Sbor dobrovolných hasičů v Předměřicích nad Jizerou
 
thn00010.jpgPutovní pohár v nohejbalu
Místní SDH uspořádal v letošním roce první ročník v nohejbalu. Klání se zúčastnilo 7 družstev mužů. Putovní pohár a první místo vybojovalo družstvo N.I.C. z Brandýsa nad Labem. Muži z Předměřic obsadili druhé a třetí místo. Družstvo SDH Předměřice nad Jizerou skončilo na místě sedmém.
 
thn00012.jpgŽelezný hasič v Katusicích.
Dne 29.10.2011 se naši hasiči zúčastnili soutěže "Železný hasič" v Katusicích. Celkem se klání zúčastnilo 72 hasiči z celé republiky. Náš sbor reprezontovala dvě družstva, která se umístila na 4. a 5. místě. V jednotlivcích obsadil Michal Ječný - 10.místo, Jan Krmenčík - 18.místo, Antonín Pecka - 20.místo, Petr Novotný - 31.místo, Václav Svoboda - 33.místo a Stanislav Stránský - 34.místo.
 
Poděkování SDH
Obecní úřad v Předměřicích nad Jizerou děkuje všem hasičům, kteří reprezentovali naší obec v sobotu 22.května 2010 na hasičské soutěži ve Staré Boleslavi. Obě naše družstva žen a mužů obsadila krásná druhá místa. Našim hasičkám a hasičům přejeme mnoho takovýchto úspěchů i do budoucna.

Obecní úřad Předměřice nad Jizerou

 
Požár v Kochánkách
Dne 1. 8. 2010, zhruba ve 4:30 v sousední vesnici Kochánky vypukl požár bývalého kravína. S tímto požárem bojovalo mnoho jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů z širokého okolí. Dne 2. 8. 2010 v 8:00 byla povolána i naše jednotka dobrovolných hasičů na pomoc při likvidaci spáleniště.

Stanislav Stránský

 
thn00037.jpgHASIČI 2009
Naši hasiči se zúčastnili soutěže v hasičském sportu v Předměřicích nad Labem.
 
thn00001.jpg2. setkání hasičů z Předměřic
SDH z Předměřic nad Labem pozval naše hasiče 27.9.2008 do své obce, kde byl zajištěn nádherný celodenní program zakončený posezením v místní restauraci. Po ubytování v nově vybudované hasičské zbrojnici následovala prohlídka obce, nové sportovní haly, parku, bývalého cukrovaru apod. Poté hasiči zavítali do Hradce Králové a vystoupali na Bílou věž, ze které bylo vidět celé okolí i vzdálené Předměřice nad Labem.
Z Hradce Králové byla zajištěna plavba parníkem až k vodní elektrárně v Předměřicích, kde byla zajištěna exkurze. V restauraci, po dobré večeři, následovala volná zábava.
Děkujeme všem členům SDH Předměřice nad Labem a především starostovi panu Janu Medašovi za pozvání a zajištění tak nabytého programu.
 

thn00009.jpgHASIČSKÁ SOUTĚŽ 16. OKRSKU
V sobotu 21.6.2008 se uskutečnila v Předměřicích nad Jizerou hasičská soutěž 16. okrsku v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 37 družstev z Předměřic nad Jizerou, Kochánek, Tuřic, Kostelního Hlavna, Sudova Hlavna, Hlavence, Sojovic a ze Skorkova ( 4 družstva mladších žáků, 7 družstev starších žáků, 10 družstev žen a 16 družstev mužů).

Pozvání přijali také hasiči z Předměřic nad Labem, kteří našemu sboru předali „Pamětní list u příležitosti 1. setkání hasičů z Předměřic“.

Dlouholetí členové našeho sboru obdrželi poděkování za podporu SDH v minulých letech.
V požárním útoku se na předních pozicích umístily v kategorii mladších žáků – Kochánky - A, v kategorii starších žáků – Tuřice. V kategorii žen byly nejrychlejší ženy ze Sudova Hlavna. Muže nejlépe reprezentovali hasiči z Hlavence.

Naše ženy se umístily na krásném druhém a sedmém místě, muži obsadili sedmé a patnácté místo.
Soutěž proběhla za příznivého počasí ve sportovním duchu a bez jakýchkoliv problémů. Večer akce pokračovala taneční zábavou , která byla zpestřena bohatou tombolou. Po celou dobu soutěže bylo zajištěno chutné občerstvení .

Obecní úřad v Předměřicích n/Jiz. děkuje hasičům, kteří obec vzorně reprezentovali, rozhodčím za objektivní posuzování a také všem, kteří se podíleli na organizování akce a tím zpříjemnili zúčastněným a fanouškům požárního sportu červnové sobotní odpoledne.

Miroslav Bláha, místostarosta obce

 
thn00005.jpg1. setkání hasičů z Předměřic se uskutečnilo 21.6.2008
u příležitosti pořádání okrskové soutěže 16. okrsku v požárním útoku v Předměřicích nad Jizerou.
 
 Z historie SDH v Předměřicích
 
Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen v roce 1891, a sice tím způsobem, že místní obecní úřad připomínaje důležitost nově zřizujícího se spolku písemně dne 4.2.1891 vyzval občany, aby pokud možno, se přihlásili jednak za členy činné, a jednak za členy přispívající. Za tím účelem svolal obecní starosta Josef Uzlík do hostince Josefa Šimona na 15.2. valnou hromadu, při níž přečetl rolník František Novotný hasičské stanovy. Přihlásilo se 9 zakládajících členů, 38 činných členů a 47 přispívajících členů. Prozatímním výkonným výborem byli Jan Bareš, František Novotný, František Šterc, František Uzlík. Dne 22.2. byla svolána valná hromada, kde byla provedena volba výboru. Předsedou a velitelem byl zvolen rolní František Novotný, místopředsedou a podvelitelem rolník Jan Bareš, činní členové výboru rolník František Uzlík, řezník a hostinský Rudolf Strnad, rolník František Šterc. Nově sestavený sbor hasičský účastnil se v chrámu Páně sv. Jakuba Většího bohoslužeb faráře Jaroslava Štětky.

Zpracovala Hana Bláhová

hasičská zbrojnice

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 17.11.2011 14:26:03