Na žádosti o dotaci se podílely děti z mateřské školky.
Nový herní prvek na dětské hřiště.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznámilo v těchto dnech obci informaci ohledně přidělení dotace 84.000,--Kč na pořízení nového herního prvku pro nejmenší děti. Na žádosti o dotaci se podílely děti z mateřské školky v rámci projektu MMR
- Podpora obnovy a rozvoje venkova na Podporu zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.
Obecní úřad děkuje dětem a pedagogickému dozoru za spolupráci na tomto projektu.
Herní prvek bude v nejbližší době osazen na dětském hřišti na Dolní návsi.
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
thn00006.jpg thn00007.jpg