10.12.2014
UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad v Předměřicích nad Jizerou bude od 19.12.2014 do 2.1.2015 uzavřen.
V případě nutnosti kontaktujte telefonicky starostu nebo místostarostu.
18.12.2014
UPOZORNĚNÍ
27.12.2014 a 3.1.2015 bude uzavřen sběrný dvůr v Předměřicích nad Jizerou.
 

18.12.2014
Místní poplatky 2015

Poplatky za svoz odpadů

650,- Kč/osoba s trvalým pobytem v obci/rok, 
650,- Kč/rekreační objekt v k.ú. Předměřice nad Jizerou/rok, 
Poplatek ze psů 
70,- Kč/ za 1 psa 

Poplatky ze psů a za odpad jsou splatné do 31.3.2015. 

Poplatky můžete hradit v hotovosti na obecním úřadu v Předměřicích nad Jizerou 
o úředních hodinách: pondělí od 7.00 – 11.30 12.30 - 17.00 středa od 7.00 – 11.30 12.30 – 15.30 (v ostatní dny pouze po předešlé dohodě) 
nebo převodem na účet u KB Mladá Boleslav číslo účtu: 6425181 / 0100 variabilní symbol: 
Obec Předměřice nad Jizerou – 2015111+číslo popisné 

Část obce Kačov -2015222+číslo popisné 
Příklad V.S.: Dům č.p.999 v obci Kačov: 2015222999
 

● 18.12.2014
Diakonie Broumov - poděkování občanům
8.12.2014
Fotogalerie:
Vítání občánků 2014
Sraz šedesátiletých
6.12.2014
Fotogalerie:
Vánoční strom 2014
25.11.2014
Prodej vánočních stromků v HÁJOVNĚ OKROUHLÍK Benátky nad Jizerou
1 cm / 1,-- Kč - prodej do vyprodání zásob
DENNĚ od 29. listopadu do 22. prosince 2014 v době od 9:00 do 16:00
Informace: Karel Bendl, 607 186 286 / 326 362 012
Dále nabízí prodej palivového dřeva, včetně řezání, štípání a dopravy!
25.11.2014
OBEC PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU POŘÁDÁ
VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JAKUBA VĚTŠÍHO
V SOBOTU 27. PROSINCE 2014 OD 16 HODIN
Na programu: Slavné pastorely a skladby s vánoční atmosférou, Vstupné 100,--Kč.
 
25.11.2014
Vánoční výstava dřevěných mechanických hraček s názvem AUTOMATA
v Muzeu Mladoboleslavka - Muzeum Benátky od 27.11.2014 do 9.1.2015.
 
11.11.2014
Fotogalerie:
Dýňová strašidýlka a lampiónový průvod 2014
Nové dětské hřiště na dolní návsi - fotodokumentace stavby
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
30. listopadu 2014 od 16:00hod

 
Výpis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou
 
27.10.2014
INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 6.11.2014 od 19:00 hodin
15.10.2014
Obecní úřad, Základní škola a mateřská škola v Předměřicích nad Jizerou
Vás srdečně zvou na
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD OBCÍ SPOJENÝ S PROHLÍDKOU STRAŠIDÝLEK Z DÝNÍ,
KTERÉ JSTE VYPĚSTOVALI A NAZDOBILI
Sraz účastníků : ve čtvrtek 23.října 2014 v 18.00 hodin u školy
Program: průvod obcí s lampióny a prohlídka strašidýlek z dýní
Nejhezčí nazdobené dýně budou vyhodnoceny při slavnostním rozsvícení vánočního stromečku 30.listopadu 2014.
Přijďte se pobavit
15.10.2014
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD – STRAŠIDÝLKA Z DÝNÍ
Termín: čtvrtek 23.října 2014 od 18.00 hodin

Vzhledem k tomu, že se blíží termín uspořádání lampiónového průvodu v naší obci, žádáme všechny, kteří se chtějí pochlubit vypěstovanými a nazdobenými dýněmi před svými domy, aby nás informovali nejpozději do 22.10.2014, a to buď osobně na OÚ, telefonicky na čísle 326 313 525, nebo kontaktovali MŠ a ZŠ (tuto informaci potřebujeme z důvodu naplánování trasy lampiónového průvodu).
Pokud patříte mezi ty, kteří dýně vypěstovali, ale nebydlíte v naší obci, můžete své výtvory prezentovat na dvoře školy.
Ti, kterým se nechce do zdobení, mohou své výpěstky odevzdat do školy a školky (nejpozději 20.10.2014). Děti dýně nazdobí a rozmístí po areálu školy.
Připomínáme všem, aby si včas obstarali lampióny. Na Vás i vaše výtvory a lampióny se těší Obecní úřad.
 
11.10.2014
Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10.10. - 11.10.2014

Výsledky - zdroj: http://www.volby.cz
8.10.2014
Správa základních registrů a MV ČR

Co má dělat občan, když si mění adresu trvalého pobytu? V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa.
  1.10.2014
Drakiáda - 11.10.2014 od 13:00 hodin

Místo konání za hasičskou zbrojnicí.
30.9.2014
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
22.9.2014
Výstava historických traktorů Svoboda
V neděli 28. září pořádáme největší setkání a výstavu traktorů této firmy od roku 1948 a to v rámci Svatováclavské jízdy historických vozidel v Mladé Boleslavi.
 
17.9.2014
Pozvánka na BENEFIČNÍ KONCERT PRO SPOKOJENÝ DOMOV
V sobotu 10. října 2014 v Městském divadle Mnichovo Hradiště

 
10.9.2014
TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA

S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů - aktuální informace.
NOVÉ SPOJE OD  31. SRPNA 2014
9.9.2014
Rozpis zápasů SK Jizera - podzim 2014
3.9.2014
VIII. ROČNÍCH POCHODU PŘÍRODOU 13. ZÁŘÍ 2014
Pořádá SK Jizera, oddíl žen.
Sraz na fotbalovém hřišti ve 13,30 hodin, vyrážíme 14,00 hodin, cíl hájovna Okrouhlík
2.9.2014
Fotogalerie:
První školní den - 1.9.2014
28.8.2014
Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
K 20. výročí Mateřské školy Předměřice nad Jizerou  se dne 6. září 2014 od 10,00 do 13,00 hodin se koná Den otevřených dveří.
  24.7.2014
Polabské variace 2014
14. 9. 2014 Autobusový výlet „Zámecká divadla“
21. 9. 2014 Romeo a Julie, opulentně sousedská úprava slavné tragédie
13. 11. 2014 Improvizace Studia Ypsilon „Pánská šatna“
 
22.7.2014
KANALIZACE - DŮLEŽITÉ INFORMACE
Nepřetržitá pohotovostní služba kanalizace: tel. 724 311 153
Provozovatelem kanalizace v obci Předměřice nad Jizerou je firma
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
odštěpný závod Vodovody a kanalizace Královická 251 250 01 Zápy

Kontaktní spojení:
Zákaznický e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
Internetové stránky: www.stavokomplet.cz
Nepřetržitá pohotovostní služba kanalizace tel. 724 311 153
Zákaznické centrum Brandýs n. L. tel. 326 905 379

 
21.7.2014
SK JIZERA PŘEDMĚŘICE n.J. POŘÁDÁ POUŤOVÝ FOTBALOVÝ VÍKEND
Sobota 26.7.2014:
18:00 stará garda SK Jizera – FK Bylany
Neděle 27.7.2014: 17:00muži SK Jizera – FK Brandýs
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
Vstupné dobrovolné
5.5.2014
INFORMAČNÍ DOPIS
Podpisy nových smluv o odvádění a čistění odpadních vod
s provozovatelem kanalizace v obci, společností Stavokomplet spol. s r.o.


Společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o. je od dubna 2014 provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu ve Vaší obci. Povinností provozovatele je uzavřít smlouvu o odvádění a čistění odpadních vod s vlastníkem nemovitosti, z tohoto důvodu Vás vyzýváme k uzavření této smlouvy.

Ve dnech 21. 5. 2014 a 2. 6. 2014 můžete uzavřít smlouvu na OÚ Předměřice nad Jizerou (zde budou pracovnice zákaznického oddělení v době mezi 13.00 a 17.00 hod.) v ostatních termínech lze uzavřít smlouvu individuálně v sídle společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. (úřední hodiny jsou na internetových stránkách naší společnosti), nejpozději do 30. 6. 2014.

K uzavření smlouvy je nutné doložit doklad o vlastnictví nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí - (lze použít informační výpis z nahlížení do KN pořízený zdarma z internetu) a platný občanský průkaz.
  23.6.2014
Fotogalerie:
ZŠ - Konec školního roku 2013/2014
24.6.2014
Informace o letním provozu regionálních autobusů.
 
23.6.2014
STOČNÉ - upozornění
Žádáme majitele nemovitostí, kteří ještě neprovedli úhradu stočného za měsíce leden - duben 2014, aby tak učinili nejpozději do 4.7.2014. Stočné za měsíc květen bude účtovat už firma Stavokomplet spol. s r.o.
Výše stočného:
120,--Kč - osoba žijící v obci za měsíc,
200,--Kč - rekreační objekt za měsíc.
Stočné může být hrazeno:
- v hotovosti na obecním úřadě (pondělí a středa, v ostatní dny jen po předešlé dohodě)
- převodem na účet 6425 181/0100. v.s. - číslo popisné, počet osob
Příklad v.s. :č.p.110, 4 osoby = 1104
- složenkou

Upozornění:
1. Majitelé nepřipojených nemovitostí na kanalizační řad jsou povinni předkládat čtvrtletně od 1.1.2013 (vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.) na OÚ doklad o likvidaci tekutého odpadu z jímek. Pokud takto neučiní, je obec povinna toto oznámit vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Mladá Boleslav.
 
  23.6.2014
Fotogalerie:
Děti na výletě v zábavním parku Mirakulum
  16.6.2014
Ve Vašem okolí se ztratila naše 1,5 roku stará fenka čivavy- jménem Danetka. Pokud byste jí zahlédli či o ní získali jakékoliv informace, zavolejte nám prosím na naše telefonní číslo 776034786 nebo napište na email: Danetka.civava@gmail.com
26.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. – 24.05.2014  - VÝSLEDKY ZA OBEC PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
 
21.5.2014
Fotogalerie z akce "Ukliďme Česko",
kterou v naší obci dne 16.5.2014 zorganizovala slečna Lucie Hejnová. Cílem této akce bylo nejen uklidit naše okolí, ale i zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek. Akce se konala pod hlavičkou celosvětové iniciativy Let's Do It!
Všem, kteří se do úklidu zapojili děkujeme.
20.5.2014
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 29.5.2014 od 20:00 hodin
19.5.2014
Obec Předměřice nad Jizerou pořádá
dne 22. června 2014 zájezd do zábavního parku MIRAKULUM

Zájemci se mohou závazně hlásit na obecním úřadu nebo na telefonu 326 313 525, 724 072 606 do 13.června 2014.

Vstupné pro předměřické děti a autobusovou dopravu hradí obec.
Plánovaný odjezd v 9:45 od OÚ, návrat v 18:00 (bude upřesněno)
Informace o zájezdu v příloze, informace o parku na www.mirakulum.cz
19.5.2014
Pozvánka na MÁJOVOU ZÁBAVU SDH 31.5.2014
Od 20,00 hodin nad hasičskou zbrojnicí, pořádá SHH Předměřice nad Jizerou.
14.5.2014
Pozvánka na DĚTSKÝ DEN 31.5.2014
Od 14,00 hodin na fotbalovém hřišti v Předměricích nad Jizerou, pořádá SK Jizera, oddíl žen.
13.5.2014
KOTLÍKOVÁ DOTACE


OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE
Dne 12.5.2014 Rada Středočeského kraje schválila příspěvek ve výši 40 mil., stejnou částkou by mělo přispět i ministerstvo životního prostředí.
Celý článek ke stažení ZDE
 
12.5.2014
OS Diakonie Broumov VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Více na www.diakoniebroumov.org
Sbírka se uskuteční :
dne: 2.6.2014 (pondělí) a 4.6.2014 (středa)
čas: 8:00 do 10:00 13:00 do 15:00
místo: v budově obecního úřadu v Předměřicích n/J. (knihovna)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 326 313 525, 724 072 606
12.5.2014
Ukliďme Česko
Pojďme společně uklidit nepořádek v našem okolí 16. května 2014, sraz ve 13,00 hodin u školy
5.5.2014
INFORMAČNÍ DOPIS
Podpisy nových smluv o odvádění a čistění odpadních vod
s provozovatelem kanalizace v obci, společností Stavokomplet spol. s r.o.
28.4.2014
UPOZORNĚNÍ Obecního úřadu Předměřice nad Jizerou
Změna úředních hodin ve středu 30.4.2014:
7:00 - 10:30  a  13:00 - 15:30 hodin
 
28.4.2014
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4.2014
pořádá Sbor dobrovolných hasičů Předměřice nad Jizerou na ploše u hasičské zbrojnice
Program:
Soutěž o nejhezčí dětský kostým čarodějnice od 18:00 hod.
Vyhlášení a odměnění 3 dětí o nejhezčí kostým.
Zapálení ohně ve 20:30 hod.
Špekáček pro děti zdarma. Klacky na opékání s sebou.
Jídlo a pití za mírnou úplatu zajistí pořadatelé.
K tanci a poslechu hraje DJ Štěpán
28.4.2014
Užitečné rady před pálením nejen čarodějnic, evidence pálení"
http://www.hzscr.cz/clanek/uzitecne-rady-pred-palenim-nejen-carodejnic.aspx
 
28.4.2014
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY pro DĚTI
které se konají dne 3. května 2014 v rámci MDD u jezu na rybníku KOCHÁNKY,
pořádá MO ČRS Předměřice nad Jizerou
Účast zdarma
26.4.2014
TISKOVÁ INFORMACE 25. 4. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o.
Uzavírka části Pražské ulice v Brandýse odkloní autobusy do náhradní zastávky
Od pondělí 28. dubna je uzavřena část Pražské ulice v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Jde o úsek mezi náměstím a železničním přejezdem u Kralupské ulice. Zastávka Brandýs n.L.-St.Bol., náměstí bude zrušena a všechny naše linky budou zastavovat, případně začínat a končit, náhradou ve stanici Brandýs n.L.-St.Bol., U soudu.
Dopravní opatření je vyhlášeno cca na dva týdny a platí pro linky dopravce Transcentrum bus, s.r.o. 260007 Mladá Boleslav – Horky nad Jizerou – Praha, 260550 Kropáčova Vrutice – Mečeříž – Praha a 260812 Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou – Praha.
22.4.2014
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
v sobotu 26.4.2014 od 17.00 do 18.00 hodin u pomníku v Předměřicích n/J.
Cena 100,--Kč
Nezapomeňte doma očkovací průkaz !!!
17.4.2014
Fotogalerie:
Rekonstrukce chodníků před obchodem a od obchodu směrem k OÚ

Rekonstrukce chodníku před obecním úřadem - fotodokumentace stavby".
Masopust 2014
  9.4.2014
SK JIZERA PŘEDMĚŘICE n.J. DOMÁCÍ ZÁPASY DUBEN - KVĚTEN 2014
 
7.4.2014
Pozvánka na DĚTSKÉ MAŠKARNÍ v sobotu 12.4.2014
pořádá SK JIZERA - oddíl žen
5.4.2014
Pozvánka do Kochánek na fotbalový turnaj
I. ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍ PŘÍPRAVKY „MEMORIÁL VÁCLAVA KŘIVÁNKA“
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ SOKOL KOCHÁNKY ČTVRTEK DNE 1.5 2014
18.3.2014
Zápis do MŠ v Předměřicích nad Jizerou
Zápis se koná 17. dubna 2014 v době od 15,00 do 16,30 hodin v prostorách mateřské školy.
3.3.2014
Pozvánka na MASOPUST
22.2.2014
Informace o změně jízdního řádu regionálních autobusů s platností od 2.března.
Kromě několika drobných časových posunů je hlavním důvodem aktualizace termínu celozávodní dovolené Škoda Auto!

20.2.2014
Finanční úřad v Mladé Boleslavi oznamuje, že v rámci aktivního přístupu
daňové správy k veřejnosti pro podávání daňového přiznání k dani z příjmu
fyzických osob za zdaňovací období r. 2013 budou pracovníci Územního
pracoviště v Mladé Boleslavi pro občany Benátek nad Jizerou a okolí k
dispozici na Městském úřadě v Benátkách nad Jizerou, v prostorách zámecké
krčmy (bývalé školky), dne 11.03.2014 v době od 8:00 do 16:00 hodin
11.2.2014
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou 20.2.2014 od 19:00hodin
16.1.2014
Zápis do 1.třídy ZŠ Předměřice nad Jizerou
se koná ve středu 29. ledna 2014 od 14,00 hodin
http://www.zspredmerice.cz

 
10.1.2014
MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2014
Poplatky za svoz odpadů
650,- Kč/osoba s trvalým pobytem v obci/rok,
650,- Kč/rekreační objekt v k.ú. Předměřice nad Jizerou/rok,

Poplatek ze psů
70,- Kč/ za 1 psa

Obecně závazná vyhláška č.3/2012

Obecně závazná vyhláška č.1/2012

Poplatky ze psů a za odpad jsou splatné do 31.3.2014.
Poplatky můžete hradit v hotovosti na obecním úřadu v Předměřicích nad Jizerou
o úředních hodinách: pondělí od 7.00 – 11.30 12.30 - 17.00 středa od 7.00 – 11.30 12.30 – 15.30 (v ostatní dny pouze po předešlé dohodě)
nebo převodem na účet u KB Mladá Boleslav číslo účtu: 6425 181 / 0100 variabilní symbol:
Obec Předměřice nad Jizerou – 2014111+číslo popisné
Část obce Kačov -2014222+číslo popisné
Příklad V.S.: Dům č.p.999 v obci Kačov: 2014222999
 
10.1.2014
STOČNÉ za 4. čtvrtletí 2013 (1.10.2013 – 31.12.2013) je splatné do 31.1.2014.
Výše stočného:
120,--Kč - osoba žijící v obci za měsíc, 200,--Kč - rekreační objekt za měsíc
Stočné může být hrazeno:
- v hotovosti na obecním úřadě (pondělí a středa, v ostatní dny jen po předešlé dohodě)
- převodem na účet 6425 181/0100. v.s. – číslo popisné, počet osob
Příklad v.s. :č.p.110, 4 osoby  = 1104
- složenkou


Upozornění:
1. Majitelé nepřipojených nemovitostí na kanalizační řad jsou povinni předkládat čtvrtletně od 1.1.2013 (vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.) na OÚ doklad o likvidaci tekutého odpadu z jímek. Pokud takto neučiní, je obec povinna toto oznámit vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Mladá Boleslav.
 
27.12.2013
Poděkování
Poděkování Obce Kly u Mělníka Obci Předměřice nad Jizerou za finanční pomoc poskytnutou v rámci povodní v červnu 2013.
 
6.12.2013
Veřejné bruslení na Zimním stadionu města Benátky nad Jizerou
 
25.11.2013
Aktuální informace k provozu regionálních autobusů na Mladoboleslavsku

15.11.2013
Kalendář Mladoboleslavsko na starých pohlednicích 2014
k prodeji za 70,--Kč na OÚ v Předměřicích n/J.