Informace pro občany
4.4.2019
Přehled nejdůležitějších informací o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů
naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx, v části „Služby pro veřejnost“ – „Osobní doklady“.

Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel
jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx, v části „Služby pro veřejnost“ – „Rady a služby“ – „Občan na úřadě“.

 
20.4.2016
Cestování s dětmi do zahraničí
informace MVČR podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016.
 
1.4.2016
Likvidace bioodpadů v obci Předměřice nad Jizerou

Kontejnery na bioodpad jsou od 30. 3. 2016 určeny pro veškerý bioodpad (tráva, listí, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, drobné větvičky stromů, piliny, hlína z květináčů, ...)
V případě dotazů, kontaktujte OÚ v pracovních dnech na tel. 326313525, 724072606.

 

2.2.2016
Možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám
 
Správa základních registrů a MV ČR
Co má dělat občan, když si mění adresu trvalého pobytu? V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa.

 

28.4.2014
Evidence pálení prostřednictvím internetu
Užitečné rady před pálením nejen čarodějnic, evidence pálení"
http://www.hzscr.cz/clanek/uzitecne-rady-pred-palenim-nejen-carodejnic.aspx

Služba, kterou poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje od dubna 2009 pro veřejnost – evidence pálení prostřednictvím internetu (http://hzssk.webrex.cz/).
 

6.3.2013
KANALIZACE - PLATBA STOČNÉHO

Upozornění:

1. Majitelé nepřipojených nemovitostí na kanalizační řad jsou povinni předkládat čtvrtletně od 1.1.2013 (vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.) na OÚ doklad o likvidaci tekutého odpadu z jímek. Pokud takto neučiní, je obec povinna toto oznámit vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Mladá Boleslav.

2. Jelikož bylo zjištěno, že někteří majitelé nemovitostí i přes vyslovený zákaz, napojili na splaškovou kanalizaci i dešťovou vodu, bude OÚ provádět namátkové kontroly. V případě potvrzení napojení dešťových vod do splaškové kanalizace hrozí majitelům nemovitostí pokuta ve výši 10.000,--Kč.
 
19.10.2011
Povodňový plán obce Předměřice nad Jizerou
Povodňový informační systém - Digitální povodňové plány ORP Mladá Boleslav
 

RECYKLOVÁNÍ NENÍ HLOUPOST
Naše škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ, který dětem ukazuje, že recyklovat není hloupost. Jednak jsme dostali do školy sběrné nádoby na baterie a drobná elektrozařízení, které budeme v průběhu roku plnit a za plné nádoby nám budou připsány body . K tomu děti zhruba jednou za měsíc plní zadané úkoly za které se také připisují body. Za nasbírané body si můžeme vybrat odměny.
Projekt je zdarma a my budeme moc rádi, když nám nějakou vysloužilou baterií nebo elektrozařízením pomůžete ve sbírání bodů. Nádoby na baterie budou umístěny i v budově obecního úřadu a seznam všeho co do nádob patří najdete na vývěsce OÚ.   Základní škola

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
PŘIPOJME SE VŠICHNI K TÉTO AKCI.
POMŮŽETE TÍM NEJEN NAŠIM DĚTEM, ALE I ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.
Obecní úřad

 
 Zajímavé odkazy z okolí
 

Zámek Bon Repos

 
 
 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 04.04.2019 22:14:06