všechny děti naší školy /sportovní a kulturní akce, akce pro děti a rodiče, výlety/. Ve vzdělání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti – zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Velký důraz klademe také na spolupráci s rodiči.Našimi cíli je:
- seznamovat děti s přírodou a přírodními jevy, navazovat na jejich poznatky a znalosti z oblasti zemědělství, práce na poli, zahradách a tyto znalosti dětem upřesňovat a rozšiřovat
- vnímat okolní svět všemi smysly /teoretické i praktické poznávání/
- ekologie – ochrana přírody, prakticky prováděna ve svém okolí
- mravní základ u dětí – vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi = vlastnosti, které by každé dítě mělo mít, aby mohlo plně přijímat všechny informace a podněty z okolního světa
 
CELÝ DOKUMENT:
ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM - JÁ A SVĚT KOLEM MĚ - OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM
 

 Základní informace

 
adresa školy Mateřská škola
Předměřice nad Jizerou 143  294 74 Předměřice n. J.
telefon 326 313 107
provozní doba zařízení 6,15  - 15,45 hodin
počet tříd / počet dětí jednotřídní, kapacita 23 dětí ve věku 3 - 7 let
pedagogičtí zaměstnanci učitelka: Marie Landová
učitelka: Ivana Bernardová
provozní zaměstnancí úklid: Dagmar Pecková
právní forma příspěvková organizace,
IČ 71000062
zřizovatel  Obec Předměřice nad Jizerou
Název školy Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad Jizerou

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 13.09.2011 00:09:57